Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Vanaf 1 januari 2020 is Alfons Hoekstra de nieuwe directeur van het Instituut voor Informatica (IvI) van de Universiteit van Amsterdam. Hoekstra, hoogleraar Computational Science and Engineering, is de opvolger van Marcel Worring, hoogleraar Data Science for Business Analytics.

Nieuwe directeur Alfons Hoekstra. Foto: Dirk Gillissen

Alfons Hoekstra is sinds 1994 in dienst van de UvA en hij is in 2019 benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Computational Science and Engineering. Hoekstra is hoofd van het Computational Science Lab van het IvI. Zijn onderzoek richt zich op multiscale modelling en computing, op uncertainty quantification, en op de Virtual Physiological Human.

IvI

IvI levert op het hoogste niveau onderwijs aan een zeer groot en groeiend aantal studenten in de informatiewetenschappen. Deze studenten vinden zonder uitzondering een uitdagende positie in de verschillende profit en non-profit sectoren. Ook loopt het instituut voorop met fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en innovatie in de informatica, met een focus op kunstmatige intelligentie, data science, systemen en security, en computational en complexity science. De negen gerenommeerde onderzoeksgroepen van IvI participeren in een groeiend aantal publiek-private samenwerkingen, met name in de vorm van onderzoekslabs in het Innovatie Centrum voor AI (ICAI).

Onder leiding van Marcel Worring heeft IvI een stormachtige groei doorgemaakt. Een groei die, zoals het zich nu laat aanzien, nog wel even doorzet. Alfons Hoekstra kijkt er naar uit om het instituut op koers te houden en hij wil met name aandacht besteden aan het verder versterken en professionaliseren van de huidige onderwijsportfolio; startende tenure trackers; de mogelijkheden voor groei en ontwikkeling van alle wetenschappelijke en ondersteunende staf; het versterken van top wetenschappelijk onderzoek en het verder uitbouwen van de publiek-private samenwerking met een focus op innovatie met werkelijke maatschappelijke impact. Daarom zal IvI blijven investeren in sterke samenwerkingsverbanden op internationaal, nationaal, en regionaal niveau zoals met de stad Amsterdam en natuurlijk binnen de UvA. Daarnaast bereidt IvI zich voor op de verhuizing naar het nieuwe gebouw Lab42, wat een hotspot zal worden van Informatiewetenschappen en co-creatie voor studenten, wetenschappers en ondernemers.

Vertrekkend IvI directeur Marcel Worring. Foto: Dirk Gillissen

Terugkijkend concludeert Marcel Worring dat het Instituut voor Informatica de afgelopen jaren door een spannende, bewogen, maar ook mooie tijd is gegaan. Zijn directeurschap had geheel in het teken moeten staan van de samenwerking met de VU in een nieuw gebouw aan de Zuidas. Na een half jaar was dat 180 graden gedraaid. Een nieuw strategisch plan heeft destijds de basis gelegd voor het verdere directeurschap waar de groei in het aantal studenten en de niet in de pas lopende groei in de staf heeft geleid tot grote inspanningen voor iedereen in het instituut en enkele minder prettige beslissingen. Het is prachtig om te zien hoe veerkrachtig het instituut is geweest. Drie jaar later is er nog steeds een goede samenwerking met de VU, de roep tot samenwerking vanuit andere delen van de UvA is groter dan ooit, en langzaam krijgen we de grote onderwijsvraag ook onder controle. En we gaan in 2022 naar een prachtig nieuw gebouw voor de Informatiewetenschappen.

IvI gaat goed en ik heb er alle vertrouwen in dat met Alfons Hoekstra als directeur dit nog verder wordt uitgebouwd. Hij heeft de drive en goede plannen. Ik wens hem heel veel succes en wijsheid voor de komende jaren.