Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Het Systems and Networking Lab (SNE) is opgesplitst in drie nieuwe onderzoeksgroepen. Nu kunnen de onderzoekers zich nog beter richten op hun eigen vakgebied.

Groepleiders  Cees de Laat, Paola Grosso, Andy Pimentel
Groepsleiders Cees de Laat, Paola Grosso, Andy Pimentel

De SNE groep is de afgelopen jaren zo hard gegroeid dat de groepsmeetings veel te groot werden. Door op te splitsen worden de groepen beter te managen en kunnen vergaderingen efficiënter verlopen. Zo kunnen ze op een gezonde manier verder groeien. Bij alle drie de groepen staan vacatures open.

De SNE groep staat bekend om haar fundamenteel probleemgedreven onderzoek naar computer- en netwerksystemen. Deze systemen groeien momenteel sterk in omvang en complexiteit. De economie en de samenleving zijn steeds meer afhankelijk van deze systemen, terwijl het vertrouwen erin afneemt. Door de groep op te delen, kunnen de onderzoekers zich nu nog beter concentreren op hun eigen onderwerpen en kunnen vergaderingen gerichter ingaan op bepaalde thema’s.

Zelfstandige toekomst

Nog een reden om op te splitsen is het aanstaande pensioen van Cees de Laat, voorheen chair van de gehele SNE groep. De Laat: ‘Het is goed de groepen voor te bereiden op een zelfstandig bestaan. Maar ik ben nog lang niet weg van de universiteit hoor. Ik begeleid meer PhD-studenten dan ooit tevoren, van wie de helft pas na mijn pensioen klaar is.’

SNE wordt opgesplitst in de drie nieuwe groepen CCI, MNS en PCS. De Complex Cyber Infrastructure (CCI) groep, geleid door professor Cees de Laat, richt zich op het veilig en transparant uitwisselen van data binnen de cyber infrastructure die steeds complexer wordt. De MultiScale Networked Systems (MNS) groep, geleid door associate professor Paola Grosso, richt zich op de vraag hoe multi-scale systemen en de netwerken die deze systemen verbinden, zo efficiënt mogelijk kunnen samenwerken. De Parallel Computing Systems (PCS) groep, geleid door associate professor Andy Pimentel, richt zich op systeemoptimalisatie van multi-core en multi-processor computer systemen. Binnenkort komt daar nog een vierde groep bij, de Security By Design (SBD), dat geleid zal worden door Francesco Regazzoni.

Unieke specialisaties

De onderzoekers van de voormalige SNE groep spelen een prominente rol binnen hun vakgebied op nationaal en internationaal niveau en hebben in de afgelopen jaren grote subsidies binnengehaald. Zij werken samen met talloze partners uit de wetenschap, industrie en overheid. De nieuwe onderzoeksgroepen CCI, MNS, PCS en SBD zullen dit door ontwikkelen. Alle vier hebben ze een specialisatie die ze in Nederland, maar ook daarbuiten, uniek maakt.