Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Frederique Kirkels (MSc Earth Sciences, track Geoecological Dynamics) heeft de Esscherprijs 2015 gewonnen voor de beste Nederlandse aardwetenschappelijke afstudeerscriptie. Ze voerde haar afstudeeronderzoek naar organische koolstof als bron voor CO2 naar bodemerosie uit onder begeleiding van dr. Erik Cammeraat (IBED) en prof. Karsten Kalbitz (TU Dresden).

kirkels-neemt-monsters
Frederique Kirkels neemt monsters voor haar onderzoek. Foto: Francien Peterse (via Geobrief)

'Een goed uitgevoerd onderzoek en een uitstekend geschreven scriptie,' zo oordeelde de jury. In haar onderzoek bestudeerde Kirkels het lot van organische koolstof bij erosieprocessen op een tiental locaties in heel Europa. Zij keek vooral naar wat er gebeurt met de bodemorganische koolstof bij transport van land naar water. Hoe snel wordt de bodemorganische stof omgezet in CO2?

Organische koolstof in de bodem is een belangrijke koolstofopslag (groter dan in vegetatie of atmosfeer). Een punt van wetenschappelijke discussie is of erosie in landbouwgebieden bijdraagt aan een extra vastlegging van koolstof in de bodem, of juist aan een verlies van koolstof naar de atmosfeer, wat dan bijdraagt aan het broeikaseffect. 

Sinds haar afstuderen doet Kirkels promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht.