Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Het programma AquaConnect krijgt ruim 4 miljoen euro vanuit het Perspectief-programma van NWO, aangevuld met 2 miljoen euro vanuit bedrijven en maatschappelijke organisaties. AquaConnect richt zich op het hergebruik van afvalwater en brak grondwater om zo meer water in reserve te hebben tijdens droge periodes in Nederland. Prof. Annemarie van Wezel van het UvA Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica is als één van de hoofdonderzoekers onderdeel van het consortium.

AquaConnect

Steeds vaker hebben we in Nederland te maken met zoetwatertekorten als gevolg van ernstige droogte. Het omvangrijke AquaConnect-consortium biedt hiervoor een oplossing: de onderzoekers willen het gebruik van afvalwater en brak grondwater mogelijk maken met nieuwe waterzuiveringstechnologieën. Deze technologieën ondersteunen ze met een systematiek om vast te stellen welke waterkwaliteit bij welk gebruik hoort. Deze methode kan de overheid vervolgens gebruiken in regelgeving.

Daarnaast werken de onderzoekers aan geavanceerde computermodellen om wateraanbieders en -gebruikers met elkaar te verbinden via zogeheten smart water grids, waarvan wateropslag in de ondergrond ook onderdeel is. Het programma zal voor vier regio’s tonen hoe die zelfvoorzienend kunnen worden in zoetwatervoorziening als voorbeeld voor andere plaatsen in de wereld. Naast Wageningen University & Research doen een groot aantal andere partijen mee aan het consortium.

Risicobeoordeling

Binnen het onderzoeksprogramma AquaConnect zullen 13 promovendi en 4 postdocs, samen met hun wetenschappelijke begeleiders, nauw samenwerken met een 37 eindgebruikers zoals ingenieursbureaus, technologieleveranciers, waterbedrijven en waterschappen, gemeenten en provincies. Bij het UvA Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica zullen één promovendus en één postdoc onder begeleiding van Prof. Annemarie van Wezel werken aan de risicobeoordeling van het hergebruik binnen cyclische watersystemen.

‘We zullen ons binnen het onderzoek bezighouden met opkomende chemicaliën en bijbehorende transformatieproducten: in welke mate komen ze voor, wat gebeurt ermee tijdens hergebruik, kunnen ze verwijderd worden met behulp van aanvullende technologieën en wat zijn de risico’s voor zowel werknemers, consumenten en het milieu,’ legt van Wezel uit. ‘We streven naar een systematisch onderzoek door gebruik te maken van labonderzoek, veldonderzoek en case studies uit onder andere de metropoolregio Amsterdam. Daarnaast evalueren we de effecten van het waterhergebruik op het ecologisch systeem, door te kijken welke soorten en functies voorkomen in cyclische en niet-cyclische watersystemen. Deze informatie kan in gegeneraliseerde vorm worden gebruikt in een ecologische model voor waterhergebruik.’

Op deze manier zal AquaConnect bijdragen aan het implementeren van recente ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, zoals de EU-verordening inzake waterhergebruik, en het creëren van goede en praktische richtlijnen voor eindgebruikers, zoals drinkwaterbedrijven, industrieën, landbouw en betrokken autoriteiten die moeten beslissen over verschillende opties voor het hergebruik van water.

Perspectief

Perspectief is een programma dat wetenschappers uitdaagt om in samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nieuwe onderzoekslijnen op te zetten met economische en maatschappelijke impact. Dit programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Perspectief heeft als doel een bijdrage te leveren aan het creëren van economische kansen binnen de sleuteltechnologieën en de maatschappelijke thema’s van het missie-gedreven innovatiebeleid.

Contactpersoon

Prof. dr. A.P. (Annemarie) van Wezel

Professor Environmental Ecology

Overzicht deelnemende partijen

Dit zijn de deelnemende partijen aan het consortium: Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions-AMS, Brabant Water, Deltares, Dow Benelux, Dunea, Evides, Gemeente Amsterdam, Gemeente Terneuzen, GlastuinbouwNL, Haven van Rotterdam, HZ University of Applied Sciences, ICT Netherlands B.V., KnowH2O, KWR Water, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Netherlands Water Partnership-NWP, North Sea Port, Nijhuis Industrial Technologies, NXFiltration, Oasen, Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland, Provincie Zuid-Holland, Royal Haskoning DHV, Shell, Stibbe, STOWA, Swinkels, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente, Vitens, Vrije Universiteit, Wageningen Environmental Research, Wageningen Food & Biobased Research, Wageningen University & Research, Water Alliance, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier, Waterschap Rijn & IJssel, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Vallei & Veluwe, Waterschap Vechtstromen, Witteveen&Bos.