Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

HIMS onderzoeker dr. Chris Slootweg heeft financiering verworven voor twee projecten op het gebied van de circulaire chemie. NWO steunt onderzoek naar de synthese van azijnzuur uit methaan en koolstofdioxide vanuit het programma van de Nationale Wetenschapsagenda. Daarnaast ontvangt Slootweg een KIEM-GoChem subsidie voor zijn onderzoek op het gebied van hergebruik van fosfaat, gefinancierd door het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en het Regieorgaan SIA.

Naar een circulaire fosfaateconomie

Het SusPhos-proces zet fosfaatafval om in fosfaatproducten. Hiermee is het voor het eerst mogelijk hoogwaardige, duurzame fosfaatproducten rechtstreeks uit hernieuwbare bronnen te verkrijgen, tegen een concurrerende prijs. Daarbij is bovendien sprake van continuïteit in prijs en kwaliteit want SusPhos benut met name fosfaten uit afvalwater en die vormen een onuitputtelijke voorraad uitgangsmateriaal. Dat is een belangrijk verschil met de huidige grondstof voor de fosfaatindustrie: fossiel fosfaaterts. De voorraad van die fosfaatmineralen is eindig, met tot oplopende prijzen en geopolitieke kwesties tot gevolg.

Beeld: HIMS.

De uit afvalwater teruggewonnen fosfaten komen voor als struviet (magnesiumammoniumfosfaat). Het SusPhos-proces benut daaruit het zuivere fosfaat om er duurzame vlamvertragers en hoogwaardige meststoffen van te maken. In dit KIEM GoChem project ontvangt Slootweg 40.000 euro waarmee hij samen met spin-off SusPhos BV een aanvullend proces gaat ontwikkelen om ook de resterende magnesium en ammoniumzouten te benutten. De aldus verfijnde, afvalloze SusPhos-technologie kent dan een portfolio van hoogwaardigere gerecycleerde producten die kunnen concurreren met bestaande producten en daarmee bijdragen aan de totstandkoming van een circulaire economie.

De regeling KIEM-GoChem heeft als doelstelling het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen mkb-ondernemingen en kennisinstellingen, gericht op het uitvoeren van verkennend onderzoek binnen de scope van duurzame chemie.

Het sluiten van de koolstofkringloop

Methaan (CH4), de belangrijkste component van aardgas, komt op onze planeet in enorme hoeveelheden voor. Er zijn echter zeer weinig praktische processen om het rechtstreeks in waardevolle producten om te zetten. Momenteel wordt methaan vaak verbrand of zelfs verspild - 3% van de jaarlijkse CH4-productie wordt afgefakkeld.

Chris Slootweg
Dr Chris Slootweg. Beeld: HIMS.

Omdat het methaanmolecuul behoorlijk inert is, ligt er een flinke uitdaging in het ontwikkelen van methoden om methaan duurzamer te gebruiken. Dit project richt zich daarom op het efficiënt omzetten van methaan om er met koolstofdioxide producten van te kunnen maken met hoge toegevoegde waarde, om te beginnen azijnzuur. Dit draagt bij aan het sluiten van de koolstofcyclus en het realiseren van een afvalvrije samenleving. Chemisch gezien beoogt het onderzoek de directe omzetting van methaan via activering van de C-H-binding, gevolgd door de binding met kooldioxide tot azijnzuur. Deze radicaal nieuwe, atoomefficiënte methode kan een belangrijke bijdrage inhouden aan het optimaliseren van grondstoffenefficiëntie in chemische waardeketens.

Slootweg ontving 50.000 euro financiering vanuit het programma Nationale Wetenschapsagenda: Ideeëngenerator, dat vooral voorstellen honoreert die potentiële maatschappelijke impact hebben. Onderzoeker Flip Holtrop is vorige maand gestart op dit project dat een looptijd heeft van 1 jaar.