Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Werkpakketten

Het onderzoek binnen UMH is georganiseerd binnen vier belangrijke wetenschappelijke gebieden, vertaald in zogenaamde werkpakketten. Daarnaast wordt de dagelijkse werking beheerd door de raad van bestuur (werkpakket 1).

Werkpakket 2: Complexe systeembenadering van de geestelijke gezondheid in de stad

Computermodellering; gebruik van sociale media (big data); netwerkmodellen van psychopathologie en interventie-effecten. Op het Institute for Advanced Study (IAS) wordt hiertoe data-analyse toegepast en cross-level modellering en interdisciplinaire bijeenkomsten voor UMH betrokkenen georganiseerd.

Werkpakket 3: Stedelijke stress & Internaliserende Stoornissen

Depressie, angststoornissen, burn-out en andere stress-gerelateerde condities komen veel voor en brengen vaak een verhoogd risico op zelfmoord, ernstig lijden voor de patiënt en zijn/haar familie, en uiteindelijke enorme kosten voor de samenleving met zich mee. Stress vroeg in het leven (met inbegrip van de perinatale en adolescente periode), in combinatie met genetische aanleg, vormen belangrijke risicofactoren voor de ontwikkeling van deze aandoeningen, evenals factoren in het volwassen leven (zoals emotionele ontregeling en slaapproblemen), die mede kunnen ontstaan door het leven in een achterstandswijk, ziekte, eenzaamheid, het werken onder chronische stress en ongelijkheid.

Werkpakket 4: Stedelijke stress & Externaliserende stoornissen

Verslavingen behoren tot de meest kostbare van alle mentale en hersenaandoeningen voor de maatschappij en ze worden sterk beïnvloed door verschillende culturele en sociaaleconomische factoren. Externaliserende problemen in de kindertijd, zoals gedragsstoornissen en factoren zoals agressie, impulsiviteit/hyperactiviteit en een slechte zelfbeheersing, zijn een sterke voorspeller van latere verslavingen en een belangrijke oorzaak van veel problemen in de stad (veiligheid, overlast, vandalisme). Ook psychotische stoornissen spelen hierbij een rol die mede veroorzaakt kunnen worden door verslavende stoffen (cannabis) en stedelijke stressfactoren.

Werkpakket 5: Interventies en hun effecten

Geestelijke gezondheidsproblemen binnen een stadse omgeving zijn vaak dynamisch en complex van aard en effecten van interventies dienen dan ook vanuit een systeemperspectief te worden bekeken. UMH wil op verschillende niveaus interventies opzetten en dit zowel op micro-niveau (individuele interventies), op meso-niveau (in gezinnen, scholen en centra voor geestelijke gezondheidszorg) en op macro-niveau (stadsplanning, provinciaal, gemeentelijk beleid, nationaal, internationaal) op hun effectiviteit testen.

Werkpakket 6: Werkprogramma Samenwerkende onderzoeksprojecten met belanghebbenden/stakeholders

Binnen het onderzoekszwaartepunt UMH staat de maatschappelijke impact centraal, alsmede concrete inzet van de onderzoeksresultaten en mogelijkheden tot valorisatie. Potentiële kennisgebruikers en stakeholders zullen actief betrokken worden bij het ontwerpen van onderzoek binnen UMH. Om de koppeling tussen wetenschap en praktijk verder te borgen, spelen kennisgebruikers een centrale rol in het kennisgebruikersplatform (KUP). Dit platform wordt gevoed door stedelijke kennisinstellingen.

Belanghebbenden zullen actief worden uitgenodigd om de uitdagingen op het gebied van geestelijke gezondheid binnen een stadse omgeving in kaart te brengen en mede vanuit hun perspectief aan te pakken (co-financiering) teneinde valorisatie te vergemakkelijken.