Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Private and Public European Law

Onderzoekszwaartepunten Faculteit der Rechtsgeleerdheid

European Law

Het zwaartepunt Private and Public European Law combineert drie aspecten van de europeanisering van het rechtssysteem:

1) Het constitutionele recht en bestuur van de Europese Unie

Dit deel van het zwaartepunt richt zich op het thema European Governance, ofwel: hoe meer politiek, openbaarheid en verantwoording in een organisatie als de EU te brengen? De EU wordt niet alleen strikt juridisch, maar als een politiek systeem benaderd. Het onderzoek naar de mate van openbaarheid en verantwoording in de EU laat zien dat er, ondanks alle regelgeving, veel meer leemtes zijn dan men wil toegeven. De onderzoeksgroep legt op empirische wijze gebreken bloot, zodat open discussie mogelijk is en constitutionele verbeteringen kunnen worden aangebracht. Het onderzoek richt zich de komende jaren op de processen van besluitvorming, de actoren en hun praktijken die daarbij een rol spelen. 

2) De europeanisering van het privaatrecht

In Europa zijn we op weg naar de europeanisering van het contractrecht. Zo voert de Europese Commissie regels in op specifieke onderwerpen in relatie tot specifieke contracten als het functioneren van de interne markt wordt gehinderd. Die richtlijnen moeten in de nationale Burgerlijke Wetboeken van de lidstaten worden opgenomen. Deze harmonisatie zorgt voor fragmentatie van het nationale wetboek en ook voor een economische oriëntatie. De onderzoeksgroep stelt hierover fundamentele vragen; juridische, economische en politiek-filosofische. Is de huidige manier waarop de europeanisering tot stand komt wel democratisch gelegitimeerd? En welke rol moeten sociale rechtvaardigheid en democratie hebben in het Europees contractenrecht? 

3) De invloed van het Europees recht op het nationale belastingrecht

De onderzoeksgroep van dit deel van het zwaartepunt richt zich op de vraag in hoeverre Europese belastingwetgeving de van oorsprong nationale wetgeving beïnvloedt. Neem het voorbeeld van gelijkheid tussen de lidstaten, en het vrije verkeer van personen of kapitaal binnen de Europese Gemeenschap, moeten die grenzen dan verbreed, of versmald worden? Specifieke onderzoeksthema's zijn: de invloed van dubbele belastingverdragen, van de EG-verdragsvrijheden en van EG-richtlijnen op de belastingsoevereiniteit.