Zorg voor een goed gesprek

Geneeskunde

07sep2017 16.00

Oratie

Voor het voeren van een goed gesprek hebben we niet alleen een luisterend oor en een goede stem nodig. Freek Dikkers beschouwt in zijn oratie welke factoren verder een rol spelen voor het voeren van een goed gesprek.

Dikkers bepleit een dialoog met de patiënt. Benader hem als mens, en toon expliciete belangstelling door dóór te vragen. De volgende vraag legt de basis voor een goed gesprek. Goede zorg heeft niet alleen een goed gesprek tussen dokter en patiënt nodig. Ook zorgverleners moeten onderling vrijuit kunnen praten. Dikkers maakt zich sterk voor een chirurgische time-out procedure (veiligheidsprocedure), waarbij iedereen aanwezig is die is betrokken bij de ingreep. Er dient volgens hem een aanspreekcultuur te heersen waarbij ieder lid van het team zich onbedreigd kan uiten, en ieder lid van het team aandachtig luistert naar andermans aanvullingen. Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners die ondanks hun inzet betrokken zijn geweest bij een incident zijn daarmee automatisch kandidaat voor peer support. Dikkers vindt dat dit bij voorkeur door iemand uit een andere discipline moet worden gegeven. Patiënten en zorgverleners dienen hun stem te kunnen geven en dat geldt niet alleen voor personen met een stemprobleem.

Dhr. prof. dr. F.G. Dikkers, hoogleraar Algemene Keel-, Neus- en Oorheelkunde: Zorg voor een goed gesprek.

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting