Oude resten met nieuwe technieken

Archeologie onderzoekt oude culturen door bestudering van materiële resten in en boven de grond. Aan de UvA wordt onderzoek gedaan naar de regio’s Noord-West Europa – met extra aandacht voor de eigen stad - en het Middellandse zeegebied, vanaf de tijd met geschreven bronnen. De aanpak is multi-disciplinair en verschillende disciplines als (kunst)geschiedenis, sociologie en aardwetenschappen worden geïntegreerd. Traditionele onderzoeksmethoden worden gebruikt en nieuwe methoden ontwikkeld, met hedendaagse (digitale) technieken.

ACASA

De masterprogramma's van het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA) worden in samenwerking aangeboden door de UvA en de VU.

Archeologie nu ook op facebook

Volg ons!