Onderzoek

Europa is geen vastliggend gegeven, maar een proces. Ons onderzoek, dat op veel punten internationaal toonaangevend is, draait dan ook om bestudering van dynamische verandering van 1800 tot vandaag. Door onze interdisciplinaire aanpak gebeurt dat vanuit tal van specialismes en vraagstellingen, maar de nadruk ligt op kwesties van collectieve identiteit en intellectueel erfgoed.

Ons onderzoek concentreert zich op onder meer: het nationalisme en zijn geschiedenis; Oost- en West-Europa; Europese integratie; idee en identiteit van Europa; de marges van het eurocentrisme: de ontmoeting met de Ander.

Europa wordt voornamelijk bestudeerd vanuit vier clusters:

  • Culturele geschiedenis en nationale identiteit
  • Oost-Europese studies
  • Europese Integratie
  • Idee en identiteit van Europa

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

18 juni 2015