Een andere blik op de wereld

Wie veel van geschiedenis weet, kijkt met een andere blik naar de wereld. Geschiedenisstudenten aan de UvA krijgen tijdens de bachelor een overzicht van de oude tot en met de nieuwste geschiedenis van Europa en een inleiding in de geschiedenis van Amerika. Zij bestuderen geschiedenis vanuit de (internationale) politiek, de cultuur en vanuit het oogpunt van economische en sociale verhoudingen.

Binnen de eenjarige master Geschiedenis kiezen studenten  uit verschillende pogramma's met een chronologische of thematische specialisatie. 

Bijzondere mastertrajecten

De master Geschiedenis kent een aantal bijzondere, interdisciplinaire trajecten:

  

Voor studenten met een sterke wetenschappelijke interesse is er het tweejarige onderzoeksprogramma Geschiedenis.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

13 april 2016