Literatuurwetenschap

Vele vormen van literatuur

Vele vormen van literatuur worden bestudeerd: canoniek en populair, historisch en hedendaags, Westers en niet-Westers. Culturele, filosofische en politieke vragen staan daarbij centraal, zoals die over globalisering en migratie; media en technologie; kunst, politiek en commercie; en gender en seksualiteit. En wat is de wisselwerking tussen literatuur en andere kunstvormen als film, televisie, theater en beeldende kunst? Recente ontwikkelingen in het internationale vakgebied worden op de voet gevolgd.