Theater in een wereldstad

Theaterwetenschap aan de UvA wordt beoefend vanuit lokale en mondiale perspectieven op theater, perfor- mance en dramaturgie. Onderzoek naar de theater- praktijk is gekoppeld aan filosofische, cultuur- en mediahistorische theorievorming. Internationale ontwikkelingen en de actualiteit en historie van het Nederlands theater krijgen bijzondere aandacht.

16 Juni a.s. houdt Pierre Audi zijn eerste lezing als Honorary Fellow UvA

'Why Bother? The Irresistible Paths of Music Theatre'

Meer informatie

20 oktober: Rondleiding langs de enorme en gevarieerde theatercollectie van de Bijzondere Collecties.

Achter de schermen

Meer informatie