Theater in een wereldstad

Theaterwetenschap aan de UvA wordt beoefend vanuit lokale en mondiale perspectieven op theater, perfor- mance en dramaturgie. Onderzoek naar de theater- praktijk is gekoppeld aan filosofische, cultuur- en mediahistorische theorievorming. Internationale ontwikkelingen en de actualiteit en historie van het Nederlands theater krijgen bijzondere aandacht.

Uit het juryrapport: 'Een mooie realisatie van genuanceerd denken!'

UvA-studente Rianne Freriks wint theater- scriptieprijs

Lees het nieuwsbericht

19 mei: Rondleiding langs de enorme en gevarieerde theatercollectie van de Bijzondere Collecties.

Achter de schermen

Meer informatie