dr. J. (Jacques) Bos


 • Faculty of Humanities
  Capaciteitsgroep Philosophical Tradition in Context
 • Visiting address
  OTM 141-143
  Oude Turfmarkt 141  
 • Postal address:
  Oude Turfmarkt  141
  1012 GC  Amsterdam
 • J.Bos@uva.nl
  T: 0205254522

Jacques Bos (1971) studeerde geschiedenis, politieke wetenschappen en filosofie aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 2003 aan dezelfde universiteit. Momenteel doceert hij wetenschapsfilosofie (met de nadruk op de filosofie van de geestes- en maatschappijwetenschappen) bij de Afdeling Filosofie van de Universiteit van Amsterdam.  

2018

 • Bos, J. (2018). Rubens and early modern psychology. In C. Van Wyhe (Ed.), Rubens and the human body (pp. 225-248). (The body in art; Vol. 3). Turnhout: Brepols.
 • Bos, J. (2018). ‘Filosofie – waar is dat goed voor?’ Nederlandse filosofen over filosofieonderwijs. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 110(1), 7-26. DOI: 10.5117/ANTW2018.1.BOSJ 

2017

 • Bos, J. (2017). Renaissance historicism and the model of Rome in Florentine historiography. In W. Velema, & A. Weststeijn (Eds.), Ancient Models in the Early Modern Republican Imagination (pp. 20-39). (Metaforms. Studies in the Reception of Classical Antiquity; Vol. 12). Leiden: Brill. DOI: 10.1163/9789004351387_003 

2016

 • Bos, J. (2016). Before the parting of the ways: Nederlandse filosofen over geschiedenis en geschiedwetenschap, 1920-1970. Tijdschrift voor Geschiedenis, 129(1), 35-56. DOI: 10.5117/TVGESCH2016.1.BOSJ  [details] 
 • Bos, J., Paul, H., & Thijs, K. (2016). Inleiding: Geschiedfilosofie in Nederland, 1860-2000. Tijdschrift voor Geschiedenis, 129(1), 1-10. DOI: 10.5117/TVGESCH2016.1.BOS  [details] 

2014

 • Bos, J. (2014). Historical Thought from the Renaissance to the Enlightenment. De achttiende eeuw, 46(2), 27-49. [details] 

2012

 • Bos, J. (2012). Nationalcharakter zwischen Klima und Gewohnheit: Kommentar zu Montesquieu und David Hume. In B. Kleeberg (Ed.), Schlechte Angewohnheiten: eine Anthologie: 1750-1950 (pp. 90-98). (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft; No. 2002). Berlin: Suhrkamp. [details] 
 • Bos, J. (2012). Nineteenth-century historicism and its predecessors: historical experience, historical ontology and historical method. In R. Bod, J. Maat, & T. Weststeijn (Eds.), The making of the humanities. - Vol. 2: From early modern to modern disciplines (pp. 131-147). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details] 

2011

 • Bos, J. (2011). Wetenschap en representatie. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 103(4), 268-271. [details] 

2010

 • Bos, J. (2010). 'Presence' als nieuw geschiedtheoretisch paradigma? Krisis, 2010(1), 11-21. [details] 
 • Bos, J. (2010). Between physiognomy and pathognomy: theoretical perspectives on the representation of characters and emotions in the seventeenth century. In K. Van der Stighelen, H. Magnus, & B. Watteeuw (Eds.), Pokerfaced: Flemish and Dutch baroque faces unveiled (pp. 1-24). Turnhout: Brepols. [details] 
 • Bos, J. (2010). Framing a new mode of historical experience: the Renaissance historiography of Machiavelli and Guicciardini. In R. Bod, J. Maat, & T. Weststeijn (Eds.), The making of the humanities. - Vol. 1: Early Modern Europe (pp. 351-365). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details] 
 • Bos, J. (2010). Individuality and interpretation in nineteenth-century German historicism. In U. Feest (Ed.), Historical perspectives on Erklären and Verstehen (pp. 207-220). (Archimedes; No. 21). Dordrecht: Springer. DOI: 10.1007/978-90-481-3540-0_11  [details] 

2009

 • Bos, J. (2009). The rise and decline of character: humoral psychology in ancient and early modern medical theory. History of the Human Sciences, 22(3), 29-50. DOI: 10.1177/0952695109104422  [details] 

2007

 • Bos, J. (2007). Verval, deugd en Nederlandse eigenheid. Karakter als politiek-antropologische categorie in de achttiende eeuw. De achttiende eeuw, 39(1), 7-24. [details] 

2016

 • Bos, J., Paul, H., & Thijs, K. (2016). Tijdschrift voor Geschiedenis (vol. 129, issue 1). Tijdschrift voor Geschiedenis, 129(1), 1-174.

2013

 • Bos, J. (2013). Het ongrijpbare zelf. Amsterdam: Bert Bakker. [details] 
 • Bos, J. (2013). Het restaurant. In H. Dijstelbloem, R. Hagendijk, H. Harbers, & P. Terreehorst (Eds.), Bestemming gewijzigd.: moderniteit en stedelijke transformaties (pp. 192-211). Utrecht: Terreehorst. [details] 
 • Bos, J. (2013). Kennissociologie, ideeëngeschiedenis en geschiedenis van de filosofie. Krisis, 2013(2), 25-29. [details] 
 • Bos, J. (2013). Reinhart Koselleck. In R. Celikates, R. Gabriëls, J. F. Hartle, P. Lemmens, & T. Lijster (Eds.), De nieuwe Duitse filosofie: denkers en thema's voor de 21e eeuw (pp. 523-531). Amsterdam: Boom. [details] 

2010

 • Bos, J. (2010). De universele aantrekkingskracht van het gelijkheidsideaal [Bespreking van: S. Stuurman (2009) De uitvinding van de mensheid: korte wereldgeschiedenis van het denken over gelijkheid en cultuurverschil]. Krisis, 2010(2), 71-76. [details] 

2008

 • Bos, J. (2008). 'De sublieme historische ervaring' revisited. Krisis, 9(3), 62-69. [details] 

2007

 • Bos, J. (2007). Individuality and agency in nineteenth-century German historicism. In U. Feest (Ed.), Historical Perspectives on Erklären and Verstehen (pp. 193-202). (Preprints of the Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte; No. 324). Berlin: Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte.

2006

 • Bos, J. (2006). Op zoek naar discontinuïteit’. Krisis, 7(4), 42-46.

2016

 • Bos, J. (2016). De geschiedenis van de kennis: [Bespreking van: P. Burke (2016) What is the history of knowledge]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 129(4), 635-636. DOI: 10.5117/TVGESCH2016.4.BOEK  [details] 

2014

 • Bos, J. (2014). Van magie naar psychologie [Bespreking van: M. Engelbrecht (2013) De onttovering van de waanzin: hoe het psychologische mensbeeld het magische verdrong (1550-1700)]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 127(4), 712-714. DOI: 10.5117/TVGESCH2014.4.JBOS  [details] 

2010

 • Andringa, S., de Bakker, I., Bos, J., Kuiken, F., Rietstap, E., & Vedder, I. (2010). Taalvaardigheid Nederlands in de FGw: concretisering en uitwerking van doelen. Amsterdam: Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam. [details] 

2009

 • Andringa, S., de Bakker, I., Bos, J., Kuiken, F., Rietstap, E., & Vedder, I. (2009). Taalvaardigheid Nederlands in de FGw: wel kwaliteitsbeleid, geen centrale toets. Amsterdam: Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam. [details] 
 • Bos, J. (2009). Cognitiewetenschap versus postmodernisme [Review of: E. Slingerland (2009) What science offers the humanities: integrating body and culture]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 122(3), 397-398. [details] 
 • Bos, J. (2009). Historical research after the demise of the grand narratives [Review of: A. Megill (2007) Historical knowledge, historical error: a contemporary guide to practice]. Historical Methods, 42(4), 155-158. [details] 

2008

 • Bos, J. (2008). Op zoek naar zekerheid in wetenschap en religie [Review of: L. Kooijmans (2008) Gevaarlijke kennis: inzicht en angst in de dagen van Jan Swammerdam]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 121(4), 481-482. [details] 
 • Bos, J. (2008). Psychologie tussen humorenleer en neurowetenschap [Review of: N. Arikha (2007) Passions and tempers: a history of the humours]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 121(1), 93-94. [details] 

2006

 • Bos, J. (2006). Dichter bij het verleden [Bespreking van: F.R. Ankersmit (2005) Sublime historical experience]. Krisis, 7(4), 66-71.
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • College voor examens
  begeleidingscommissie filosofie voortgezet onderwijs

edit contact information edit tabs