Photographer: FEB

prof. dr. mr. G.W.J.M. (Gérard) Kampschoer RA


 • Faculty of Economics and Business
  Sectie Economics of Taxation
 • Visiting address
  REC E
  Roetersstraat 11  Room number: 5.23
 • Postal address:
  Postbus  15867
  1001 NJ  Amsterdam
 • G.W.J.M.Kampschoer@uva.nl
  T: 0205254297

Positions

Professor

Curriculum Vitae

Current year

Inleiding Belastingheffing Ondernemingen (Introduction to Taxation of Enterprises)
Vennootschapsbelasting (Corporate Income Tax)
Fiscaliteit en Overheid (Public Finance)
Fiscale Winstberekening (Tax Profit Calculation)
Verrekenprijzen (Transfer Pricing)
Verschillen Fiscaal/Commercieel (Tax Accounting)

Thesis supervision

Thesis supervision

2010

 • Kampschöer, G. W. J. M., & Coebergh, B. F. M. (2010). Hoe het vermogen van een derde blijkbaar toch je eigen vermogen kan zijn: 'Geen verschil meer tussen mijn en dijn?'. Weekblad voor Fiscaal Recht, 139(6854), 472-475. [details] 

2008

 • Kampschöer, G. W. J. M. (2008). De recente onbekende en onnavolgbare wijzigingen van de thin-capregeling. Weekblad voor Fiscaal Recht, 137(6787), 1243-1248. [details] 

2006

 • Kampschoer, G. W. J. M. (2006). De beperking van de verliesverrekeningstermijn. Weekblad voor Fiscaal Recht, 135(6678), 785-787.

2004

 • Kampschoer, G. W. J. M. (2004). Externe verslaggeving in theorie en praktijk. In M. N. Hoogendoorn, J. Klaassen, & F. Krens (Eds.), Belastingen (pp. 689-730). The Hague: Reed Business Information.

2003

 • Kampschoer, G. W. J. M. (2003). Beperking verliesverrekening: de `echte¿ Bosal-reparatie. Weekblad voor Fiscaal Recht, (6556), 1929-1936. [details] 
 • Kampschoer, G. W. J. M. (2003). Fictieve winsttoerekening. Weekblad voor Fiscaal Recht, (6525), 619-627. [details] 
 • Kampschoer, G. W. J. M., Pancham, S. R., & de Roos, I. (2003). De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. (Fiscale brochures). Deventer: Kluwer. [details] 

2002

 • Kampschoer, G. W. J. M. (2002). Verliesverrekening en het Besluit fiscale eenheid. Fiscaal Ondernemingsrecht, (62). [details] 
 • Kampschoer, G. W. J. M. (2002). Waar boekhoudschandalen toe kunnen leiden ¿. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 1066. [details] 

2001

 • Kampschoer, G. W. J. M. (2001). Handel in herinvesteringsreserve-vennootschappen (art 15e Wet Vpb). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 1026, 1-33. [details] 

1999

 • Kampschoer, G. W. J. M. (1999). Tax Accounting & Auditing: Tax Free(dom)? Amsterdam: Vossiuspers, AUP. [details] 

1995

 • Kampschoer, G. W. J. M. (1995). Belastingen. In J. Klaassen, M. N. Hoogendoorn, & F. Krens (Eds.), Externe verslaggeving in theorie en praktijk (pp. 463-493). Den Haag: DELWEL.

2013

 • Kampschöer, G. W. J. M. (2013). De verhouding tussen de (vennootschappelijke) jaarrekening en de (fiscale) aangifte. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (pp. 411-417). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details] 
 • van den Dool, R. P., Heithuis, E. J. W., Kampschöer, G. W. J. M., & de Smit, R. C. (2013). Compendium vennootschapsbelasting: inclusief hoofdstuk over Tax Accounting. - 12e druk. Deventer: Kluwer. [details] 

2012

 • van den Dool, R. P., Heithuis, E. J. W., Kampschoër, G. W. J. M., & de Smit, R. C. (2012). Compendium vennootschapsbelasting. - 11e druk. Deventer: Kluwer. [details] 

2011

 • Kampschöer, G. W. J. M., Tieskens, R. W., & Vermeulen, H. (2011). De nieuwe IFRS-leasingregels en de fiscale jaarwinstbepaling. Weekblad voor Fiscaal Recht, 140(6905), 621-628. [details] 
 • Gerrits, E. D. M., Hein, R., & Kampschöer, G. W. J. M. (2011). Belastingen in de jaarrekening: handboek tax accounting. Den Haag: Sdu Uitgevers. [details] 
 • van den Dool, R. P., Heithuis, E. J. W., Kampschoër, G. W. J. M., & de Nies, I. (2011). Compendium vennootschapsbelasting. - 10e druk. Deventer: Kluwer. [details] 

2010

 • Kampschoër, G. (2010). Financiële verslaggeving neemt de lead in de fiscaliteit. Spotlight: vaktechnisch bulletin van PwC, 17(1), 52-53. [details] 
 • Kampschöer, G. W. J. M. (2010). De verhouding tussen de (vennootschappelijke) jaarrekening en de (fiscale) aangifte. In R. L. R. Hennuin (Ed.), Hoofdzaken belastingrecht. - 12e dr. (pp. 419-424). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details] 
 • Kampschöer, G. (2010). Accountancy is leading in de fiscaliteit: Bedrijfseconomische keuzes in het jaarrekeningrecht blijken soms richtinggevend voor het fiscale recht. In D. H. van Offeren, T. L. M. Verdoes, & J. P. J. Witjes (Eds.), Over bruggen: Opstellenbundel aangeboden aan prof. dr. J.G. Kuijl RA bij zijn afscheid als hoogleraar Bedrijfseconomie alsmede de fiscale comptabiliteit aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden op 17 december 2010 (pp. 11-13) [details] 

2009

 • Kampschoër, G. (2009). De verhouding tussen de (vennootschappelijke) jaarrekening en de (fiscale) aangifte. In R. Hennuin (Ed.), Hoofdzaken belastingrecht. - 11e dr. (pp. 445-451). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details] 

2008

 • Kampschöer, G. (2008). De wonderlijke thin-capregeling. Spotlight: vaktechnisch bulletin van PwC, 15(3), 29-31. [details] 

2007

 • Kampschoer, G. W. J. M. (2007). Taxes in the statutory accounts - Compilation of Tax Accounting Guidelines. Rijswijk: Licent Fiscale Uitgevers.
 • Kampschoer, G. W. J. M. (2007). De verhouding tussen de (vennootschappelijke) jaarrekening en de (fiscale) aangifte. In R. L. R. Hennuïn (Ed.), Hoofdzaken belastingrecht. - 9e dr. (pp. H. 9). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Kampschoer, G. W. J. M. (2007). Verschillen en synthese tussen commercieel en fiscaal. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), Balanceren tussen commercieel en fiscaal (pp. 33-38). (Maastrichtse Fiscale Symposia; No. 16). Deventer: Kluwer.
 • Kampschöer, G. W. J. M. (2007). Herleiding van de vennootschappelijke jaarrekening tot de fiscale aangifte. - 7e, herz. druk. [Amsterdam]: [Kampschöer]. [details] 

2006

 • Cornelisse, R. P. C., Idsinga, N., Kampschoër, G. W. J. M., Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., Nieuwenhuizen, W. A. P., ... van Zanten, Y. (2006). Hoofdzaken belastingrecht. - 8e dr. Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details] 
 • Kampschoer, G. W. J. M. (2006). Afschrijven (fiscaal) aan banden. Spotlight: vaktechnisch bulletin van PwC, 13(3), 63-67.

2005

 • Kampschoer, G. W. J. M. (2005). Herleiding van de vennootschappelijke jaarrekening tot de fiscale aangifte. Leiden: IRETAA.
 • Kampschöer, G. W. J. M. (2005). Verschil tussen IFRS en fiscaal recht bij de verwerking van pensioenen. Forfaitair, 18(153), 30-33.

2004

 • Kampschoer, G. W. J. M. (2004). IFRS en de verhouding tot het Nederlandse fiscale winstbegrip. Weekblad voor Fiscaal Recht, 133(6590), 1228-1232. [details] 

2003

 • Kampschoer, G. W. J. M. (2003). Fictieve winsttoerekening in het kader van de fiscale eenheid. Weekblad voor Fiscaal Recht, 132(6525), 617-620. [details] 

2002

 • Kampschoer, G. W. J. M. (2002). Vennootschapsbelasting. In R. P. C. Cornelisse, J. Ganzeveld, & R. L. R. Hennuïn (Eds.), Hoofdzaken Belastingen Nijmegen: Ars Aequi Libri.

2001

 • Kampschoer, G. W. J. M. (2001). Herleiding van de vennootschappelijke jaarrekening tot de fiscale aangifte. - Gewijzigde herdruk. Amsterdam: IRETAA. [details] 
 • Kampschoer, G. W. J. M. (2001). Belastingen. In M. N. Hoogendoorn, J. Klaassen, & F. Krens (Eds.), Externe verslaggeving in theorie en praktijk (pp. 563-605). Den Haag: DELWEL. [details] 
 • Kampschoer, G. W. J. M. (2001). Vennootschapsbelasting (deel van hst. 4). In R. P. C. Cornelisse, J. Ganzeveld, & R. L. R. Hennuïn (Eds.), Hoofdzaken Belastingen (pp. 310-324). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details] 

2000

 • Kampschoer, G. W. J. M. (2000). Herleiding van de vennootschappelijke jaarrekening tot de fiscale aangifte. Amsterdam: FEE.
 • Kampschoer, G. W. J. M. (2000). Consolideren: meer dan een andere naam voor 'opgaan in'? Weekblad voor Fiscaal Recht, (6370), 77-85. [details] 

1999

 • Kampschoer, G. W. J. M. (1999). En nu nog 28a..., Over het ombouwen van rechtspersonen. In R. N. J. Kamerling (Ed.), Hoe goed is een woord op zijn tijd (pp. 197-204). Amsterdam: VERA/NIVRA. [details] 

1998

 • Kampschoer, G. W. J. M. (1998). Verschillen tussen vennootschappelijke jaarrekening en fiscale aangifte. Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie, 102(1210), 83-88. [details] 

1996

 • Kampschoer, G. W. J. M. (1996). Quantitative aspects of compensation losses and their effect on the company annual accounts. European Accounting Review, 5(2), 387-390. [details] 

1993

 • Kampschoer, G. W. J. M. (1993). De transformatie van actieve belastinglatenties. MAB, 67(7-8), 345-355. [details] 

1992

 • Kampschoer, G. W. J. M. (1992). Kwantitatieve aspecten van fiscale verliesverrekening en de consequenties voor de verwerking in de vennootschappel�¦ke jaarrekening. Maastricht :Datawyse/Universitaire Pers Maastricht. [details] 

1991

 • Kampschoer, G. W. J. M. (1991). Resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve aspecten verbonden aan de verliesverrekening binnen het Nederlandse belastingstelsel. (Research memorandum). Amsterdam: University of Amsterdam, Department of Economics. [details] 

1990

 • Kampschoer, G. W. J. M. (1990). Kwantitatieve aspecten verbonden aan de verliesrekening binnen het Nederlandse belastingstelsel. (Research memorandum; No. 9010). Amsterdam: University of Amsterdam, Department of Economics. [details] 

2018

 • Kampschöer, G. (2018). Een ander geluid; geen "old school"-fiscale eenheid meer. Weekblad voor Fiscaal Recht, 147(7238), 592-593. [87]. [details] 

2015

 • Kampschöer, G. W. J. M. (2015). Voorraadwaardering (7e druk). (Fiscale monografieën; No. 8). Deventer: Wolters Kluwer. [details] 
 • van den Dool, R. P., Heithuis, E. J. W., Kampschoer, G. W. J. M., & de Smit, R. C. (2015). Compendium vennootschapsbelasting (14e druk). (Compendiumreeks). Deventer: Kluwer. [details] 

2012

 • Kampschöer, G., Litjens, J., & Wisman, C. (2012). De 'onzakelijke lening'. Accountant, 2(9), 48-50. [details] 
 • Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., van de Streek, J. L., Bozia, K., de Groot, I. M., Idsinga, N., ... Wolvers, S. (2012). Hoofdzaken belastingrecht. - 14e dr. (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details] 

2004

 • Kampschoer, G. W. J. M. (2004). IFRS en de verhouding tot het Nederlandse fiscale winstbegrip. Weekblad voor Fiscaal Recht, 133(6590), 1228-1233.
 • Kampschoer, G. W. J. M., & Brandsma, R. P. C. W. M. (2004). De gevolgen van de onderkapitalisatie voor binnenlandse belastingplichtigen, die uitsluitend in Nederland actief zijn. Fiscaal Ondernemingsrecht, 73, 73-106.
 • Brugman-Vooren, S. J., Cornelisse, R. P. C., van Dun, M., Hennuïn, R. L. R., Kampschoër, G. W. J. M., Nieuwenhuizen, W. A. P., ... Zwemmer, J. W. (2004). Hoofdzaken Belastingrecht (6th edition). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details] 

1997

 • Kampschoer, G. W. J. M. (1997). Verschillen tussen de fiscale en vennootschappelijke jaarrekening. Den Haag: ministerie van Financien. [details] 
 • Kampschoer, G. W. J. M., & Storm van 's Gravesande, L. H. (1997). Beschouwingen over verschillen tussen de fiscale en vennootschappelijke jaarrekening. Den Haag: ministerie van Financien. [details] 

2017

 • Speet, N. G. H. (2017). Renteaftrekbeperkingen en de financiering van ondernemingen: Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse op basis van empirisch onderzoek met aanbevelingen voor de toekomst [details] 
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Post Academisch Onderwijs Belastingrecht
  Lid van het alg. bestuur en docent
 • Bureau vaktechniek PWC
  Wetenschappelijk adviseur
 • Institute for research & education
  Voorzitter
 • Radboud Universiteit Nijmegen
  Hoogleraar fiscaal recht

edit contact information edit tabs