Bachelor Future Planet Studies

Diploma
BSc Future Planet Studies
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
50425

Bij Future Planet Studies draait het om de toekomst. Hoe ziet ons leven op aarde er op de korte en langere termijn uit? Kunnen wij mensen op dezelfde voet doorgaan als nu en de aarde blijven inrichten en gebruiken zoals we nu doen? Is het zinvol om veel geld uit te geven aan het voorkomen van klimaatverandering? Hoe kunnen we zeewater gebruiken als drinkwater? Hoe stimuleren we de productie en het gebruik van duurzame energie? Deze en andere complexe vraagstukken  komen aan bod.

Onze planeet, jouw toekomst

Bij Future Planet Studies ga je, samen met je medestudenten, aan de slag om oplossingen te bedenken voor uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan. Je bestudeert de materie vanuit vakken en vooral vanuit maatschappelijke relevante thema's. Die thema's vragen veelzijdigheid.

Om tot oplossingen te komen voor complexe actuele vraagstukken, moet je deze vanuit meerdere perspectieven benaderen. Je gebruikt je kennis vanuit de natuurwetenschappen én vanuit de maatschappij- en gedragswetenschappen. Future Planet Studies is daarmee bij uitstek een interdisciplinaire opleiding. Een studie waarbij internationaal denken je tweede natuur wordt, dankzij gastdocenten van internationale organisaties en omdat we het aanmoedigen dat je een periode in het buitenland studeert, bijvoorbeeld veldwerk, summerschools of zelfs een heel semester.

Future Planet Studies iets voor jou?

  • Je hebt een vwo-diploma (profiel Natuur en gezondheid, Natuur en techniek of Economie en maatschappij) en bent geïnteresseerd in de maatschappij- én de natuurwetenschappen.
  • Je vindt het interessant om vraagstukken van meerdere kanten te bekijken.
  • Samenwerken en discussiëren vind je leuk.
  • Je stelt hoge eisen aan jezelf, je medestudenten en je studie.
  • Het lijkt je leuk later te gaan werken als adviseur bij de Verenigde Naties, als voorlichter bij Unilever of als innoverend ondernemer, bijvoorbeeld door nieuwe oplossingen te bedenken voor duurzame productie.

Bij Future Planet Studies wordt een mix van studievormen gebruikt. Hoorcolleges, werkcolleges, practica, thematisch onderwijs, excursies en digitaal onderwijs. Naast veel contacturen en zelfstudie, werk je veel samen in groepjes.

Meelopen met een student

Ben je erg geïnteresseerd in de opleiding en wil je van dichtbij kennismaken met de échte dagelijkse praktijk van het studeren en het studentenleven? Loop dan een keer mee met een student Future Planet Studies. Samen volg je een college of werkgroep en kijk je rond op de universiteit.

Bèta-gamma

Ben je op zoek naar een interdisciplinaire opleiding? Kijk dan ook eens bij Bèta-gamma. Bèta-gamma beperkt zich, net zoals Future Planet Studies, niet tot één vakgebied, maar combineert elementen van exacte wetenschappen, sociale wetenschappen, economie en filosofie. Het uitgangspunt van de opleiding is dat complexe problemen niet vanuit één vakgebied kunnen worden opgelost.

Aanmelden en intakegesprek

De aanmelding voor Future Planet Studies verloopt via Studielink. Daarnaast is Matching een verplicht onderdeel van de inschrijvingsprocedure. Voor meer informatie zie 'Toelating en inschrijving'.

Gepubliceerd door  Onderwijsbalie IIS