Bachelor Politicologie

In de bachelor Politicologie bestudeer je ingrijpende actuele ontwikkelingen zoals migratie, economische crises, terroristische dreigingen, toenemend populisme, xenofobie en polarisatie, maar kijk je ook naar oplossingsrichtingen.


Video wordt geladen..

Politicologie gaat over de wijze waarop gemeenschappen omgaan met conflicten, hoe zij besluiten nemen en hoe zij hun doelen realiseren. Politiek kom je op alle niveaus van de samenlevingtegen. Van lokale kwesties tot mondiale problemen: politiek is overal. In de bacheloropleiding politicologie bestudeer je ingrijpende actuele ontwikkelingen zoals migratie, economische crises, terroristische dreigingen, toenemend populisme, xenofobie en polarisatie, maar kijk je ook naar oplossingsrichtingen. Je krijgt een brede oriëntatie in Internationale betrekkingen, Politieke economie, Bestuur en beleid, Vergelijkende politicologie en Politieke theorie. Je kunt je specialiseren door bijvoorbeeld vakken te volgen over internationale organisaties, (gewapende) conflicten en internationale interventie, terrorismebestrijding en veiligheid, Islam en globalisering. Je kunt je ook richten op regio’s zoals Latijns Amerika en Azië. Wij bieden Minoren aan in Conflict Studies, Gender en Seksualiteit, Midden Oosten Studies, Internationale Ontwikkelingsstudies. In het derde jaar kun je ook  in het buitenland studeren, stage lopen of een vreemde taal leren door een taalverwervingsminor te volgen.

Waarom kiezen voor de BSc Politicologie aan de UvA?

Het bestuderen van politiek gaat niet alleen over wat politici doen. Het helpt je ook te begrijpen waarom de wereld is zoals ze is en wat er verbeterd zou kunnen worden. De bachelorstudie politicologie biedt je een intellectueel en praktisch inzicht in deze dynamische wereld van de politiek, haar uitdagingen en haar kansen. Zo word je opgeleid tot de geïnformeerde, onafhankelijke, analytische en kritische denker en doener die de wereld nodig heeft. We bieden een goed samenhangend en geïntegreerd curriculum aan, dat een brede en veelzijdige basis in politieke wetenschap combineert met de flexibiliteit en vrijheid in keuze van subdisciplinaire specialisaties.

Specialisaties

De volgende specialisaties worden aangeboden:

 • Internationale Betrekkingen (International Relations)
 • Vergelijkende Politicologie (Comparative Politics)
 • Bestuur en Beleid (Public Policy and Governance)
 • Politieke Theorie (Political Theory)

In het programma is ook vrije keuzeruimte ingebouwd om je persoonlijke academische belangstelling vorm te geven. Zo kun je bijvoorbeeld een taal leren of een interdisciplinaire minor volgen, zoals:

 • Conflictstudies
 • Gender en Seksualiteit
 • Midden-Oostenstudies
 • Europese Politiek en Mondiale Veranderingen
 • Internationale Ontwikkelingsstudies
 • Arabische taal en cultuur
 • Russische taal en cultuur
 • Praktische Filosofie
 • Ondernemerschap

Andere redenen om te kiezen voor de BSc Politicologie aan de UvA

 • Een inspirerende internationale leeromgeving waar wordt gedoceerd door wetenschappelijke toponderzoekers
 • De UvA scoort het hoogste als Nederlandse universiteit in de QS World University Rankings® 2016: Politicologie staat op nummer 33 wereldwijd
 • Een centraal gelegen faculteit in het hart van Amsterdam
 • Ambitieuze, getalenteerde medestudenten, divers qua achtergrond en belangstelling. De meest ambitieuze en getalenteerde studenten kunnen kiezen voor onze honours- en/of talentprogramma’s
 • Kleine werkgroepen en persoonlijke begeleiding
 • Een goede voorbereiding op toelating tot de beste Graduate Schools in de hele wereld
 • Het programma bereidt je voor op hoge functies in het bedrijfsleven, consultancy, journalistiek, beleid en politiek, diplomatie, internationale organisaties en ngo's, alsook op een loopbaan in onderzoek en onderwijs
Video wordt geladen..

Voertaal

Het programma kan vanaf de start volledig in het Engels gevolgd worden. Daarnaast is het mogelijk om de vakken in het eerste semester in het Nederlands te volgen en in de loop van je studie steeds meer over te gaan op het Engels, zodat je je Engelse taalvaardigheid langzaam kunt ontwikkelen. In het eerste semester van het eerste jaar worden hoorcolleges zowel in het Engels als in het Nederlands aangeboden. Daarna zijn de hoorcolleges en literatuur in het Engels. Je kunt kiezen voor werkgroepen en keuzevakken waar Nederlands de voertaal is en je kunt tentamens en werkstukken (waaronder de eindscriptie) in het Nederlands schrijven. Studenten die voor Nederlandstalige werkgroepen kiezen krijgen in het tweede jaar extra training in Engelse spreek- en schrijfvaardigheid zodat zij goed kunnen meedoen met het onderwijs in het derde jaar, dat overwegend in het Engels wordt gegeven, en waarin zij kunnen oefenen met het schrijven van essays en werkstukken in het Engels.


Diploma
BSc Politicologie
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
56606

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen