Colloquium doctum

Het colloquium doctum biedt mensen van 21 jaar of ouder die onvoldoende vooropleiding hebben een mogelijkheid om tot een universitaire opleiding toegelaten te worden.

Onderstaande informatie is voor kandidaten met een Nederlandse vooropleiding. Heb je een buitenlandse vooropleiding, dan verloopt de toelating via een andere procedure.

Wanneer je 21 jaar of ouder bent (vóór 1 september) en niet voldoet aan de toelatingseisen, kun je op grond van art. 7.29 van de Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) tot een universitaire studie worden toegelaten, nadat je met goed gevolg de benodigde certificaten hebt behaald.

 • Voordat je je aanmeldt voor een colloquium doctum, schrijf je je via Studielink eerst in voor de gewenste opleiding. Let op: voor de selectieve bachelors geldt een vroegere inschrijfdatum.
 • Je hebt een DigID nodig om het inschrijvingsverzoek in Studielink te kunnen doen. (Heb je nog geen DigID, vraag deze dan minstens een week van te voren aan.)
 • Enkele dagen na je inschrijving in Studielink ontvang je een UvAnetID. Met je UvAnetID kun je je aanmelden voor toelating via een colloquium doctum.
 • Mocht je niet op tijd alle vereiste toetsen behalen, dan kun je je voor 1 september eenvoudig weer uitschrijven.

Toelating via een colloquium doctum

 • Je komt voor toelating via een colloquium doctum in aanmerking wanneer je op tijd de benodigde certificaten met voldoende resultaat hebt behaald. Behalve de opleiding Psychologie neemt de UvA geen eigen toetsen af; je dient de benodigde certificaten zelfstandig te behalen (houd er rekening mee dat je je voor Staatsexamens tot 31 december kunt aanmelden). Je kunt je op het examen voorbereiden of begeleiding ontvangen via bijvoorbeeld het NHA, de LOI, de Open Universiteit of een ROC bij jou in de buurt.
 • Informatie over de benodigde certificaten vind je bij de opleiding; de actuele eisen voor het colloquium doctum staan jaarlijks per 1 oktober online. Ga voor de actuele eisen naar www.uva.nl/bachelors, klik op de door jou gewenste opleiding, en bekijk de actuele eisen voor de inhoud van het colloquium doctum in het linkermenu onder Toelating en inschrijving (> Toelatingseisen) > Colloquium doctum.

 

 

 • Direct na je aanmelding voor het colloquium doctum ontvang je een uniek nummer (begint met ‘AC’). Bij contact met de UvA over het colloquium doctum is het handig als je dit nummer noemt.

Aanleveren gewaarmerkte kopieën

 • Zodra je alle vereiste certificaten hebt behaald, lever je tijdig gewaarmerkte kopieën van alle benodigde certificaten met cijferlijsten aan. Wanneer is vastgesteld dat je over de benodigde certificaten beschikt, geldt het colloquium doctum als behaald en wordt er een toelatingsbeschikking gemaakt; er vindt geen aanvullende toetsing plaats.
 • Zonder gewaarmerkte kopieën kan er geen toelatingsbeschikking worden gemaakt en kun je niet gaan studeren. Om de toelatingsbeschikking op tijd te kunnen maken is het gewenst de gewaarmerkte kopieën vóór 15 augustus (en uiterlijk vóór 31 augustus) aan te leveren (kandidaten voor selectieve bacheloropleidingen: vóór 1 juli (en uiterlijk vóór 10 juli). Je kunt gewaarmerke kopieën op drie manieren aanleveren:

 

 1. Upload een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO (omdat DUO er een zgn. certificaat aan toevoegt, geldt het als gewaarmerkt), óf
 2. Laat bij onze Student Service Desk een gewaarmerkte papieren kopie maken (dit is een kopie waarop door middel van een een officiële stempel, paraaf en dagtekening bevestigd wordt dat deze conform het origineel is); denk eraan je originele documenten mee te nemen. De balie van de Student Service Desk vind je middenin de hal van Roetersstraat 11, óf
 3. Vraag een gewaarmerkte papieren kopie op bij de opleiding waar je de certificaten behaald hebt; in dat geval stuur je ze (tijdig) op naar: UvA Studenten Services, t.a.v. Secretariaat colloquium doctum (REC E10.04), Postbus 15832, 1001 NH Amsterdam.

Meer informatie

Gepubliceerd door  Studenten Services

5 januari 2018