Colloquium doctum

Colloquium doctum - ‘geleerd gesprek’ in het Latijn - is een toelatingsprocedure voor een universitaire opleiding voor mensen van 21 jaar of ouder (vóór 1 september) die onvoldoende vooropleiding hebben.

Wanneer je 21 jaar of ouder bent en niet voldoet aan de toelatingseisen, kun je op grond van art. 7.29 van de Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) tot een universitaire studie worden toegelaten, nadat je met goed gevolg de benodigde certificaten hebt behaald.

Benodigde certificaten

 1. Ga naar www.uva.nl/bachelors, klik op de door jou gewenste opleiding, en bekijk de actuele eisen voor de inhoud van het colloquium doctum in het linkermenu onder Toelating en inschrijving (> toelatingseisen) > colloquium doctum.
 2. Je komt voor toelating via de colloquium doctumprocedure in aanmerking wanneer je (op eigen houtje, behalve voor de opleiding Psychologie) de benodigde vwo-deelcertificaten of eventuele andere testimonia met voldoende resultaat hebt behaald.
 3. Als je in aanmerking denkt te komen voor vrijstelling van één of meer van de vakkeneisen, geef dit dan expliciet aan en voeg de bestanden toe die hiertoe aanleiding zouden geven.
 4. Wanneer je je vooropleiding (gedeeltelijk) niet in Nederland hebt gevolgd, dien je naast de genoemde vakken ook het staatsexamen Nederlands als tweede taal, niveau 2 (NT2-II), te behalen, of een vwo-certificaat Nederlands. Je kunt hiervoor contact opnemen met het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs (INTT): www.intt.uva.nl. N.B. Wanneer je één van de Engelstalige opleidingen gaat doen is NT2-II niet verplicht.

Examens

 1. Meld je tijdig aan voor de benodigde examens. Houd er rekening mee dat je je voor Staatsexamens tot 31 december kan aanmelden.
 2. Je kunt je zelfstandig op het examen voorbereiden of begeleiding ontvangen via bijvoorbeeld het NHA, de LOI, de Open Universiteit of een ROC bij jou in de buurt.
 3. Wanneer is vastgesteld dat je inderdaad over de benodigde certificaten beschikt, geldt het colloquium doctum als behaald; er vindt geen aanvullende toetsing plaats.
 1. Doe een inschrijvingsverzoek in Studielink uiterlijk tot en met 1 mei (Geneeskunde, Tandheelkunde, Biomedische wetenschappen, Kunstmatige Intelligentie, Psychobiologie, en Psychologie: uiterlijk tot en met 15 januari). Let op: je hebt een een DigID nodig om het inschrijvingsverzoek te kunnen doen. Heb je geen DigID? Vraag deze dan minstens een week van te voren aan.
 2. Enkele dagen nadat je het inschrijfverzoek hebt gedaan, ontvang je op het e-mailadres dat je in Studielink hebt vermeld een UvAnetID. Je UvAnetID is je studentnummer en wachtwoord.
 3. Met je UvAnetID log je in (zie de link onderaan deze pagina) om de procedure voor toelating tot de universiteit met een colloquium doctum te starten.
 4. Direct na je aanmelding ontvang je een uniek nummer (begint met ‘AC’). Bij contact met de UvA is het handig als je dit nummer noemt.

Aanleveren certificaten

Zodra je alle vereiste certificaten hebt behaald, stuur je gewaarmerkte kopieën van deze certificaten met cijferlijsten aan ons op. Zonder deze kan er geen toelatingsbeschikking worden gemaakt en kun je niet gaan studeren.

Om de toelatingsbeschikking op tijd te kunnen maken is het gewenst de gewaarmerkte kopieën vóór 15 augustus (en uiterlijk vóór 31 augustus) aan te leveren. (Kandidaten Geneeskunde, Tandheelkunde, Biomedische wetenschappen, Kunstmatige Intelligentie, Psychobiologie, en Psychologie: liefst vóór 1 juli, en uiterlijk vóór 15 juli).

Je kunt gewaarmerke kopieën op drie manieren aanleveren:

 1. Uploadt een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO (omdat DUO er een certificaat aan toevoegt, geldt het als gewaarmerkt), óf
 2. Laat bij onze Student Service Desk een gewaarmerkte papieren kopie maken (dit is een kopie waarop door middel van een een officiële stempel, paraaf en dagtekening bevestigd wordt dat deze conform het origineel is); denk eraan je originele documenten mee te nemen. De balie van de Student Service Desk vind je middenin de hal van Roetersstraat 11, óf
 3. Vraag een gewaarmerkte papieren kopie op bij de opleiding waar je de certificaten behaald hebt; in dat geval stuur je ze (tijdig) op naar: UvA Studenten Services, t.a.v. Secretariaat colloquium doctum (REC E10.04), Postbus 15832, 1001 NH Amsterdam

Aanmelden colloquium doctum UvA

Per 1 oktober kun je je weer aanmelden. Per die datum staan ook de actuele toegangseisen voor het colloquium doctum van alle opleidingen weer online, deze kunnen jaarlijks aangepast worden.

Meer informatie

Gepubliceerd door  Studenten Services

14 september 2017