Colloquium doctum

Colloquium doctum is een wettelijke regeling die mensen van 21 jaar of ouder die onvoldoende vooropleiding hebben, de mogelijkheid biedt om tot een universitaire opleiding toegelaten te worden.

Onderstaande informatie is voor kandidaten met een Nederlandse vooropleiding. Heb je een buitenlandse vooropleiding, dan verloopt de toelating via een andere procedure.

Wanneer je (vóór 1 september) 21 jaar of ouder bent en niet voldoet aan de toelatingseisen, kun je op grond van art. 7.29 van de Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) tot een universitaire studie worden toegelaten als je met goed gevolg de benodigde certificaten hebt behaald.

 • Voordat je je registreert voor toelating via de regeling colloquium doctum, schrijf je je via Studielink in voor de gewenste opleiding. Voor de meeste opleidingen kun je je tot 1 mei inschrijven, maar voor selectieve bachelors geldt een vroegere inschrijfdatum. Start ruim op tijd met je inschrijving. Mocht je niet op tijd alle vereiste toetsen behalen, dan kun je je voor 1 september eenvoudig weer uitschrijven.

2. Hoe kun je toegelaten worden via een colloquium doctum?

 • Je komt voor toelating via de regeling colloquium doctum in aanmerking wanneer je op tijd de benodigde certificaten met voldoende resultaat hebt behaald.
 • Behalve de opleiding Psychologie neemt de UvA geen eigen toetsen af; je dient de benodigde certificaten zelfstandig te behalen (houd er rekening mee dat je je voor Staatsexamens tot 31 december kunt of kon aanmelden). Je kunt je op je examen(s) voorbereiden of begeleiding ontvangen via bijvoorbeeld het NHA, de LOI, de Open Universiteit of een ROC bij jou in de buurt.
 • Informatie over de benodigde certificaten vind je bij de opleiding; de actuele eisen voor toelating via de regeling colloquium doctum staan jaarlijks per 1 oktober online. Ga voor de actuele eisen naar www.uva.nl/bachelors, klik op de door jou gewenste opleiding, en bekijk de actuele eisen voor de te behalen certificaten in het linkermenu onder Toelating en inschrijving (> Toelatingseisen) > Colloquium doctum.
 • Heb je na het lezen van de website toch nog vragen over de benodigde certificaten of resultaten, neem dan contact op met de opleiding (elke opleiding heeft links op de opleidingssite een lemma 'Voorlichting en contact').

3. Wanneer registreer je je voor een colloquium doctum?

 • Voor het colloquium doctum van Psychologie registreer je je vóór 15 januari, zodat je mee kunt doen aan de eigen toetsen van Psychologie.
 • Voor alle overige fixusopleidingen registreer je je uiterlijk vóór 10 juli (fixusopleiding), zodra je alle vereiste certificaten hebt behaald.
 • Voor alle overige opleidingen registreer je je uiterlijk vóór 1 september (niet-fixusopleidingen), zodra je alle vereiste certificaten hebt behaald.

4. Hoe lever je gewaarmerkte kopieën aan?

 1. Upload bij je aanmelding colloquium doctum een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO (omdat DUO er een zgn. certificaat aan toevoegt, geldt het als gewaarmerkt), óf
 2. Laat bij onze Student Service Desk een gewaarmerkte papieren kopie maken (dit is een kopie waarop door middel van een een officiële stempel, paraaf en dagtekening bevestigd wordt dat deze conform het origineel is); denk eraan je originele documenten mee te nemen, óf
 3. Vraag een gewaarmerkte papieren kopie op bij de opleiding waar je de certificaten behaald hebt; in dat geval stuur je ze (tijdig) op naar: UvA Studenten Services, t.a.v. Secretariaat colloquium doctum (REC-E10.04), Postbus 15832, 1001 NH Amsterdam.

5. Wanneer geldt het colloquium doctum als behaald?

 • Wanneer is vastgesteld dat je over de benodigde (gewaarmerkte) certificaten beschikt, geldt het colloquium doctum als behaald, je ontvangt hierover bericht (eind augustus kan dit door drukte twee weken duren).
 • Onze Centrale Studentenadministratie ontvangt tegelijkertijd het bericht dat je via een colloquium doctum alsnog toelaatbaar bent geworden. Als je op tijd ook aan de rest van de inschrijfvoorwaarden (bijvoorbeeld het betalen van collegegeld) hebt voldaan, kun je starten met de opleiding.

6. Meer informatie

Gepubliceerd door  Studenten Services

23 april 2018