Colloquium doctum

Colloquium doctum is een wettelijke regeling die mensen van 21 jaar of ouder die onvoldoende vooropleiding hebben de mogelijkheid om tot een universitaire opleiding toegelaten te worden.

Onderstaande informatie is voor kandidaten met een Nederlandse vooropleiding. Heb je een buitenlandse vooropleiding, dan verloopt de toelating via een andere procedure.

Wanneer je (vóór 1 september) 21 jaar of ouder bent en niet voldoet aan de toelatingseisen, kun je op grond van art. 7.29 van de Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) tot een universitaire studie worden toegelaten als je met goed gevolg de benodigde certificaten hebt behaald.

 • Voordat je je registreert voor toelating via de regeling colloquium doctum, schrijf je je via Studielink in voor de gewenste opleiding. Voor de meeste opleidingen kun je je tot 1 mei inschrijven, maar voor selectieve bachelors geldt een vroegere inschrijfdatum. Start ruim op tijd met je inschrijving. Mocht je niet op tijd alle vereiste toetsen behalen, dan kun je je voor 1 september eenvoudig weer uitschrijven.

2. Toelating via de regeling colloquium doctum

 • Je komt voor toelating via de regeling colloquium doctum in aanmerking wanneer je op tijd de benodigde certificaten met voldoende resultaat hebt behaald.
 • Behalve de opleiding Psychologie neemt de UvA geen eigen toetsen af; je dient de benodigde certificaten zelfstandig te behalen (houd er rekening mee dat je je voor Staatsexamens tot 31 december kunt of kon aanmelden). Je kunt je op je examen(s) voorbereiden of begeleiding ontvangen via bijvoorbeeld het NHA, de LOI, de Open Universiteit of een ROC bij jou in de buurt.
 • Informatie over de benodigde certificaten vind je bij de opleiding; de actuele eisen voor toelating via de regeling colloquium doctum staan jaarlijks per 1 oktober online. Ga voor de actuele eisen naar www.uva.nl/bachelors, klik op de door jou gewenste opleiding, en bekijk de actuele eisen voor de te behalen certificaten in het linkermenu onder Toelating en inschrijving (> Toelatingseisen) > Colloquium doctum.
 • Als je vragen hebt over de benodigde certificaten of resultaten óf over de procedure, stuur dan een mail aan colloquiumdoctum-sts@uva.nl.

3. Wanneer registreer je je

 • Voor het colloquium doctum van Psychologie registreer je je vóór 15 januari of zo spoedig mogelijk daarna, zodat je mee kunt doen aan de eigen toetsen van Psychologie.
 • Voor alle overige opleidingen registreer je je voor toelating via de regeling colloquium doctum zodra je alle vereiste certificaten hebt behaald (eerder heeft geen zin). Voor een fixusopleiding registreer je je uiterlijk vóór 10 juli, voor alle overige opleidingen uiterlijk vóór 1 september.
 • Bij registratie wordt gevraagd om (een) digitaal gewaarmerkte versie(s) van alle benodigde certificaten met cijferlijsten. Wanneer dat niet mogelijk is, lever je (ook uiterlijk vóór 1 september) de gewaarmerkte kopie(ën) op papier aan.

4. Drie opties om gewaarmerkte kopieën aan te leveren

 1. Upload bij je aanmelding colloquium doctum een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO (omdat DUO er een zgn. certificaat aan toevoegt, geldt het als gewaarmerkt), óf
 2. Laat bij onze Student Service Desk een gewaarmerkte papieren kopie maken (dit is een kopie waarop door middel van een een officiële stempel, paraaf en dagtekening bevestigd wordt dat deze conform het origineel is); denk eraan je originele documenten mee te nemen, óf
 3. Vraag een gewaarmerkte papieren kopie op bij de opleiding waar je de certificaten behaald hebt; in dat geval stuur je ze (tijdig) op naar: UvA Studenten Services, t.a.v. Secretariaat colloquium doctum (REC-E10.04), Postbus 15832, 1001 NH Amsterdam.

5. Afronding colloquium doctum

 • Wanneer is vastgesteld dat je over de benodigde (gewaarmerkte) certificaten beschikt, geldt het colloquium doctum als behaald, je ontvangt hierover bericht (eind augustus kan dit door drukte twee weken duren).
 • Onze Centrale Studentenadministratie ontvangt tegelijkertijd het bericht dat je via een colloquium doctum alsnog toelaatbaar bent geworden. Als ook verder alles door de Centrale Studentenadministratie in orde is bevonden, kun je met de opleiding beginnen.

6. Meer informatie

Gepubliceerd door  Studenten Services

20 maart 2018