Studiefinanciering

Waar vraag ik studiefinanciering aan?

Studiefinanciering kun je op twee manieren aanvragen:

 1. via de website van DUO-IB-Groep;
 2. of door te bellen naar DUO-IB-Groep: 050- 599 7755.

Wanneer heb ik recht op studiefinanciering?

Je hebt recht op een aantal jaren studiefinanciering als:

 • Je voltijdstudent bent en vóór je 30e jaar begonnen bent met een opleiding.

Let op: Als je bij aanvang van je studie op 1 september nog geen 18 bent, heb je pas vanaf 1 oktober van dat jaar recht op studiefinanciering.

Je hebt geen recht op studiefinanciering als:

 • Je deeltijdstudent of extraneus bent.

Je hebt niet tijdens je gehele opleiding recht op studiefinanciering als:

 • Je een duale student bent. Duale studenten krijgen alleen studiefinanciering voor de periode dat ze onderwijs volgen, dus niet in de tijd dat ze betaald werkervaring opdoen.

Hoelang heb ik er recht op?

 • Het recht op studiefinanciering geldt voor het aantal jaren dat de reguliere opleiding duurt. Een bachelor duurt drie jaar, een master één tot twee jaar. Bij geneeskunde en tandheelkunde duurt de opleiding zes jaar.
 • Je hebt drie jaar recht op een rentedragende lening.
 • Tijdens de periode van je prestatiebeurs tot en met het eerste leenjaar heb je recht op een OV-studentenkaart. De OV-studentenkaart maakt integraal deel uit van de studiefinanciering. 

Extra beurs voor leraren

Heb je een opleiding in het hoger onderwijs afgerond en ga je daarna een lerarenopleiding doen? Mogelijk kom je dan in aanmerking voor een jaar extra prestatiebeurs. De actuele voorwaarden vind je op de website van DUO.

Tegemoetkoming leraren

Als je geen recht (meer) hebt op studiefinanciering, dan misschien wel op een Tegemoetkoming Leraren.

Hoeveel studiefinanciering krijg ik?

Je studiefinanciering kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs en een rentedragende lening.

 • Basisbeurs
  De basisbeurs is niet afhankelijk van het inkomen van je ouders. De hoogte van de basisbeurs hangt wel af van je woonsituatie. Ben je uitwonend, dan is je basisbeurs hoger dan wanneer je thuiswonend bent.
 • Aanvullende beurs
  De aanvullende beurs hangt af van het inkomen van je ouders. Hoe hoger hun inkomen, hoe lager je aanvullende beurs. Ook speelt mee of je broers of zussen hebt die in het voortgezet (speciaal) onderwijs zitten of een aanvullende prestatiebeurs hebben, en hoe je tegen ziektekosten bent verzekerd. Op de website van DUO-IB-Groep vind je hierover meer informatie.
 • Rentedragende lening
  Je kunt naast de basis- en aanvullende beurs ook een lening afsluiten. Over die lening wordt rente berekend. Het rentepercentage varieert. Door geld te lenen bouw je een schuld op die je later moet terugbetalen.

Bedrag aan studiefinanciering
Op de website van DUO-IB-Groep vind je de bedragen van de studiefinanciering. De basisbeurs en de aanvullende beurs worden eerst als lening uitbetaald. Voor de OV-studentenkaart wordt ook een maandelijks bedrag aan lening berekend.

Haal je binnen de diplomatermijn (tien jaar) een diploma op minstens hbo-niveau, dan worden je basisbeurs en aanvullende beurs omgezet in een gift.

Ga naar de website van DUO-IB-groep voor de bedragen van de studiefinanciering.

Hoe zet ik het stop?

Je zet je studiefinanciering stop via de website van DUO-IB-Groep. Dit kan digitaal maar ook met een geprint formulier via de post.

OV-kaart stopzetten
Als je je studiefinanciering stopzet, moet je ook je OV-kaart stopzetten via DUO-IB-Groep. Dit doe je uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering.

Tot wanneer krijg ik nog studiefinanciering?
Als je stopt met je opleiding, moet je de datum waarop je wordt uitgeschreven doorgeven aan DUO-IB-Groep. Je hebt recht op studiefinanciering tot en met de maand waarin de UvA je uitschrijft. Je inschrijving eindigt op de laatste dag van de maand waarin je je wilt uitschrijven. Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Heb je studiefinanciering aangevraagd, maar ga je toch niet studeren? Dan moet je je aanmelding bij de UvA via Studielink intrekken en je aanvraag voor studiefinanciering stopzetten via DUO-IB-Groep. Ben je uitgeloot voor een lotingsstudie, dan hoef je je aanmelding via Studielink niet in te trekken. Als je je OV-studentenkaart al hebt geactiveerd, dan moet je de kaart stopzetten vóór de eerste dag van de maand dat je studiefinanciering zou ingaan.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

Bureau Communicatie

2 april 2014