Informatierecht

Vrijheid van meningsuiting, auteursrecht, privacy, regulering van media en internet. Met de master Informatierecht op zak zijn dat onderwerpen waarin je thuis bent en waarvan je de onderlinge samenhang –en tegenstrijdigheden– kent. Allemaal van groot belang in onze 'informatiemaatschappij.' Kort gezegd verdiep je je tijdens deze studie in de regulering van de productie, verspreiding, toegang tot en het gebruik van informatie in de ruimste zin van het woord.


Wie is ‘eigenaar’ van media, software, muziek, databanken? Hoe beschermen bedrijven hun  producten, innovaties en reputatie? Het intellectuele eigendomsrecht (auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht) geeft daar antwoorden op, maar ook het ‘gewone’ aansprakelijkheidsrecht. Welke zeggenschap heb ik over mijn persoonsgegevens? Wanneer en hoe wijkt het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting voor andere belangen, publiek of privaat? Heeft iedereen recht op een internetaansluiting? Het informatierecht behandelt al deze vragen en meer. 

De masteropleiding Informatierecht vind je alleen aan de UvA. De internationale staf van het Instituut voor Informatierecht verzorgt het onderwijs, waardoor je profiteert van de kennis die zij ontwikkelen met het internationaal grensverleggend onderzoek in het universitaire zwaartepunt Information Law. Academische excellentie gaat hand in hand met praktijkgericht leren. Dat merk je in de colleges en werkgroepen, maar ook in de Clinic, waar je onder begeleiding van topadvocaten start-ups in de technologie-, media- en communicatiesector adviseert en burgers helpt met juridische vragen. Het onderwijs is toekomstgericht, kleinschalig en intensief.

De master Informatierecht kent een selectieprocedure. Zie Toelating en inschrijving.

Onderzoeksmaster

Heb je bijzondere affiniteit voor onderzoek en ambieer je een wetenschappelijke carrière? Bekijk dan ook de onderzoeksmaster Information Law.

Kerngegevens


Diploma
LLM Informatierecht
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
60223

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid