Master Informatierecht

Diploma
LLM Informatierecht
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
60223

Welke zeggenschap heb ik over mijn persoonsgegevens? Wie is eigenaar van informatie?  Betekent vrijheid van meningsuiting dat je alles mag zeggen? Heeft iedereen recht op een internetaansluiting?

Informatierecht is een jong en zich snel ontwikkelend rechtsgebied dat van groot belang is in onze huidige 'informatiemaatschappij'. Het gaat over de regulering van de productie, opslag, verspreiding, ontvangst en het gebruik van informatie in de ruimste zin van het woord. In de master Informatierecht komen onderwerpen aan de orde als mediarecht, auteursrecht, telecommunicatierecht, persrecht, reclamerecht en merkenrecht.

De UvA is de eerste universiteit in Nederland met een gespecialiseerde masteropleiding Informatierecht. De opleiding wordt grotendeels verzorgd door medewerkers van het Instituut voor Informatierecht, een van de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten ter wereld op dit gebied. Het onderwijs is praktijk- en toekomstgericht, kleinschalig en intensief, internationaal georiënteerd en er wordt veel aandacht besteed aan vaardigheden.

De master Informatierecht kent een selectieprocedure. Zie Toelating en inschrijving.

Praktijkervaring

Informatierechtstudenten die meewerken in de Clinic Technologie, Media & Communicatie bieden al tijdens hun studie juridische ondersteuning aan start-ups in de regio Amsterdam. Lees meer over het studieprogramma.

Onderzoeksmaster

Heb je bijzondere affiniteit voor onderzoek en ambieer je een wetenschappelijke carrière? Bekijk dan ook de onderzoeksmaster Information Law.

Gepubliceerd door  AGSL