Master Fiscaal recht: Internationaal en Europees belastingrecht

Diploma
LLM Fiscaal recht
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September, februari
CROHO-code
66827

De master Internationaal en Europees belastingrecht is specifiek gericht op studenten die zich willen specialiseren in de belastingheffing in grensoverschrijdende situaties. In deze master wordt onder andere ingegaan op het internationale belastingrecht en op de specifieke regels voor de belastingheffing van concerns. Daarnaast worden de beginselen van het steeds belangrijker wordende Europese belastingrecht uiteengezet en wordt ingegaan op de invloed van het EU-recht op het directe belastingrecht, met name op de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting.

De master leidt op tot de titel Master of Laws (LLM) en biedt een uitstekend perspectief op een functie binnen belastingadvieskantoren, belastingdienst, overheid, bedrijfsleven en rechterlijke macht.

Gepubliceerd door  AGSL