Master Publiekrecht: Militair recht

Diploma
LLM Publiekrecht
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September, februari
CROHO-code
60220

Militair recht bestudeert de grondslagen van militaire inzet, de bevoegdheden, de vigerende rechtsregimes en de interne verhoudingen. Militair recht is een ‘hybride’ combinatie van nationaal en internationaal recht dat door (militair) juristen én commandanten wordt toegepast. Het programma omvat dan ook aspecten van:

  • staatsrecht (gezag, taken, bevoegdheden);
  • internationaal recht (o.a. ius ad bellum; ius in bello; internationale samenwerking);
  • (inter)nationaal strafrecht, met inbegrip van oorlogsstrafrecht (handhaving van de externe orde en discipline, inclusief bestraffing van disfunctioneel gedrag);
  • tuchtrecht (handhaving van de interne orde en discipline) en
  • ambtenarenrecht.

Een deel van de master militair recht, te weten 30 studiepunten, kan ook als specialisatie worden gevolgd. Zowel de master als de specialisatie zijn primair bedoeld voor defensiepersoneel met een juridische aanstelling of belangstelling. De master staat uiteraard ook open voor reguliere studenten.

Gepubliceerd door  AGSL