Publiekrecht: Militair recht (track)

De master Publiekrecht, traject Militair recht, bestudeert de grondslagen van militaire inzet, de bevoegdheden, de vigerende rechtsregimes en de interne verhoudingen. Militair recht is een ‘hybride’ combinatie van nationaal en internationaal recht dat door (militair) juristen én commandanten wordt toegepast.


Het programma omvat ook aspecten van:

  • staatsrecht (gezag, taken, bevoegdheden);
  • internationaal recht (o.a. ius ad bellum; ius in bello; internationale samenwerking);
  • (inter)nationaal strafrecht, met inbegrip van oorlogsstrafrecht (handhaving van de externe orde en discipline, inclusief bestraffing van disfunctioneel gedrag);
  • tuchtrecht (handhaving van de interne orde en discipline) en
  • ambtenarenrecht.

Een deel van het traject Militair recht, te weten 30 studiepunten, kan ook als specialisatie worden gevolgd. Zowel het mastertraject als de specialisatie zijn primair bedoeld voor defensiepersoneel met een juridische aanstelling of belangstelling. De opleiding staat uiteraard ook open voor reguliere studenten.

Diploma

Militair recht is een traject van de geaccrediteerde masteropleiding Publiekrecht. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Publiekrecht en de titel Master of Laws (LLM).

Kerngegevens


Diploma
LLM Publiekrecht
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, september
CROHO-code
60220

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid