Kennisvalorisatie

Kennisvalorisatie is het benutten van wetenschappelijke kennis in de praktijk. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een product of een medicijn of door toepassing ervan in een systeem of proces.

Het begrip kennisvalorisatie ligt dicht bij het begrip innovatie. Innovatie is het omzetten van nieuwe combinaties (inventies) in de realiteit, dus toepassing ervan in een product of een proces. Een inventie alleen is geen innovatie; er is pas sprake van innovatie als de vinding wordt toegepast in de praktijk.

Bureau Kennistransfer van de UvA, het Amsterdams Medisch Centrum en de Hogeschool van Amsterdam (BKT UvA AMC HvA) is de verbindende schakel tussen de universiteit en de markt. Het bureau brengt het aanbod van kennis van de universiteit en de vraag naar kennis vanuit de markt bij elkaar.

BKT begeleidt onderzoekers bij het vinden van financiering voor hun onderzoeken en/of samenwerkingspartners om hun kennis/vinding verder te ontwikkelen, al dan niet in licentie, en bij het opzetten van ondernemingen. BKT is ook het aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen die processen of systemen willen verbeteren, fundamenteel onderzoek willen laten doen of willen samenwerken met onderzoekers van de UvA.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

11 juni 2014