Promoveren aan de UvA

Zo'n 2.000 promovendi zijn bij de UvA (inclusief het AMC) bezig met hun promotieonderzoek. Elk jaar vinden er circa 400 promoties plaats, waarvan twee-derde in de bèta- en medische sector.

Waarom promoveren aan de UvA?

  • De UvA biedt een aantrekkelijke onderzoeksomgeving waar promovendi hun talent optimaal kunnen ontplooien. Kenmerkend voor de universiteit zijn een kritisch, creatief en internationaal klimaat, een open sfeer en een sterke betrokkenheid bij stad en samenleving.
  • Het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek behoort op vele gebieden tot de internationale top. De UvA is zeer succesvol in de nationale en internationale competitie om externe onderzoeksgelden.

Netwerk binnen Europa

Met ruim 30.000 studenten en 6.000 medewerkers (werkzaam in onderwijs, onderzoek en ondersteunende diensten) is de UvA een van de grotere universiteiten in Europa. Met de universiteiten van Leiden en Utrecht, en onder andere de universiteiten van Cambridge, Oxford, Parijs en München maakt de UvA deel uit van de League of European Research Universities (LERU).

Promotietraject 

Een promotietraject duurt voltijds minimaal 3 à 4 jaar. Je verricht in die periode voornamelijk onafhankelijk onderzoek. Ook kun je als promovendus onderwijstaken hebben. De resultaten van je onderzoek presenteer je in een proefschrift (dissertatie) dat je ten overstaan van een promotiecommissie in het openbaar verdedigt. Het primaire criterium voor toegang tot een promotietraject is een master- of doctoraaldiploma. Verder wordt de kandidaat vooral beoordeeld op zijn/haar wetenschappelijke kwaliteit.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

17 juli 2013