College van Bestuur

Het College van Bestuur heeft de algemene leiding over de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De beide instellingen worden bestuurd door een gezamenlijk college, dat is gevormd via een personele unie. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor een efficiënt bestuur van de universiteit en de hogeschool.

College van Bestuur UvA-HvA

Huib de Jong, Louise Gunning, Dymph van den Boom, Hans Amman

De leden van het College van Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raden van Toezicht van de Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam. Zij treden in dienst bij een van deze twee rechtspersonen maar worden bij hun benoeming – in het kader van de intensieve samenwerking tussen Universiteit en Hogeschool van Amsterdam – tevens gerechtigd de andere rechtspersoon te besturen. Het College van Bestuur bestaat uit vier leden. Door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is eerder toestemming verleend om – wat betreft de omvang van het College van Bestuur – af te wijken van het bepaalde in artikel 10.2 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

 • mw. dr. L.J. Gunning-Schepers

  Voorzitter CvB UvA-HvA

  secretariaat-voorzitterCvB@uva.nl | T: +31 (0)20 525 2752

  Ga naar detailpagina
 • dhr. prof. dr. H.M. Amman

  Vicevoorzitter CvB UvA-HvA

  H.M.Amman@uva.nl | T: +31 (0)20 525 6190

  Ga naar detailpagina
 • mw. prof. dr. D.C. van den Boom

  Rector magnificus UvA

  secretariaat-rectormagnificus@uva.nl | T: +31 (0)20 525 2774

  Ga naar detailpagina
 • dhr. prof. mr. H.M. de Jong

  Rector HvA

  secretariaatrector-hva@uva.nl | T: +31 (0)20 525 2127

  Ga naar detailpagina

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

15 augustus 2014