Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica neemt op haar onderzoeksterreinen een vooraanstaande plaats in en participeert in een aantal internationale samenwerkingsverbanden met zowel universiteiten als het bedrijfsleven.

Science Park UvA

Science Park 904. Foto: Hanne Nijhuis

De faculteit is opgebouwd uit een College of Science, een Instituut voor Interdisciplinaire Studies, drie graduate schools, acht onderzoeksinstituten en een faculteitsbureau.

Introductie

Maak kennis met de faculteit in de video 'De beta-betekenis'

Video wordt geladen..

Gepubliceerd door  Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

26 september 2014