Graduate Schools en Colleges

Het onderwijs aan de UvA is ondergebracht in Graduate Schools (masteropleidingen en het opleidingsdeel van promotieopleidingen) en Colleges (bacheloropleidingen).

Ze maken deel uit van een van de zeven faculteiten van de UvA. Hierop is één uitzondering: Amsterdam University College (AUC), een onderwijsinstituut van de UvA en de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is er een universitair onderwijsinstituut: het Instituut voor Interdisciplinaire Studies.

15 februari 2013