Factsheets UvA

Deze factsheets bieden context bij actuele thema's rond de universiteit.

 • Swaps

  Waarom heeft de UvA Swaps? Heeft de UvA hier verlies op geleden? Worden alle swaps omgezet?

  Lees verder
 • Vastgoedbeleid

  Waarom werkt de UvA aan vier campussen? Hoe verhoudt de huisvestingsontwikkeling zich tot de bekostiging van onderwijs en onderzoek? Hoe gaat de UvA om met leegstand?

  Lees verder
 • Balans samenstelling personeelsbestand

  Hoe is het personeelsbestand van de UvA samengesteld? Hoe is de balans tussen vast en tijdelijk personeel, en hoe wetenschappelijk en ondersteunend personeel?

  Lees verder
 • Medezeggenschap

  Hoe is de medezeggenschap georganiseerd? Hoe zijn de medezeggenschapsraden samengesteld? Waarover gaan de raden?

  Lees verder
 • Studentenhuisvesting

  Waarom neemt het tekort aan studentenwoningen toe? Wat doet de gemeente Amsterdam en wat doet de UvA?

  Lees verder
 • Financiën

  Is de UvA financieel gezond? Waarom moet er bezuinigd worden? Hoe komt de begroting tot stand?

  Lees verder
 • Holding

  Wat doet de UvA Ventures Holding BV? Waarom is de holding opgericht en van wie is de holding? Waarom investeert de holding in nieuwe bedrijven?

  Lees verder
 • Voorinvesteringen

  Wat zijn de voorinvesteringen? Om hoeveel geld gaat het en hoe komt dat ten goede aan de onderwijskwaliteit?

  Lees verder
 • Pilot flexstuderen

  Wat is flexstuderen? Voor wie is het bedoeld? Welke opleidingen doen mee en hoe lang duurt de pilot?

  Lees verder