Kerncijfers

De Universiteit van Amsterdam is voortgekomen uit het Athenaeum Illustre (1632) en behoort met bijna 30.000 studenten, meer dan 5.000 medewerkers en een jaarlijks budget van 600 miljoen euro tot de grote algemene onderzoeksuniversiteiten van Europa. In dit 'Elektronisch Feitenboek' vindt u de actuele en gedetailleerde feiten en cijfers.

Opleidingen

(open voor instroom september 2013) 

 • 57 bacheloropleidingen (3 Engelstalig), waarvan 1 joint degree samen met de Vrije Universiteit

 • 92 masteropleidingen (66  Engelstalig), waarvan
  - 20 researchmasters (17 Engelstalig)
  - 8 duale opleidingen (2  Engelstalig)
 • 23 masteropleidingen tot leraar voorbereidend hoger onderwijs (VHO) (uitsluitend Nederlandstalig)
 • 10 postinitiele masteropleidingen (3 Engelstalig), waarvan 1 joint degree met Universitet Aarhus Denemarken

Studenten

(peildatum 1 oktober 2013)

 • Totaal ingeschrevenen 31.123
 • Aantal eerstejaars 8.316*

* eerste jaar instelling, d.w.z. het aantal studenten dat voor het eerst aan de UvA een opleiding komt volgen (bachelor, premaster of master).

Onderzoek 2013

 • Aantal promoties: 517
 • Aantal wetenschappelijke publicaties (ontdubbeld): 9.457

Personeel 2013**

Personeel in dienst:

 • Wetenschappelijke stafleden (excl. promovendi) 2.320 (1.800 fte) waarvan % vrouw 40%
 • Stafleden in niet-wetenschappelijke functies 2.374 (1.862 fte)
 • Promovendi: 1.212 (873 fte) 

** exclusief AMC

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

16 mei 2014