Kerncijfers

De Universiteit van Amsterdam is voortgekomen uit het Athenaeum Illustre (1632) en behoort met ruim 31.000 studenten, meer dan 5.000 medewerkers en een jaarlijks budget van 600 miljoen euro tot de grote algemene onderzoeksuniversiteiten van Europa. In dit 'Elektronisch Feitenboek' vindt u de actuele en gedetailleerde feiten en cijfers.

Opleidingen

(open voor instroom september 2015)

 

  Totaal

Engelstalig
incl. tracks

Joint degree
met VU
Joint degree
met Aarhus
Universitet
Bacheloropleidingen 57 5 1 -
Masteropleidingen 66 52 1 -
Onderzoeksmasters 21 16 1 -
Duale masteropleidingen 7 2 - -
Masteropleidingen leraar voorbereidend hoger onderwijs 23 - - -
Post-initiële masteropleidingen 11 8 - 1

Studenten

(peildatum 1 oktober 2014)

  • Totaal ingeschrevenen 31.186
  • Aantal eerstejaars 7.992*

* eerste jaar instelling, d.w.z. het aantal studenten dat voor het eerst aan de UvA een opleiding komt volgen (bachelor, premaster of master).

Onderzoek 2014

  • Aantal promoties: 492
  • Aantal wetenschappelijke publicaties (ontdubbeld): 9.172

Personeel 2014**

Personeel in dienst:

  • Wetenschappelijke stafleden (excl. promovendi) 2.369 (1.852 fte) 
  • Stafleden in niet-wetenschappelijke functies 2.425 (1.873 fte)
  • Promovendi: 1.340 (941 fte) 

** exclusief AMC

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

5 februari 2016