Kerncijfers

De Universiteit van Amsterdam is voortgekomen uit het Athenaeum Illustre (1632) en behoort met bijna 30.000 studenten, meer dan 5.000 medewerkers en een jaarlijks budget van 600 miljoen euro tot de grote algemene onderzoeksuniversiteiten van Europa. In dit 'Elektronisch Feitenboek' vindt u de actuele en gedetailleerde feiten en cijfers.

Opleidingen

(open voor instroom september 2013) 

 • 57 bacheloropleidingen(3 Engelstalig), waarvan 1 joint degree samen met de Vrije Universiteit 

 • 92 masteropleidingen (66  Engelstalig), waarvan
  - 20 researchmasters (17 Engelstalig) 
  - 8 duale opleidingen (2  Engelstalig) 
 • 23 masteropleidingen tot leraar voorbereidend hoger onderwijs (VHO) (uitsluitend Nederlandstalig)
 • 10 postinitiele masteropleidingen (3 Engelstalig), waarvan 1 joint degree met Universitet Aarhus Denemarken 

Studenten

(peildatum 1 oktober 2012)

 • Totaal ingeschrevenen 29.783
 • Aantal eerstejaars 7.148*

* eerste jaar instelling, d.w.z. het aantal studenten dat voor het eerst aan de UvA een opleiding komt volgen (bachelor, premaster of master).

Onderzoek 2012

 • Aantal promoties 449
 • Aantal wetenschappelijke publicaties 9.223

Personeel 2012**

Personeel in dienst:

 • wetenschappelijke stafleden (excl. promovendi) 2.269 (1.762 fte) waarvan % vrouw 39%
 • stafleden in niet-wetenschappelijke functies 2.360 (1.847 fte)
 • Promovendi: 1.158 (863 fte)

** exclusief AMC

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

7 oktober 2013