Fotograaf: onbekend

dhr. dr. P.S. (Piet) Gerbrandy


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Griekse en Latijnse talen en culturen
 • Bezoekadres
  BG 1
  Turfdraagsterpad 9  Kamernummer: 303
 • Postadres:
  Turfdraagsterpad  9
  1012 XT  Amsterdam
 • P.S.Gerbrandy@uva.nl
  T: 0205252529

curriculum vitae

Piet Gerbrandy (1958) studeerde van 1976 tot 1984 Klassieke Talen en Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap in Leiden. Daarna gaf hij ruim twintig jaar les aan middelbare scholen. Hij was mede-auteur van enkele schoolboeken voor het eindexamen Grieks. Verder publiceerde hij een tiental dichtbundels en enkele bundelingen met essays over poëzie, retorica en Griekse en Latijnse klassieken. Hij is actief als vertaler uit het Grieks en Latijn, bedrijft poëziekritiek en maakt deel uit van de redactie van De Gids.

 

Sinds 2006 doceert hij Klassiek en Middeleeuws Latijn aan de Universiteit van Amsterdam, zowel taalverweving als literatuur. Ook elders binnen de faculteit geeft hij college.

 

Zijn onderzoek spitst zich toe op Latijnse poëzie van de Late Oudheid. 

 

 

2017

 • Gerbrandy, P. S. (2017). Cicero als epische held: Een literaire benadering van Pro Sexto Roscio Amerino. Lampas, 50(4), 463-476.
 • Gerbrandy, P. S. (2017). Literatuurtheorie in Lampas: Wat doen Nederlandse classici met lyriek? Lampas, 50(3), 219-230.

2016

 • Gerbrandy, P. S. (2016). De macht der verbeelding: De Slag bij Hastings (1066) in contemporaine poëzie. Lampas, 49(4), 365-377.
 • Gerbrandy, P. S. (2016). H.H. ter Balkt, Laaglandse hymnen. Lexicon van literaire werken, 107, 3-15.
 • Gerbrandy, P. S. (2016). Frons tua candida nix: Beschrijvingen van vrouwen in de Latijnse literatuur van de twaalfde en dertiende eeuw. Lampas, 49, 297-310.
 • Gerbrandy, P. S. (2016). De bekering van Ovidius: Plezier en ernst in 'De vetula' (ca. 1250). Madoc, 30(3), 136-143.

2015

 • Gerbrandy, P., Raijmakers, M., Kruijer, M., Castricum, J., & Wildeboer, P. (2015). Janus: een etymologisch wiki-woordenboek Latijn voor leerlingen. Lampas, 48(3), 278-285. [details] 

2013

 • Gerbrandy, P. (2013). The Failure of Sidonius' Poetry. Late Antique history and religion, 7, 63-76. [details] 

2017

 • Gerbrandy, P. S. (2017). Anneke Brassinga, Verschiet. Lexicon van literaire werken, 111, 13-23.
 • Gerbrandy, P. S., & de Jonge, C. C. (2017). Aristoteles, Poëtica. (Aristoteles in Nederlandse vertaling). Groningen: Historische Uitgeverij.
 • Gerbrandy, P. S. (2017). Dans en mysterie: De aanstekelijke kosmologie van Synesios van Kyrene. Groniek : Historisch Tijdschrift, 212, 235-241.

2016

 • Gerbrandy, P. S. (2016). Temmen en inbedden: Op zoek naar de ziel van Gysbert Japicx. It Beaken : meidielingen fan de Fryske Akademy, 78(3/4), 195-207.

2015

 • Gerbrandy, P. (2015). Orde noch samenhang?: Bilderdijks brieven als literatuur: Brief van Bilderdijk aan J. de Vries, 13-18 oktober 1805. In G. J. Johannes, J. van Eijnatten, & P. Gerbrandy (Eds.), De post van Bilderdijk: een bundel beschouwingen over brieven voor Marinus van Hattum (pp. 69-79). Amstelveen: EON Pers. [details] 
 • Gerbrandy, P. (2015). Rouwverwerking bij Quintilianus. In J. de Jong, C. Pieper, & A. Rademaker (Eds.), Beïnvloeden met emoties: pathos en retorica (pp. 55-62). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details] 
 • Johannes, G. J., van Eijnatten, J., & Gerbrandy, P. (2015). De post van Bilderdijk: een bundel beschouwingen over brieven voor Marinus van Hattum. Amstelveen: EON Pers. [details] 

2013

 • Gerbrandy, P. (2013). Een vlok duisternis: de poëzie van Hans Faverey als ritueel proces. (Essayreeks 7, Huis Clos; No. 47). Rimburg: Huis Clos. [details] 
 • Gerbrandy, P. (2013). Liefde: de retorica van de verleiding. (Filosofie & Retorica; No. 18). Groningen: Historische Uitgeverij. [details] 
 • Gerbrandy, P., & van Hattum, M. (2013). Adriaan van Royen's 'Otium': met een vertaling..., gevolgd door Liberius Philomusus' bewerking 'Buiten-Rust' en Cornelis van hoogeveen's & Willem Bilderdijk's bewerkingen 'Landrust'. Het Bilderdijk Museum, 30, 14-39. [details] 

2012

 • Gerbrandy, P. (2012). De gespletenheid van Jacob Geel. Nieuw letterkundig magazijn, 30(2), 29-31. [details] 

2010

 • Dirven, L., & Gerbrandy, P. (2010). Het verhaal van Demeter en Persephone: mythen als spiegel van de relatie tussen de seksen. Lampas, 43(2), 196-214. [details] 
 • Gerbrandy, P. (2010). Een bloedige schittering: Claudianus' onvoltooide epos over Proserpina. Lampas, 43(2), 168-181. [details] 

2008

 • Gerbrandy, P. S. (2008). Daar geniet men leed en weelde. Nabetrachtingen bij het verhevene of sublieme. In C. Madelein, & J. Pieters (Eds.), Bilderdijk, Kinker & Van Hemert. Als van hooger bestemming en aart (pp. 161-202). Groningen: Historische Uitgeverij.

2007

 • Gerbrandy, P. S. (2007). Een nieuwer testament. Over Claudianus en Hella Haasse. Lampas, 40, 392-400.

2017

 • Gerbrandy, P. S. (2017). Verticaal denken: Hypatia, Proclus en Latijnse poëtica van de late oudheid. De Nederlandse Boekengids, 2(6), 12-13.
 • Gerbrandy, P. S. (2017). Voor Socrates: Vroege denkers uit de Griekse wereld. De Nederlandse Boekengids, 2(4), 27.
 • Gerbrandy, P. S. (2017). De droefenis van de vorm: De poëzie van Ben Lerner. De Gids, 180(2), 9-13.
 • Heerink, M. A. J., Gerbrandy, P. S., & De Jonge, C. (2017). Liefdeslessen: verleidingskunst en erotiek van schepping tot verlichting. Amsterdam: Atlas Contact.
 • Gerbrandy, P. (2017). De leerbaarheid van de liefde: Inleiding. In P. Gerbrandy, M. Heerink, & C. de Jonge (Eds.), Liefdeslessen: Verleidingskunst en erotiek: Van schepping tot verlichting (pp. 9-18). Amsterdam: Atlas Contact. [details] 
 • Gerbrandy, P. (2017). De taal der liefde: Meerstemmigheid in De amore van Andreas Capellanus. In P. Gerbrandy, M. Heerink, & C. de Jonge (Eds.), Liefdeslessen: Verleidingskunst en erotiek van schepping tot verlichting (pp. 181-198). Amsterdam: Atlas Contact. [details] 

2016

 • van Hattum, M., & Gerbrandy, P. (2016). 23 januari 1812: Bilderdijk solliciteert naar een hoogleraarschap in Kongsberg (Noorwegen). Het Bilderdijk Museum, 33, 18-20. [details] 
 • Gerbrandy, P. S. (2016). Een spin op de snelweg: Over poëzie en beweging. De Gids, 179(4), 28-31.
 • Gerbrandy, P. (2016). Synesios van Kyrene. Dans die het heelal omkranst: Negen hymnen aan de Ene: Vertaald en toegelicht. (Monobiblos; Vol. 3). Budel: Uitgeverij Damon. [details] 
 • Gerbrandy, P. S. (2016). [Review of: E.J. Watts, The Final Pagan Generation]. Ancient History Magazine, 2, 62-65.
 • Gerbrandy, P. (2016). How Free Is Dutch-Language Poetry? The Low Countries, 24, 14-23. [details] 
 • Gerbrandy, P. (2016). Onze altijd teedre min: [Bespreking van: M. van Hattum (2015) Den iiiden van Hooimaand: Willem Bilderdijk's verjaarsgedichten voor Katharina Wilhelmina Schweickhardt 1796-1829]. Het Bilderdijk Museum, 33, 27-28. [details] 

2015

 • Gerbrandy, P. (2015). Verlangen naar het onuitsprekelijke [Bespreking van: J. Culler (2015) Theory of the Lyric; J. Goedegebuure (2015) Wit licht: poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu; J. Oegema (2015) Hans Faverey en de liefde]. De Gids, 178(6), 18-19. [details] 

2014

 • Gerbrandy, P. (2014). De jacht op het sublieme. Zin, lust en poëzie. Amsterdam: De Bezige Bij. [details] 
 • Gerbrandy, P. (2014). All said before: Menno Wigman's ennui. The Low Countries, 22, 226-237. [details] 
 • Gerbrandy, P. (2014). Donkere materie: over 'Bewegend doel' van Micha Hamel. In A. Holtrop, A. Leysen, & A. Meinderts (Eds.), Jan Campert-Stichting Jaarboek 2013 (pp. 14-24). Den Haag: Jan Campert-Stichting. [details] 

2013

 • Gerbrandy, P. (2013). Eros' mysteriën: discreet Grieks bij J.A. Dèr Mouw. In W. van Til (Ed.), 't Herrijst, 't herrijst: Deel 1 en 2: Eerste Dèr Mouwsymposium, 21 september 2013 (pp. 13-16). J.A. Dèr Mouwgenootschap/Poëziecentrum Nederland. [details] 
 • Gerbrandy, P. (2013). [Review of: W. Ax (2011) Quintilians Grammatik (Inst. orat. 1,4-8): Text, Übersetzung und Kommentar]. Historiographia Linguistica, 40(1/2), 263-267. DOI: 10.1075/hl.40.1-2.11ger  [details] 

2012

 • Gerbrandy, P. (2012). Taal, vuur en water: Latijnse lyriek in de Middeleeuwen. Madoc, 26(3), 130-139. [details] 
 • van den Berg, W., & Gerbrandy, P. (2012). Jacob Geel. Onderzoek en phantasie: [facsimile-uitgave met inleiding en commentaar]. Hilversum: Verloren. [details] 

2011

 • Gerbrandy, P. S. (2011). [Review of: A. Trachsel (2007) La Troade: un paysage et son héritage littéraire: les commentaires antiques sur la Troade, leur genèse et leur influence]. Mnemosyne, 64(1), 163-165. DOI: 10.1163/156852510X456516  [details] 

2011

 • Gerbrandy, P. S. (2011). De gong en de rookberg: intrigerende materie van H.H. ter Balkt en Jacques Hamelink Groningen: Historische Uitgeverij
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • eigen bedrijf
  freelance werkzaamheden
 • Piet Gerbrandy
  Literaire activiteiten

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen