Fotograaf: Eduard Lampe

dhr. prof. dr. F. (Frans) Grijzenhout

Kunstgeschiedenis van de nieuwere tijd
 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Kunstgeschiedenis
 • Bezoekadres
  BG 2
  Turfdraagsterpad 15  Amsterdam
  Kamernummer: 2.09
 • Postadres:
  Turfdraagsterpad  9
  1012 XT  Amsterdam
 • F.Grijzenhout@uva.nl
  T: 0205252050
  T: 0205253050

Curriculum vitae

Ik studeerde kunstgeschiedenis en geschiedenis aan de Vrije Universiteit en werkte als docent kunst- en cultuurgeschiedenis aan de Akademie voor Beeldende Kunsten in Amersfoort/Utrecht, als wetenschappelijk medewerker oude kunst, als hoofd Advies en ten slotte als waarnemend directeur bij de Rijksdienst Beeldende Kunst, als aio-begeleider bij de Universiteit Utrecht en als hoofd Opleidingen en plaatsvervangend resp. waarnemend directeur bij het Instituut Collectie Nederland. Daarnaast deed ik kortlopende opdrachten voor de Open Universiteit en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Op 1 juni 2003 werd ik in deeltijd benoemd tot persoonlijk hoogleraar "Cultureel erfgoed, restauratie en conservering, in het bijzonder van roerende goederen" aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn inaugurele oratie was getiteld: "Cultureel erfgoed in revolutie en restauratie". Vanaf 1 mei 2006 was ik als fulltime hoogleraar verbonden aan de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.  Per 1 mei 2011 ben ik benoemd tot hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Nieuwere Tijd aan deze universiteit.

 

Onderzoek

Ik promoveerde in 1989 aan de Vrije Universiteit op een proefschrift Feesten voor het vaderland: patriotse en Bataafse feesten 1780-1806 en publiceerde veel over de Nederlandse beeldende kunst van de (late) achttiende eeuw, dikwijls in relatie tot cultuur en politiek van die tijd. Een andere invalshoek van mijn werk betreft het contemporaine en latere beeld van de zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst, zoals onder andere blijkt uit  De Gouden Eeuw in perspectief  (SUN 1992, Cambridge, 1999) en diverse publicaties over de geschiedenis van nationale musea, met name het Rijksmuseum in Amsterdam. De laatste tijd beweeg ik mij meer op het terrein van de schilderkunst van de Nederlandse Gouden Eeuw, onder andere met de publicatie, samen met Niek van Sas, van De burger van Delft. Een schilderij van Jan Steen (Rijksmuseum 2006/2007), waarover elders op deze website meer informatie te vinden is.

Binnen the Amsterdam School for Historical Studies leid ik de onderzoeksgroep The Dutch Golden Age: Transfer and Transformation en ben ik actief in het Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age.

NWO verstrekte mij in het voorjaar van 2014 een Alfa Meerwaarde subsidie ten behoeve van de ontwikkeling van een onderzoeksproject onder de titel Selling the Golden Age over de verkoop van de schilderkunst van de Gouden Eeuw op de Amsterdamse kunstmarkt in de achttiende eeuw.

 

Onderwijs

In de collegejaren 2011-2012 en 2012-2013 gaf ik o.a. de mastermodule "Het Nederlands portret in de zeventiende eeuw: memorie en identiteit".

In het collegejaar 2015-2016 geef ik de vakken Zelfportret: spiegel of selfie (BA) en Painting (and) the City (MA), en draag ik bij aan de vakken  Inleiding Kunstgeschiedenis en Jatwerk (BA, 1e jaar), Kunst in Nederland (BA, 2e jr) en Benaderingen in de Kunstgeschiedenis (BA, 3e jr).

Ik ben daarnaast beschikbaar voor de begeleiding van BA- en MA-scripties, tutorials en stages.

 

Bestuur

Van 1 januari 2008 tot 1 september 2013 was ik voorzitter van de afdeling Kunst-, Religie- en Cultuurwetenschappen aan de UvA. Sinds 1 maart 2014 ben ik voorzitter van de capaciteitsgroep Kunstgeschiedenis.

 

Gouden Eeuw

‘Frans Hals: de oude kapitein Soop en zijn zonen’, Maandblad Amstelodamum (2015: 1) 14-29.

‘Between memory and amnesia: the posthumous portraits of Johan and Cornelis de Witt’, Journal of the Historians of Netherlandish Art 7 (2015: 1), 12 pp.  http://www.jhna.org/index.php/vol-7-1-2015/306-frans-grijzenhout

Frans Grijzenhout, Ines Jonkhoff, Merel Kramer, Dorine de Bruijne, ‘Frans Hals in mennonitischen Brauerkreisen. Die Porträts eines unbekannten Ehepaares im Wallraf-Richartz-Museum’, Jahrbuch Wallraf-Richartz Museum, Köln 2014, pp. 254-266.

‘Rembrandt: alle schilderijen’, in: M. Rijnders en J. Rutgers ed, Rembrandt in perspectief. De veranderende visie op de meester en zijn werk, Zwolle (Waanders) 2014, 275-301.

‘Frans Hals: the portraits of a mennonite watch maker and his wife’, The Rijksmuseum Bulletin 61 (2013: 2) 123-138.

Pro memorie: een Gouden eeuw als erfenis, Nijmegen (Vantilt) 2012, 32 pp. Inaugurele oratie Universiteit van Amsterdam.

‘Michiel van Musscher and Bartholomeus van der Helst: theft of honor or creative imitation?’, in: A.W.A. Boschloo, J. Couttré, N. Sluijter-Seijffert ed., Aemulatio: essays in honor of Eric Jan Sluijter, 2011, 393-406.

'Ferdinand Bol's portrait historié in the Hermitage: identification and interpretation', Simiolus 34 (2009-2010) nr. 1, 33-49.

‘Een schrijfstertje van Vermeer: Jacob Oortman en de Dissius-veiling van 1696’, Oud-Holland 123 (2010), nr. 1, 65-75.

'New information on Pieter de Hooch and the Amsterdam lunatic asylum', The Burlington Magazine 150 (2008-2009) 612-613.

F. Grijzenhout & N.C.F. van Sas, 'Feit en fictie rond Jan Steens Burger van Delft', Bulletin van het Rijksmuseum 56 (2008) 333-346 en 381-383.

F. Grijzenhout & N.C.F. van Sas, De burger van Delft. Een schilderij van Jan Steen, Amsterdam (Nieuw Amsterdam) 2006, 126 pp. Vertaling: The burgher of Delft. A picture by Jan Steen , Amsterdam (Nieuw Amsterdam) 2007.

F. Grijzenhout & H.Th. van Veen, The Golden Age of Dutch painting in historical perspective, Cambridge (Cambridge University Press) 1999.

'Non gloria sed memoria. Die Erinneringsfunktion des Wortes in der niederländischen Malerei', in: Cat. tent. Leselust. Niederländische Kunst von Rembrandt bis Vermeer , Frankfurt (Schirn Kunsthalle) 1993, 93-105.

F. Grijzenhout en H.Th. van Veen ed., De Gouden Eeuw in perspectief. Het beeld van de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst in later tijd , Nijmegen (SUN) 1992, 440 pp.

'"Schilders van zulk een' lome en vochtige gesteldheid". Beeld en zelf-beeld van de zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Neder-landen 107 (1992) 726-744.

 

Patriotten en Bataven; satire; de achttiende eeuw

'Looking backward. On a motive in visual satire’, S. de Leeuw en M. Meijer Drees (eds.),   The power of satire, Amsterdam (John Benjamins) 2015, 147-174.

‘Het eerste nationale monument. Otto Willem Johan Berg en het gedenkteken voor Joan Derk van der Capellen tot den Pol’, in: Frans Grijzenhout & Peter Raedts (eds.), Deze lange eeuw. Metamorfosen van het vaderland 1780-1950, Opstellen voor Niek van Sas, Amsterdam (Prometheus) 2015, 17-31.

‘Sneeuwballen tegen de macht: politiek en satire omstreeks 1800’, in: F. Grijzenhout, W.R.E. Velema en N.C.F. van Sas ed., Het Bataafse experiment. Politiek en cultuur rond 1800, Nijmegen (Vantilt) 2013, 215-241.

‘Esser & Napoleon: Kupferstichhändler’, in: W. Cillessen, R. Reichardt ed., Revoution und Gegenrevolution in der europäischen Bildpublizistik 1789-1889, Hildesheim (Georg Olms) 2010, 242-260.

‘Hogarth in Holland’, in: E. Mai ed., Holland nach Rembrandt. Zur niederländischen Kunst zwischen 1670 und 1750, Keulen / Weimar / Wenen (Böhlau Verlag) 2006, 79-95.

‘Lodewijk Napoleon: beeld en zelfbeeld’, in: P. Rem en G. Sanders ed., Lodewijk Napoleon. Aan het hof van onze eerste koning 1806-1810, Zutphen (De Walburg Pers) 2006 (Cat. tent. Paleis Het Loo Nationaal Museum), 9-17. Vertaling: ‘Un souverain étranger et son opinion publique’, in: Louis Napoléon, premier roi de Hollande, 1806-1810 (Cat. tent. Institut Néerlandais, Parijs), Zutphen (De Walburg Pers) 2007, 13-21. (Vertaling van: ‘Lodewijk Napoleon: beeld en zelfbeeld’, 2006).

'La fête révolutionnaire aux Pays-Bas: de l'utopie à l'indifférence', in: La révolution batave. Péripéties d'une république-soeur (1795-1813) ( Annales historiques de la révolution française , nr. 326 (octobre/décembre 2001)) 107-116.

Een Koninklijk Museum. Lodewijk Napoleon en het Rijksmuseum 1806-1810 , Zwolle (Waanders) 1999, 88 pp. (Cat. tent. Rijksmuseum, Amsterdam).

'La patrie réinventée. L'art hollandais dans la période française (1795-1813)', in: A. Jourdan & J. Leerssen ed., Remous révolutionnaires. République batave, armée française, Amsterdam (Amsterdam University Press) 1996, 138-159.

F. Grijzenhout en N.C.F. van Sas, Denkbeeldig Vaderland. Kunst en politiek in Nederland omstreeks 1800, Den Haag (SDU) 1995, 96 blz. (Cat. tent. Haags Historisch Museum.)

F. Grijzenhout & C. van Tuyll van Serooskerken ed., Edele eenvoud. Neo-classicisme in Nederland 1765-1800, Zwolle (Waanders) 1989, 9-11 en 178-185. (Cat. tent. Frans Halsmuseum en Teylers Museum, Haarlem.)

Feesten voor het Vaderland. Patriotse en Bataafse feesten 1780-1806, Zwolle (Waanders) 1989, 215 pp. (Proefschrift Vrije Universiteit, Amsterdam.)

F. Grijzenhout, W.W. Mijnhardt, N.C.F. van Sas ed., Voor vaderland en vrijheid. De revolutie van de patriotten, Amsterdam (De Bataafsche Leeuw) 1987, 131-155.

Cornelis Troost: NELRI, Bloemendaal 1993, 96 pp.

'Jean-Etienne Liotard aux Pays-Bas. A propos de quelques documents inédits', Genava , n.s. 33 (1985) 83-95.

Liotard in Nederland , Utrecht 1985 (Cat. tent. Centraal Museum, Utrecht)

'Tempel voor Nederland. De Nationale Konst-Gallerij in 's-Gravenhage', Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 36 (1985) 1-75.

'Een heiligdom der natie. Ontwerpen voor een nationaal monument voor de verdedigers van de Bataafse Republiek in 1799', Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 34 (1983) 1-38.

 

Erfgoed

'"In these days of convulsive political change". Discourse and display in the revolutionary museum 1793-1815', in: F. van Vree, J. Winter ed., Performing the past . The making of European historical culture , Amsterdam (Amsterdam University Press) 2010, 287-303.

'Visiting the conservation studio in revolutionary Paris: putting words to conservation', in: E.S. Bergvelt, D.J. Meijers, L. Tibbe, E. van Wezel, Napoleon's legacy. The rise of national museums in Europe 1794-1830, Berlijn (G + H Verlag) 2009 (Berliner Schriftenreihe zur Museumsforschung XXVII), 101-109.

F. Grijzenhout ed., Erfgoed. De geschiedenis van een begrip, Amsterdam (Amsterdam University Press) 2007, 336 pp (Reeks Nederlandse Begripsgeschiedenis, dl. 5).

Cultureel erfgoed in revolutie en restauratie, Inaugurele oratie Universiteit van Amsterdam, Amsterdam (Amsterdam University Press) 2004.

'Empty places: historic houses and national memory', in: R. Pavoni ed., Historic house museums as witnesses of national and local identities (Acts of the third annual DEMHIST conference, Amsterdam , 14-16 October 2002).

'In Holland staat een huis', in: N.C.F. van Sas ed., Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinnerin-gen, Amsterdam (Contact), 1995, 32-41.

'19 november 1798: de stichtingsdatum van het Rijksmuseum', Bulletin van het Rijksmuseum 34 (1986) 215-219.

 

Overig

Douwe Fokkema & Frans Grijzenhout ed., Rekenschap: 1650-2000 , Den Haag 2001, 404 pp. (Nederlandse cultuur in Europese context, dl. 5) Vertalingen: Accounting for the past, New York (Palgrave) 2004, en Ouzhou shiye zhong di helan wenhua, Guangxi ( Guangxi Normal University Press) 2007.

 

De burger van Delft

Op 21 december 2006 presenteerden prof.dr. Niek van Sas en ik in het Rijksmuseum, onder grote belangstelling van de media, onze publicatie De burger van Delft. Een schilderij van Jan Steen. Daarin  identificeerden wij de geportretteerden op Jan Steens schilderij "De burgemeester van Delft en zijn dochter" (1655) als de korenhandelaar Adolf Croeser en zijn 13-jarige dochter Catharina.

In het Rijksmuseum was van 21 december 2006 tot en met 1 maart 2007 een presentatie rondom het schilderij en de identificatie te zien.

De publicatie in het Nederlands en het Engels is inmiddels uitverkocht.

Het Bulletin van het Rijksmuseum wijdde in 2008 een geheel nummer aan onze identificatie, met reacties pro en contra.

Op donderdagochtend 19 november 2015 presenteerde ik in het Rijksmuseum de bevindingen van mijn onderzoek naar de locatie van  Het straatje van Vermeer. Na uitvoerig onderzoek in de Delftse archieven en elders ben ik tot de conclusie gekomen dat Het straatje van Vermeer gezocht moet worden aan de Vlamingstraat 40-42, een smalle gracht in het destijds armere, oostelijke gedeelte van Delft.

Bekijk de impressie in vogelvlucht van het complex Vlamingstraat 40-42 en Rietveld 109, die Jan Rothuizen tekende.

De huizen die nu ter plaatse staan, dateren uit het laatste kwart van de 19 e eeuw. Alleen de rechterpoort van Het straatje is nog zichtbaar. Zie de foto van Olivier Middendorp.

In het rechterhuis van Het straatje woonde een tante van Vermeer, de weduwe Ariaentgen Claes van der Minne. Zij voorzag in haar levensonderhoud en dat van haar vijf kinderen door de verkoop van pens. De poort naast het huis werd de Penspoort genoemd.

Lees het uitgebreide verhaal in: Frans Grijzenhout, Het straatje van Vermeer. Gezicht op de Penspoort in Delft, Amsterdam (Rijksmuseum) 2015, 84 blz.

2015

 • Grijzenhout, F. (2015). Between memory and amnesia: the posthumous portraits of Johan and Cornelis de Witt. Journal of Historians of Netherlandish Art, 7(1). DOI: 10.5092/jhna.2015.7.1.4 [details] [PDF]
 • Grijzenhout, F. (2015). Looking backward: The rhetoric of the back in a visual satire. In M. Meijer Drees, & S. de Leeuw (Eds.), The power of satire (pp. 147-174). (Topics in humor research; No. 2). Amsterdam: John Benjamins. DOI: 10.1075/thr.2.11gri [details]

2013

 • Grijzenhout, F. (2013). Frans Hals: the portraits of a mennonite watch maker and his wife. The Rijksmuseum Bulletin, 61(2), 123-138. [details] [PDF]

2011

 • Grijzenhout, F. (2011). Michiel van Musscher and Bartholomeus van der Helst: theft of honour or creative imitation? In A. W. A. Boschloo, J. N. Coutré, S. S. Dickey, & N. C. Sluijter-Seijffert (Eds.), Aemulatio: imitation, emulation and invention in Netherlandish art from 1500 to 1800: essays in honor of Eric Jan Sluijter (pp. 393-406, 508). Zwolle: Waanders. [details] [PDF]

2010

 • Grijzenhout, F. (2010). Een schrijfstertje van Vermeer: Jacob Oortman en de Dissius-veiling van 1696. Oud - Holland, 123(1), 65-75. DOI: 10.1163/187501710792240655 [details]
 • Grijzenhout, F. (2010). Ferdinand Bol’s portrait historié in the Hermitage: identification and interpretation. Simiolus, 34(1), 33-49. [details]

2008

 • Grijzenhout, F. (2008). New information on Pieter de Hooch and the Amsterdam lunatic asylum. The Burlington Magazine, 150, 612-613. [details]

2015

 • Grijzenhout, F. (2015). Het Straatje van Vermeer: Gezicht op de Penspoort in Delft. Amsterdam: Rijksmuseum. [details]
 • Grijzenhout, F. (2015). Vermeer's Little Street: A view of the Penspoort in Delft. Amsterdam: Rijksmuseum. [details]
 • Grijzenhout, F. (2015). Een nationaal monument: Otto Willem Johan Berg en het gedenkteken voor Joan Derk van der Capellen tot den Pol. In F. Grijzenhout, & P. Raedts (Eds.), Deze lange eeuw: metamorfosen van het vaderland 1780-1950: opstellen voor Niek van Sas (pp. 17-31). Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker. [details]
 • Grijzenhout, F. (2015). Frans Hals: de oude kapitein Soop en zijn zonen. Amstelodamum, 102(1), 14-29. [details]
 • Grijzenhout, F., & Raedts, P. (2015). Deze lange eeuw. In F. Grijzenhout, & P. Raedts (Eds.), Deze lange eeuw: metamorfosen van het vaderland 1780-1950: opstellen voor Niek van Sas (pp. 9-15). Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker. [details]

2014

 • Grijzenhout, F. (2014). Rembrandt: alle schilderijen. In J. Rutgers, & M. Rijnders (Eds.), Rembrandt in perspectief: de veranderende visie op de meester en zijn werk (pp. 256-285). Zwolle: Waanders Uitgevers. [details]
 • Grijzenhout, F., Jonkhoff, I., Kramer, M., & de Bruijne, D. (2014). Frans Hals in mennonitischen Brauerkreisen: Die Porträts eines unbekannten Ehepaares im Wallraf-Richartz-Museum. Wallraf-Richartz-Jahrbuch, 75, 253-266. [details]

2013

 • Grijzenhout, F. (2013). Sneeuwballen tegen de macht: politiek en satire omstreeks 1800. In F. Grijzenhout, N. van Sas, & W. Velema (Eds.), Het Bataafse experiment: politiek en cultuur rond 1800 (pp. 215-241, 328-331). Nijmegen: Vantilt. [details]
 • Grijzenhout, F., van Sas, N., & Velema, W. (2013). Inleiding. In F. Grijzenhout, N. van Sas, & W. Velema (Eds.), Het Bataafse experiment: politiek en cultuur rond 1800 (pp. 7-25, 309-310). Nijmegen: Vantilt. [details]

2012

 • Grijzenhout, F. (2012). Pro memorie: een Gouden Eeuw als erfenis. Nijmegen: Vantilt. [details]
 • Grijzenhout, F. (2012). Inleiding. In J. Vuister (Ed.), Bibliografie 2012: beeldende kunst en kunstnijverheid 1700-1850. - 2007-2011 (pp. 2-5). Den Haag: Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici. [details] [PDF]
 • Grijzenhout, F. (2012). King of Empire. In M. van der Zwaag, & R. Cohen Tervaert (Eds.), King Louis Napoleon & his palace in Dam Square (pp. 19-32). Zwolle: WBooks. [details]
 • Grijzenhout, F. (2012). Koning van het empire. In M. van der Zwaag (Ed.), Koning Lodewijk Napoleon & zijn paleis op de Dam (pp. 19-32). [S.l.]: Koninklijk Paleis Amsterdam/Wbooks. [details]

2010

 • Grijzenhout, F. (2010). 'In these days of convulsive political change': discourse and display in the revolutionary museum, 1793-1813. In K. Tilmans, F. van Vree, & J. Winter (Eds.), Performing the past: memory, history, and identity in modern Europe (pp. 287-303). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
 • Grijzenhout, F. (2010). Esser & Napoleon: Kupferstichhändler. In W. Cilleßen, & R. Reichardt (Eds.), Revolution und Gegenrevolution in der europäischen Bildpublizistik 1789-1889 = Révolution et contre-révolution dans la gravure en Europe de 1789 à 1889 = Revolution and counter-revolution in European prints from 1789 to 1889 (pp. 242-260). Hildesheim [etc.]: Georg Olms. [details]

2009

 • Grijzenhout, F. (2009). Visiting the conservation studio: putting words to conservation. Berliner Schriftenreihe zur Museumsforschung, 27, 101-109. [details]

2008

 • Grijzenhout, F. (2008). Hortense de Beauharnais and Louis Napoléon. In A farewell to Ronald de Leeuw: his favourite acquisitions for the Rijksmuseum (pp. 104-105). Amsterdam: Rijksmuseum. [details]
 • Grijzenhout, F., & van Sas, N. (2008). Feit en fictie bij Jan Steen: De burger van Delft opnieuw bezien. Bulletin van het Rijksmuseum, 56(3), 333-346, 381-383. [details]

2007

 • Grijzenhout, F. (2007). 'Inleiding'. In F. Grijzenhout (Ed.), Erfgoed. De geschiedenis van een begrip. (pp. 1-20). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
 • Grijzenhout, F. (2007). 'Vaderlandse oudheden'. In F. Grijzenhout (Ed.), Erfgoed. De geschiedenis van een begrip. (pp. 109-132). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
 • Grijzenhout, F., & van Sas, N. (2007). The burgher of Delft: a painting by Jan Steen. Amsterdam: Nieuw Amsterdam. [details]

2006

 • Grijzenhout, F. (2006). 'Ballingschap in beeld, of: Belisarius in Holland'. De achttiende eeuw, 38, 133-146. [details]
 • Grijzenhout, F. (2006). Hogarth in Holland. In E. Mai (Ed.), Holland nach Rembrandt: zur niederländischen Kunst zwischen 1670 und 1750. (pp. 79-95). Köln [etc.]: Böhlau. [details]
 • Grijzenhout, F., & van Sas, N. C. F. (2006). De burger van Delft. Een schilderij van Jan Steen. Amsterdam: Nieuw Amsterdam. [details]
 • Grijzenhout, F., & van Sas, N. (2006). De burger van Delft: een schilderij van Jan Steen. Amsterdam: Rijksmuseum ; Nieuw Amsterdam. [details]

2013

 • Grijzenhout, F. (2013). [Bespreking van: P. Altena (2012) Gerrit Paape (1752-1803): levens en werken]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 128(4), review 92. DOI: URN:NBN:NL:UI:10-1-110016 [details] [PDF]

2011

 • Grijzenhout, F. (2011). [Bespreking van: A. Jensen Adams (2009) Public faces and private identities in seventeenth-century Holland: portraiture and the production of community]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 126(2), 120-121. DOI: URN:NBN:NL:UI:10-1-108325 [details] [PDF]

2010

 • Grijzenhout, F. (2010). [Bespreking van: B. Timmermans (2008) Patronen van patronage in het zeventiende-eeuwse Antwerpen: een elite als actor binnen een kunstwereld]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 125(4), 137-139. [details] [PDF]

2007

 • Grijzenhout, F. (2007). 'De zaak Rembrandt: van project naar research'. In S. Noorda, & e.a. (Eds.), Over de volle breedte. Amsterdams universitair onderzoek sinds 1970. (pp. 33-58). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
 • Grijzenhout, F. (2007). 'Een ramp als erfgoed'. In A. Ponsen, & E. van der Vlist (Eds.), Het fataal evenement. De Leidse buskruitramp in 1807. (pp. 12-21). Leiden: Ginkgo Press. [details]
 • Grijzenhout, F. (2007). 'Gezocht, dood of levend: signalement van een Hollandse held'. In G. van der Ham (Ed.), Held. (pp. 151-168). Amsterdam: Nieuw Amsterdam. [details]
 • Grijzenhout, F. (2007). 'Un souverain étranger et son opinion publique'. In Louis Napoléon, premier roi de Hollande, 1806-1810 (Cat. tent. Institut Néerlandais, Parijs). (pp. 13-21). Zutphen: Walburg Pers. [details]

2006

 • Grijzenhout, F. (2006). 'Lodewijk Napoleon: beeld en zelfbeeld'. In P. Rem, & G. Sanders (Eds.), Lodewijk Napoleon. Aan het hof van onze eerste koning 1806-1810. (pp. 9-17). Zutphen. [details]

Boekredactie

 • Grijzenhout, F., & Raedts, P. (2015). Deze lange eeuw: metamorfosen van het vaderland 1780-1950: opstellen voor Niek van Sas. Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker. [details]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.
 • Stichting bijzondere leerstoel chemie
  secretaris/ penningmeester
 • Stichting Schimmelpenninck
  Bestuurslid
 • Stichting Daendels
  Bestuurslid
 • Advisering
  Lid Wetenschappelijke Adviesraad

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen