Fotograaf: onbekend

dhr. prof. dr. T.W.G. (Tom) van der Meer


 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Programmagroep: Challenges to Democratic Representation
 • Bezoekadres
  REC BC
  Nieuwe Achtergracht 166  Kamernummer: B10.09
 • Postadres:
  Postbus  15578
  1001 NB  Amsterdam
 • t.w.g.vandermeer@uva.nl
  T: 0205255304

Tom van der Meer is professor (hoogleraar) in Political Science, in particular Legitimacy, Inequality and Citizenship at the University of Amsterdam.

He specializes in political trust, electoral behaviour, (ethnic diversity and) social capital, and research methods.

Telephone

020 - 525 5304

(ook buiten kantooruren)

Twitter

@TomWGvdMeer

Background

Tom van der Meer (1980) is full professor in Political Science, and co-director of the Dutch Parliamentary Election Study and the Dutch Local Election Study (since 2015). Van der Meer has published in a wide variety of national and international journals and edited volumes on themes such as political trust, electoral volatility, social capital, citizen participation, and quantitative research methods (see publications). He is co-editor of the Handbook on Political Trust (with Sonja Zmerli) that was published in 2017 by Edward Elgar Publishing.

Van der Meer is co-founder, co-editor, and regular contributor of the Dutch political science weblog www.stukroodvlees.nl, that relates daily political affairs to insights obtained from political science research. In 2017 he published his book 'Niet de kiezer is gek', a highly critical reflection on the supposed crisis of Dutch democracy and the remedies against it.

Van der Meer is a member of the Dutch state committee that studies the state of the Dutch parliamentary system, the commissie-Remkes. In October 2017 the committee presented its Probleemverkenning. The final report is expected in December 2018.

Since 2010 Van der Meer worked on a range of research projects supported by grants from the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). Currently he is involved in two ongoing NWO-funded research projects and one project funded by the Dutch Ministry of Interior Affairs

 • a project on the consequences of political trust since 2016 (NWO Vidi grant)
 • a project on legitimacy and volatility since 2014 (NWO TOP grant)
 • a project to set up a panel survey among Dutch adolescents

Earlier grants include a project on the individual level sources of electoral volatility in trust and party preferences in 2010-2011 (NWO programme 'Omstreden Democratie'/Contested Democracy), and a project on ethnic diversity and social cohesion between 2011 and 2014 (NWO Innovational Research Incentives Scheme Veni).

Van der Meer received his M.A. in Political Science from the University of Leiden, the Netherlands, and his PhD (cum laude) in Social Sciences from the Radboud University Nijmegen, the Netherlands. He also holds a B.A. in History (University of Leiden). Between September 2008 and December 2009 Van der Meer worked at the Netherlands Institute for Social Research, focusing on public opinion (political trust), citizen participation and ethnic diversity. Since January 2010 he works at the Department of Political Science of the University of Amsterdam as a member of the programme group 'Challenges to Democratic Representation' and as member of the interdisciplinary research group IMES.

 

Research interests

 • Political trust
 • Electoral volatility
 • Party systems and party system change
 • Ethnic diversity and social cohesion/social capital
 • Citizen participation in associational and political life 
 • Quantitative methodology; specifically multi-level research,robustness analyses and measurement models

Teaching areas

 • General introduction to Political Science
 • Research methodology (research design: causality; multi-level modeling; measurement models)
 • Social capital
 • Political trust

Hier vindt u het rapport 'Aanhoudend wisselvallig: Het Nationaal Kiezersonderzoek 2017'. 

Het rapport, onder redactie van Tom van der Meer, Henk van der Kolk en Roderik Rekker, is een eerste analyse van het Nationaal Kiezersonderzoek 2017. Het verscheen op 24 februari 2018. Onderaan dit scherm kunt u het downloaden.

 

Lange tijd waren de Nederlandse verkiezingen voorspelbaar. In een verzuilde samenleving waren kiezers tamelijk honkvast, en wisselden ze nauwelijks van partijvoorkeur. Nederland was weliswaar een politiek meerstromenland, maar wel een waar die verschillende stromen – de liberale, sociaaldemocratische, en verschillende confessionele – hun baan in tamelijk vaste verhoudingen volgden. Politiek Den Haag werd gedomineerd door twee grote en één middelgrote partij.

Zeker sinds 2002 is de Nederlandse politiek echter aanzienlijk minder voorspelbaar dan voorheen. Achteraf kunnen we stellen dat de Paarse periode van 1994 tot 2002 een omineuze stilte voor de storm was. Immers, in 1994 verloren beide regeringspartijen (CDA en PvdA) fors, waren kiezers veranderlijker dan ooit tevoren, en ontstond er voor het eerst een coalitie zonder een confessionele partij. Sindsdien zijn de kiezers veranderlijk gebleven, hangt aan regeringsdeelname vaak een hoog prijskaartje, is het aantal partijen in de Tweede Kamer weer toegenomen, en zijn er met vooral LPF en PVV nieuwe stromingen in het parlement vertegenwoordigd. 

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 laat zich duiden als de voorlopige culminatie van deze al langer lopende ontwikkelingen. Wisselvalligheid is een aanhoudend kenmerk geworden van de Nederlandse politiek. Maar onder die wisselvalligheid gaat een aanzienlijke stabiliteit schuil. Verschuivende verkiezingsuitslagen komen niet voort uit steeds maar weer veranderende opvattingen onder kiezers, en wijzen evenmin op een toenemende apathie of afkeer van de politiek. Veel vaker zijn politieke uitkomsten een uiting van een assertiever gedrag van kiezers, die weliswaar minder loyaal zijn aan politieke partijen maar niet minder loyaal aan de eigen waarden. Waarden die door sterk op elkaar lijkende partijen worden gebruikt om kiezers aan zich te binden. En juist die combinatie van relatief stabiele kiezers en groepjes partijen die in min of meer dezelfde vijver vissen, leidt zo nu en dan tot extreme wisselingen. 
De Nederlandse politiek is daarom anno 2017 het beste te kenmerken als aanhoudend wisselvallig, met zo nu en dan een flinke bui.

Dit rapport biedt een analyse van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Het probeert de aanhoudende veranderlijkheid van de Nederlandse politiek inzichtelijk te maken en te duiden. In hoofdstuk 1 legt Tom van der Meer daartoe algemene trends naast de opvattingen en gedragingen van kiezers. De drie daarop volgende hoofdstukken kijken vooral naar het electorale proces en het stemgedrag. In hoofdstuk 2 neemt Leontine Loeber het vertrouwen in het electorale proces onder de loep. In hoofdstuk 3 onderzoeken Paul Dekker en Josje den Ridder politiek wantrouwen van vooral de niet-stemmers. En in hoofdstuk 4 richten Joop van Holsteyn en Galen Irwin zich op de ontwikkeling dat kiezers steeds later hun definitieve stemkeus bepalen en daarbij steeds langer twijfelen tussen sterk op elkaar lijkende politieke partijen. De drie daaropvolgende hoofdstukken verleggen de focus naar groepen kiezers, op basis van leeftijd en generatie in hoofdstuk 5 door Roderik Rekker, op basis van opleidingsniveau in hoofdstuk 6 door Anchrit Wille, en op basis van populistische sentimenten in hoofdstuk 7 door Henk van der Kolk. Ten slotte kijken de laatste twee hoofdstukken naar de organisatie en invulling van politieke vertegenwoordiging. In hoofdstuk 8 onderzoeken Armen Hakhverdian en Wouter Schakel de gevoelens van vertegenwoordiging. En in hoofdstuk 9 geeft Kristof Jacobs een overzicht van de steun voor verschillende actuele voorstellen tot institutionele hervorming als het referendum, de verhoging van de kiesdrempel, en de invoering van een regionaal kiesstelsel.
 

Download het hele rapport hieronder.

Nederlandse kiezer niet wispelturig maar kieskeurig

De Nederlandse kiezer verandert steeds vaker van partij. Meer dan de helft van de Nederlanders (55%) verandert wel eens van partijvoorkeur. Maar dat betekent niet dat de kiezer wispelturig, emotioneel of irrationeel is, zoals veel (oud-)politici beweren. Nederlanders zijn trouw aan hun eigen opvattingen, maar niet langer trouw aan een enkele partij: ze veranderen vooral tussen partijen die ideologisch sterk op elkaar lijken. Dit blijkt uit het onderzoek Kieskeurige kiezers van politicologen dr. Tom van der Meer en prof. dr. Wouter van der Brug van de Universiteit van Amsterdam.

Van der Meer en Vander Brug volgden in hun onderzoek de partijvoorkeurenvan meer dan 70.000 Nederlandse kiezers uit het EenVandaag Opiniepanel in 58 peilingen tussen september 2006 en juni 2010. De uitermate grillige verkiezingsuitslagen in de afgelopen jaren wijzen niet op een crisis van de Nederlandse democratie, concluderen de onderzoekers. Wel is er een crisis van de gevestigde partijen, die hun natuurlijke achterban verliezen. Hoewel het democratisch gehalte van de Nederlandse politiek wordt versterkt, zullen coalities door de versnippering van het partijstelsel instabieler worden.

Kieskeurige kiezers

Kieskeurige kiezers maken hun uiteindelijke keuze uit een beperkt aantal, ideologisch soortgelijke partijen. Zij zijn trouw aan een blok van soortgelijke partijen. Er is een links blok (PvdA, GroenLinks en SP) en een

rechtsblok (VVD, PVV, CDA en TON). De uitwisseling van kiezers tussen het CDA en de PvdA is nagenoeg opgedroogd. D66 is in electoraal opzicht de enige middenpartij, omdat het zowel voor veel linkse als voor veel rechtse kiezers een alternatief is.

Veranderlijke partijvoorkeur
Veranderlijkheid van partijvoorkeur komt voor onder alle sociale groepen en in alle regio's. Het meest veranderlijk zijn niet de kiezers in de marge, maar juist de middengroepen (middelbaar opgeleid, middeninkomen, kiezers uit het politieke midden). Z elfs onder de burgers met het meest vertrouwen in de politiek veranderde 44% tussen 2006 en 2010 van partijvoorkeur.

De ontzuiling heeft zó ver doorgezet, dat kerklidmaatschap en het verenigingsleven niet langer vanzelfsprekend leiden tot een consistentere partijvoorkeur. Ouderen veranderen vaker van partij in de opiniepeilingen, maar zijn bij de verkiezingen juist constanter dan jongeren.
Door de toegenomen veranderlijkheid staan veel partijen voor grote uitdagingen.Zo zal het CDA met een linksere koers de vele - vooral aan rechtse partijen - verloren kiezers niet vanzelfsprekend terugwinnen.
Publicatiegegevens
Tom van der Meer, Erika van Elsas, Rozemarijn Lubbe, Wouter van der Brug: Kieskeurige Kiezers. Een onderzoek naar de veranderlijkheid van Nederlandse kiezers, 2006-2010, 22 januari 2012.
Het onderzoek is onderdeel van het programma 'Adrift or adroit: On the sources of electoral volatility in the Netherlands, 2006-2010' dat is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Download hieronder het volledige rapport  

2018

 • Voogd, R. J., van der Meer, T. W. G., & van der Brug, W. (Accepted/In press). Political Trust as a determinant of Volatile Vote Intentions: Separating Within- from Between-persons effects. International Journal of Public Opinion Research.
 • van der Brug, W., van der Meer, T., & van der Pas, D. (2018). Voting in the Dutch 'Ukraine-referendum': a panel study on the dynamics of party preference, EU-attitudes, and referendum-specific considerations. Acta Politica, 53(4), 496-516. DOI: 10.1057/s41269-018-0107-z  [details] 
 • de Blok, E. A. L., & van der Meer, T. W. G. T. (2018). The puzzling effect of residential neighbourhoods on the vote for the radical right an individual-level panel study on the mechanisms behind neighbourhood effects on voting for the Dutch Freedom Party, 2010–2013. Electoral Studies, 53, 122-132. DOI: 10.1016/j.electstud.2018.04.003  [details] 
 • Pellikaan, H., de Lange, S. L., & van der Meer, T. W. G. (2018). The centre does not hold: Coalition politics and party system change in the Netherlands, 2002-12. Government and Opposition, 53(2), 231-255. DOI: 10.1017/gov.2016.20  [details] 
 • van der Meer, T. W. G. (2018). Economic performance and political trust. In E. M. Uslaner (Ed.), The Oxford Handbook of Social and Political Trust Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190274801.013.16 
 • Aaldering, L., van der Meer, T., & van der Brug, W. (2018). Mediated Leader Effects: The Impact of Newspapers’ Portrayal of Party Leadership on Electoral Support. The International Journal of Press/Politics, 70-94. DOI: 10.1177/1940161217740696  [details] 
 • Miltenburg, E. M., & van der Meer, T. W. G. (2018). Lingering neighbourhood effects: A framework to account for residential histories and temporal dynamics. Urban Studies, 55(1), 151-174. DOI: 10.1177/0042098016639012  [details] 
 • van der Meer, T. W. G., Hakhverdian, A., & Aaldering, L. (Accepted/In press). In de etalage: Off the Fence, Onto the Bandwagon? A Large-Scale Survey Experiment on Effect of Real-Life Poll Outcomes on Subsequent Vote Intentions. Mens en Maatschappij, 93(1).

2017

 • van der Brug, W., & van der Meer, T. W. G. (2017). Referenda in de praktijk. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 178(4), 148-153. [details] 
 • Steenvoorden, E. H., & van der Meer, T. W. G. (2017). Continent of pessimism or continent of realism? A multilevel study into the impact of macro-economic outcomes and political institutions on societal pessimism, European Union 2006–2012. International Journal of Comparative Sociology, 58(3), 192-214. DOI: 10.1177/0020715217710809  [details] 
 • Tolsma, J., & van der Meer, T. W. G. (2017). Losing Wallets, Retaining Trust? The Relationship Between Ethnic Heterogeneity and Trusting Coethnic and Non-coethnic Neighbours and Non-neighbours to Return a Lost Wallet. Social Indicators Research, 131(2), 631-658. DOI: 10.1007/s11205-016-1264-y  [details] 
 • van der Meer, T. W. G. (2017). Political Trust and the "Crisis of Democracy". In W. R. Thompson (Ed.), Oxford Research Encyclopedia of Politics (Oxford Research Encyclopedias). Oxford University Press. DOI: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.77  [details] 
 • Hakhverdian, A., & van der Meer, T. W. G. (2017). Spiegel van de samenleving: Politieke vertegenwoordiging en ongelijkheid in Nederland. In R. B. Andeweg , & M. Leyenaar (Eds.), Alle stemmen tellen! Een eeuw algemeen kiesrecht. (100 jaar kiesrecht). Amsterdam University Press (Vossiuspers).
 • Reeskens, T., & van der Meer, T. W. G. (in press). The Inevitable Deservingness Gap. A Study into the Insurmountable Immigrant Penalty in Perceived Welfare Deservingness. Journal of European Social Policy.
 • Reeskens, T., & van der Meer, T. W. G. (2017). The Relative Importance of Welfare Deservingness Criteria. In W. van Oorschot, F. Roosma, B. Meuleman, & T. Reeskens (Eds.), The Social Legitimacy of Targeted Welfare: Attitudes towards welfare deservingness Edward Elgar Publishing Ltd.
 • van der Meer, T. W. G. (2017). Political institutions, representation, and economic performance. In S. Zmerli, & T. van der Meer (Eds.), Handbook on Political Trust Edward Elgar Publishing Ltd.
 • van der Meer, T. W. G., & Zmerli, S. (2017). Preface: to Handbook on Political Trust. In S. Zmerli, & T. van der Meer (Eds.), Handbook on Political Trust Edward Elgar Publishing Ltd.
 • van der Meer, T. W. G., & Zmerli, S. (2017). The deeply rooted concern with political trust. In S. Zmerli, & T. van der Meer (Eds.), Handbook on Political Trust Edward Elgar Publishing Ltd.
 • van der Meer, T. W. G., & van der Kolk, H. (Eds.) (2017). Special Issue on Dutch Local Election Survey. Bestuurswetenschappen, 71(3).
 • van der Meer, T. (2017). Dissecting the causal chain from quality of government to political support. In C. van Ham, J. Thomassen, K. Aarts, & R. Andeweg (Eds.), Myth and Reality of the Legitimacy Crisis: Explaining trends and cross-national differences in established democracies (pp. 136-155). Oxford University Press. DOI: 10.1093/oso/9780198793717.003.0008  [details] 
 • van der Meer, T. (2017). Essay 'Crisis van de gevestigde partijen'. B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, 44(3), 229-234. DOI: 10.5553/BenM/138900692017044003005  [details] 
 • van der Meer, T., & Hakhverdian, A. (2017). Political Trust as the Evaluation of Process and Performance: A Cross-National Study of 42 European Countries . Political Studies, 65(1), 81-102. DOI: 10.1177/0032321715607514  [details] 

2016

 • van Erkel, P. F. A., & van der Meer, T. W. G. (2016). Macro-economic performance, political trust, and the Great Recession: A multilevel analysis of the effects of within-country fluctuations in macroeconomic performance on political trust in 15 EU countries, 1999-2011. European Journal of Political Research, 55(1), 177-197. DOI: 10.1111/1475-6765.12115  [details] 
 • van der Meer, T. (2016). Neither bridging nor bonding: A test of socialization effects by ethnically diverse voluntary associations on participants' inter-ethnic tolerance, inter-ethnic trust and intra-ethnic belonging. Social Science Research, 55, 63-74. DOI: 10.1016/j.ssresearch.2015.09.005  [details] 
 • Vermeulen, F., Minkoff, D. C., & van der Meer, T. (2016). The Local Embedding of Community-Based Organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 45(1), 23-44. DOI: 10.1177/0899764014558933  [details] 
 • van Elsas, E. J., Miltenburg, E. M., & van der Meer, T. W. G. (2016). If I recall correctly: An event history analysis of forgetting and recollecting past voting behavior. Journal of Elections, Public Opinion and Parties, 26(3), 253-272. DOI: 10.1080/17457289.2016.1150286  [details] 
 • van der Meer, T. W. G. (in press). Publieke rol politicologie onlosmakelijk verbonden met professionalisering. Res Publica, 58(1).
 • van der Meer, T. W. G., Hakhverdian, A., & Aaldering, L. (2016). Off the fence, onto the bandwagon? A large-scale survey experiment on effect of real-life poll outcomes on subsequent vote intentions. International Journal of Public Opinion Research, 28(1), 46-72. DOI: 10.1093/ijpor/edu041  [details] 
 • van der Meer, T. W. G., Walter, A., & Van Aelst, P. (2016). The contingency of voter learning: how election debates influenced voters’ ability and accuracy to position parties in the 2010 Dutch election campaign. Political Communication, 33(1), 136-157. DOI: 10.1080/10584609.2015.1016639  [details] 
 • van der Meer, T. (2016). De lokale democratie en het probleem van participatieve ongelijkheid. Mens en Maatschappij, 91(4), 357-380. DOI: 10.5117/MEM2016.4.MEER  [details] 
 • van Erkel, P. F. A., & van der Meer, T. W. G. (2016). Macro-economische prestaties, politiek vertrouwen en de economische crisis. Res Publica, 58(2), 251-254.
 • van Ingen, E., & van der Meer, T. (2016). Schools or pools of democracy? A longitudinal test of the relation between civic participation and political socialization. Political Behavior, 38(1), 83-103. DOI: 10.1007/s11109-015-9307-7  [details] 

2015

 • van der Meer, T. W. G., van Elsas, E., Lubbe, R., & van der Brug, W. (2015). Are volatile voters erratic, whimsical, or seriously picky? A panel study of 58 waves into the nature of electoral volatility (the Netherlands 2006-2010). Party Politics, 21(1), 100-114. DOI: 10.1177/1354068812472570  [details] 

2014

 • van Elsas, E. J., Lubbe, R., van der Meer, T. W. G., & van der Brug, W. (2014). Vote recall: a panel study on the mechanisms that explain vote recall inconsistency. International Journal of Public Opinion Research, 26(1), 18-40. DOI: 10.1093/ijpor/edt031  [details] 
 • van der Meer, T., & Tolsma, J. (2014). Ethnic diversity and its effects on social cohesion. Annual review of sociology, 40, 459-478. DOI: 10.1146/annurev-soc-071913-043309  [details] 

2013

 • Harteveld, E., van der Meer, T., & de Vries, C. E. (2013). In Europe we trust? Exploring three logics of trust in the European Union. European Union Politics, 14(4), 542-565. DOI: 10.1177/1465116513491018  [details] 

2012

 • van der Meer, T. W. G. (2012). Surrogates for the underrepresented? Ideology and participatory inequality in personal and professional political action. In J. W. van Deth, & W. A. Maloney (Eds.), New participatory dimensions in civil society: professionalization and individualized collective action (pp. 178-196). (Routledge/ECPR studies in European political science). London [etc.]: Routledge. [details] 
 • van der Meer, T., Lubbe, R., van Elsas, E., Elff, M., & van der Brug, W. (2012). Bounded volatility in the Dutch electoral battlefield: a panel study on the structure of changing vote intentions in the Netherlands 2006-2010. Acta Politica, 47(4), 333-355. DOI: 10.1057/ap.2012.5  [details] 
 • van der Meer, T., van Elsas, E., Lubbe, R., & van der Brug, W. (2012). Kieskeurige kiezers: een panelstudie naar de veranderlijkheid van partijvoorkeuren. B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, 39(2), 153-178. [details] 
 • Gijsberts, M., van der Meer, T., & Dagevos, J. (2012). 'Hunkering down' in multi-ethnic neighbourhoods? The effects of ethnic diversity on dimensions of social cohesion. European Sociological Review, 28(4), 527-537. DOI: 10.1093/esr/jcr022  [details] 

2011

 • Visser, J., & van der Meer, T. W. G. (2011). Netherlands: Social Pacts in a Concertation Economy. In S. Avdagic, M. Rhodes, & J. Visser (Eds.), Social Pacts in Europe. Emergence, evolution and institutionalization. Oxford University Press.
 • van der Meer, T., & Dekker, P. (2011). Trustworthy states, trusting citizens? A multilevel study into objective and subjective determinants of political trust. In S. Zmerli, & M. Hooghe (Eds.), Political trust: why context matters (pp. 95-116). (ECPR studies in European political science). Colchester: ECPR Press. [details] 
 • Gijsberts, M., van der Meer, T., & Dagevos, J. (2011). Schildpadgedrag in multi-etnische wijken? De effecten van etnische diversiteit in stad en buurt op dimensies van sociale cohesie. B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, 38(1), 5-29. [details] 
 • Ingen, E., & van der Meer, T. (2011). Welfare state expenditure and inequalities in voluntary association participation. Journal of European Social Policy, 21(4), 302-322. DOI: 10.1177/0958928711412219  [details] 

2010

 • van der Meer, T. (2010). In what we trust? A multi-level study into political trust as an evaluation of state characteristics. International Review of Administrative Sciences, 76(3), 517-536. DOI: 10.1177/0020852310372450  [details] 
 • van der Meer, T., & van Deth, J. (2010). Opkomstplicht: stimulans of frustratie? Een landenvergelijkende studie naar de gevolgen van opkomstplicht op politieke participatie. Res Publica, 52(1), 73-93. [details] 
 • van der Meer, T., te Grotenhuis, M., & Pelzer, B. (2010). Influential cases in multilevel modeling: a methodological comment. American Sociological Review, 75(1), 173-178. DOI: 10.1177/0003122409359166  [details] 
 • van der Meer, T., te Grotenhuis, M., & Scheepers, P. (2010). Modes of citizens' participation: associations between and determinants of social, civic, and political participation in cross-national perspective. In T. Beckers, K. Birkelbach, J. Hagenah, & U. Rosar (Eds.), Komparative empirische Sozialforschung (pp. 259-283). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. DOI: 10.1007/978-3-531-92472-4_10  [details] 

2017

 • Brans, L. B., Kuhn, T., & van der Meer, T. W. G. (2017). Naties, nationalisme, en natiestaat. In P. van Praag (Ed.), Politicologie en de veranderende politiek Amsterdam University Press (Vossiuspers).
 • Brans, L. B., Kuhn, T., & van der Meer, T. W. G. (2017). Nations, Nationalism and the Nation State. In P. van Praag (Ed.), Political Science and Changing Politics (pp. 55-59). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • van der Meer, T. W. G. (2017). Burgers en politiek: Politieke participatie en politiek vertrouwen. In P. van Praag (Ed.), Politicologie en de veranderende politiek Amsterdam University Press (Vossiuspers).
 • Zmerli, S., & van der Meer, T. W. G. (Eds.) (2017). Handbook on Political Trust. Edward Elgar Publishing Ltd.

2015

2014

 • Aaldering, L., & van der Meer, T. (2014). Veranderlijk maar standvastig: partijvoorkeuren en de rol van de media. In P. van Praag, & K. Brants (Eds.), Media, macht en politiek: de verkiezingscampagne van 2012 (pp. 207-225). Diemen: AMB. [details] 

2012

 • te Grotenhuis, M., Eisinga, R., van der Meer, T., & Pelzer, B. (2012). Tanend appèl: de bijdrage van ontkerkelijking en ontzuiling aan het aantal CDA-zetels in de Tweede Kamer, 1970-2010. Religie & Samenleving, 7(1), 73-96. [details] 

2011

 • van der Meer, T. (2011). Wat als... Pim Fortuyn niet was vermoord: wat als... de geschiedenis heel anders was gelopen. Amsterdam: Meulenhoff. [details] 
 • van der Meer, T. (2011). Intermezzo: sociale banden in de virtuele wereld. In E. van den Berg, P. van Houwelingen, & J. de Hart (Eds.), Informele groepen: verkenningen van eigentijdse bronnen van sociale cohesie (pp. 173-180). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. [details] 
 • den Ridder, J., & van der Meer, T. (2011). Tevredenheid en vertrouwen: samenhang en veranderlijkheid. In P. Dekker, & J. den Ridder (Eds.), Stemming onbestemd (pp. 62-86). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. [details] 

2010

 • van der Meer, T., van Deth, J., & Scheepers, P. (2010). De gepolitiseerde participant: ideologie en politieke participatie in twintig democratieën. Res Publica, 52(2), 269-271. [details] 

2018

 • Voogd, R. J., & van der Meer, T. W. G. (2018). Hedendaags vertrouwen in de politiek. Sociologie Magazine, 2018(2), 6-11.

2017

 • van der Meer, T. W. G. (2017). Voorbij de politieke crisis: Over de steeds terugkerende angst voor een democratische legitimiteitscrisis. (Oratiereeks ; No. 582). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details] 
 • van der Meer, T. (2017). Slotbeschouwing: geen levende lokale democratie zonder scepsis. Bestuurswetenschappen, 71(3), 84-87. DOI: 10.5553/Bw/016571942017071003007  [details] 

2016

 • van der Meer, T. W. G. (2016). Legitimiteit en politieke steun. In T. van der Meer, & H. van der Kolk (Eds.), Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016 Ministerie van BZK.
 • van der Meer, T. W. G. (2016). Vertrouwen in nationale en internationale politiek. In K. Jacobs (Ed.), Het Oekraïne Referendum: Nationaal Referendum Onderzoek 2016 Ministerie van BZK.
 • van der Meer, T. W. G., & van der Kolk, H. (Eds.) (2016). Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016. Den Haag: Ministerie van BZK.

2015

 • van der Meer, T. W. G., & et al. (2015). Self-Assessment Report Research Master Social Sciences (Msc). UvA.
 • van der Meer, T. W. G., & Hakhverdian, A. (2015). ‘Peilingen zijn palingen’, tot je eigen partij het goed doet: Een survey-experiment naar de interesse in zetelpeilingen. In A. E. Bronner, & E. al (Eds.), Ontwikkelingen in het marktonderzoek: Jaarboek MarktOnderzoekAssociatie (40 ed.). Spaar en Hout.
 • van der Meer, T. W. G., Bol, T., Bröer, C., Duits, L., & Schiffner, K. (2015). Rapport Inventarisatie Knelpunten Medewerkers & Studenten UvA. UvA.
 • Dekker, P. (Ed.), van Houwelingen, P. (Ed.), & van der Meer, T. W. G. (2015). Burgerperspectieven 2015.3: soorten vertrouwen in Nederland en politiek vertrouwen internationaal. (SCP Burgerperspectieven). SCP.

2014

 • van der Meer, T. (2014). Een perfecte storm. Socialisme en Democratie, 71(2), 38-42. [details] 

2012

 • van der Meer, T. (2012). [Review of: R. Kage (2011) Civic engagement in postwar Japan: the revival of a defeated society]. American Journal of Sociology, 117(6), 1832-1834. DOI: 10.1086/664822  [details] 
 • van der Meer, T., Lubbe, R., van Elsas, E., & van der Brug, W. (2012). Los zand of geëmancipeerde burgers? Bewegingen op de Nederlandse kiezersmarkt 2006-2010. Ontwikkelingen in het marktonderzoek: jaarboek MarktOnderzoekAssociatie, 2012(37), 211-227, 244. [details] 
 • van der Meer, T., van Elsas, E., Lubbe, R., & van der Brug, W. (2012). Kieskeurige kiezers: een onderzoek naar de veranderlijkheid van Nederlandse kiezers, 2006-2010. Amsterdam: Departement politicologie Universiteit van Amsterdam. [details] 

2010

 • Dekker, P., van der Meer, T., & de Goede, I. (2010). Vierde rapportage over 2009 van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB). (COB Kwartaalbericht; No. 2009/4). Den Haag: SCP. [details] 

2011

 • Hakhverdian, A., & van der Meer, T. W. G. (2011). Does economic inequality structure political competition?. Paper presented at GINI Research Year 1 Conference, .
 • van der Meer, T. W. G. (2011). Is it really the economy, stupid? Performance, process and political trust in 48 European countries. Paper presented at European Values Study Conference 2011, Tilburg, .
 • van der Meer, T. W. G. (2011). Kieskeurige kiezers: over de grilligheid in het politiek vertrouwen 2006-2010. Paper presented at Netherlands Institute of Government Annual Workconference 2011, .
 • van der Meer, T. W. G. (2011). One claim, one set of explanations, and one paradox: Reframing the debate on political trust. Paper presented at The governance of large scale projects, .
 • Pellikaan, H., de Lange, S. L., & van der Meer, T. W. G. (2011). From Pim Fortuyn to Geert Wilders: Ten years of party system change in the Netherlands. Paper presented at ECPR General Conference, .
 • van Ingen, E. J., & van der Meer, T. W. G. (2011). Schools or pools of democracy? A critical test of the causal effects of civic participation. Paper presented at ECPR General Conference 2011, .

Prijs

 • van der Meer, T. W. G. (2017). Prinsjesboekenprijs 2017.
 • van der Meer, T. W. G., Vermeulen, F. F. & Minkoff, D. C. (2017). 2017 ARNOVA price for outstanding article in the Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly.
 • van der Meer, T. W. G., Hakhverdian, A. & Aaldering, L. (2017). Worcester Prize 2017.
 • van der Meer, T. W. G. (2016). Crisis of trust, crisis of democracy? The consequences of low and declining political trust on the quality of representative democracy (NWO-Vidi Grant).

Mediaoptreden

 • van der Meer, T. (16-05-2017). Immigration still divides the Dutch after turning back far-right Wilders [Print] The Washington Times. Immigration still divides the Dutch after turning back far-right Wilders (The Washington Times).
 • van der Meer, T. (06-05-2017). Over Pim Fortuyn [Radio] Kamerbreed (TROS). Over Pim Fortuyn.
 • van der Meer, T. (06-05-2017). De politieke erfenis van Pim Fortuyn [Radio] NPO Radio 1. De politieke erfenis van Pim Fortuyn (NPO Radio 1).
 • van der Meer, T. (12-03-2017). Wat zijn verkiezingspeilingen? [Television] Jeugdjouraal (NOS). Wat zijn verkiezingspeilingen?.
 • van der Meer, T. (09-03-2017). Volgens deze politicoloog zijn alle middenpartijen een beetje D66 geworden [Print] De Volkskrant. Volgens deze politicoloog zijn alle middenpartijen een beetje D66 geworden.
 • van der Meer, T. (25-02-2017). Waarom Nederland anders zou stemmen als er een peilverbod zou zijn. 'Zo'n peiling doet iets met een mens'. De Volkskrant. Waarom Nederland anders zou stemmen als er een peilverbod zou zijn.
 • van der Meer, T. (28-01-2017). 'Geen kiesdrempel, maar stembusakkoorden' [Print]. 'Geen kiesdrempel, maar stembusakkoorden'.
 • van der Meer, T. (18-01-2017). ‘De democratie is rommelig en smeuïg, maar dat is geen probleem’ [Print] Folia. ‘De democratie is rommelig en smeuïg, maar dat is geen probleem’ (Folia).
 • van der Meer, T. (12-01-2017). ‘Van een crisis van de democratie is helemaal geen sprake’ NRC. ‘Van een crisis van de democratie is helemaal geen sprake’.

2018

 • Aaldering, L. (2018). Images with impact: The electoral consequences of party leader portrayal in the media [details] 

2017

 • Miltenburg, E. M. (2017). A different place to different people: Conditional neighbourhood effects on residents' socio-economic status [details] 
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • ProDemos
  Lid van Raad van Advies
 • CITO Instituut voor Toetsontwikkeling
  Controle eindexamens maatschappijleer

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen