Fotograaf: Greetje van der Werf

mw. prof. dr. H. (Hanneke) Ronnes


 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Algemene Cultuurwetenschappen
 • Bezoekadres
  BG 2
  Turfdraagsterpad 15  Kamernummer: 1.02
 • Postadres:
  Turfdraagsterpad  9
  1012 XT  Amsterdam
 • H.Ronnes@uva.nl
  T: 0205253891

Hanneke Ronnes, assistant professor in the department of European cultural history (Cultuurgeschiedenis van Europa) and director of the masters programs of Heritage studies at the University of Amsterdam, studied social and economic history (University of Amsterdam), cultural anthropology (Free University, Amsterdam), and post-medieval archaeology (University of Amsterdam and University College Dublin, Ireland). In 1998 she was awarded the Prize for excellent students by the University of Amsterdam; in 2000 she received the Ruaidhra de Valera memorial prize , awarded by University College Dublin, Ireland. Her PhD thesis titled Architecture and Élite Culture in the United Provinces, England and Ireland, 1500-1700 , was published with Pallas, Amsterdam University Press (2006). Hanneke Ronnes is the chief editor of the historical journal Virtus and sits on the editorial board of the archaeological journal Medieval and modern matters: archaeology and material culture of the Low Countries , and on the advisory board of Explorations in Renaissance Culture.

 

Research interests:

Historical elite architecture, especially castles and country houses

Heritage studies

Historical archaeology

Historical 'ego-documents' (travel accounts, memoirs)

Cultural history in the broadest sense of the word

Recent book publication

2017

 • Ronnes, H., & Koster, R. (2017). A foreign appreciation of English country houses and castles: Dutch travellers' accounts of proto-museums visited en route, 1683-1855. In J. Stobart (Ed.), Travel and the British country house: Cultures, critiques and consumption in the long eighteenth century (pp. 106-126). Manchester University Press. [details] 

2016

 • Ronnes, H. (2016). A sense of heritage: Renewal versus preservation in the English and Dutch palaces of William III in the 18th century. In J. Stobart, & A. Hann (Eds.), The Country House: Material Culture and Consumption (pp. 74-83). Swindon: Historic England. [details] 
 • Ronnes, H., & van Kessel, T. (2016). Heritage (Erfgoed) in the Dutch Press: A history of changing meanings in an international context. Contributions to the History of Concepts, 11(2), 1-23. DOI: 10.3167/choc.2016.110201  [details] 
 • Ronnes, H., & van der Voort, L. M. (2016). En masse naar Kleef: Op plezierreis in de achttiende eeuw. De achttiende eeuw, 48(1).

2015

 • Ronnes, H. (2015). The quiet authors of an early modern palatial landscape: Transformation without Reconstruction at King William's Het Loo. In J. Kolen, H. Renes, & R. Hermans (Eds.), Landscape biographies: geographical, historical and archaeological perspectives on the production and transmission of landscapes (pp. 205-233). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details] 
 • van Toor, B., & Ronnes, H. (2015). Reflecting Absence, or How Ground Zero Was Purged of Its Material History (2001-2010). International Journal of Cultural Property, 22(1), 85-110. DOI: 10.1017/S0940739115000028  [details] 

2014

 • Ronnes, H., & van Toor, B. (2014). Op bezoek bij de adel: de buitenplaats als ‘protomuseum' vanaf de late zeventiende tot de late negentiende eeuw. Virtus, 21, 87-110. [details] 

2013

 • Ronnes, H., & van de Ven, V. (2013). Van dakhaas tot schootpoes. De opkomst van de kat als huisdier in Nederland in de negentiende eeuw. De Negentiende Eeuw, 37(2), 116-136. [details] 

2012

 • Ronnes, H. (in press). An archaeology of the noble house. The spatial organisation of 15th- and 16th-century castles and country houses in the Low Countries and the privacy debate. Medieval and Modern Matters, 3.

2011

 • Ronnes, H., & Westra, A. (2011). An age of autography: the English sixteenth-century country house and its dated inscription. Explorations in Renaissance Culture, 37(2), 39-64. DOI: 10.1163/23526963-90000412  [details] 

2010

 • Ronnes, H. (2010). Authenticiteit en authenticiteitsbeleving: de presentatie en receptie van museum Paleis Het Loo. Bulletin (KNOB), 109(5), 190-199, 204. [details] 
 • Ronnes, H. (2010). Lusthof Het Loo als nalatenschap: vorstelijke smaak en nasmaak op een bedaagd buiten. De achttiende eeuw, 42(1), 47-72. [details] 
 • Ronnes, H., & Meijer van Putten, A. (2010). Tropes of a Texan trauma: monumental Dallas after John F. Kennedy. IJHS : International Journal of Heritage Studies, 16(6), 390-404. DOI: 10.1080/13527258.2010.512729  [details] 

2007

 • Ronnes, H. (2007). Continental traces at Carrick-on-Suir and contemporary Irish castles: a preliminary study of date and initial stones. In T. Herron, & M. Potterton (Eds.), Ireland in the Renaissance (pp. 255-273). Dublin: Four Courts Press. [details] 

2004

 • Ronnes, H. (2004). A solitary place of retreat’: Renaissance privacy and Irish architecture. International Journal of Historical Archaeology, 8(2), 101-117.
 • Ronnes, H. (2004). Friendship and Power: the architecture of William of Orange. Archaeological Dialogues, 11(1), 57-72.

2017

 • Ronnes, H. (2017). Achter de schermen: Het dagelijks leven aan het hof van de graven van Blois. Virtus, 24.
 • Ronnes, H. (2017). De infantilisering van kasteel en buitenplaats. In Huis en habitus: Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen (pp. 434-445). Verloren. [details] 
 • Ronnes, H. (2017). Recensie van Amsterdam in de wereld. Amstelodamum, 104(4), 190. [191].
 • Ronnes, H. (2017). Recensie van Oudheid als ambitie. Kasteel & Buitenplaats, 19(59), 21. [23].
 • Gietman, C. (Ed.), Moes, J., Rewijk, D., Ronnes, H., Bremmer, J. N., & Spek, T. (2017). Huis en habitus: Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen: Opstellen voor prof.dr. Yme Kuiper, aangeboden bij zijn afscheid als bijzonder hooglerar Historische Buitenplaatsen en Landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen . Verloren. [details] 

2016

 • Ronnes, H. (2016). Het huis van de adel en andere elites: De buitenplaats in de Republiek onder het vergrootglas . Virtus, 16.

2015

 • Ronnes, H. (2015). De herinneringen van Jan Willem Kumpel (1757-1826): het rampspoedige leven van een Amsterdams jurist, publicist en Orangist. (Egodocumenten; No. 33). Hilversum: Verloren. [details] 
 • Ronnes, H., & Witte, A. (2015). The Dutch Renaissance in a straightjacket: recent research on Netherlandish Art and Architecture in the Netherlands. Explorations in Renaissance Culture, 41(1), 94-115. DOI: 10.1163/23526963-04101005  [details] 
 • Kolen, J., Ronnes, H., & Hermans, R. (2015). Door de lens van de landschapsbiografie: een nieuwe kijk op de geschiedenis en het erfgoed van landschappen. (CLUES series). Leiden: Sidestone Press. [details] 

2014

 • Kuiper, Y., & Ronnes, H. (2014). Onderweg naar nieuw onderzoek van de buitenplaatscultuur in Nederland en Belgie: een inleiding op het recensiedossier kastelen en buitenplaatsen. Virtus, 20, 128-131. [details] 

2013

 • Ronnes, H. (2013). Onder castellologen: drie recente studies over kastelen in Nederland. Virtus, 20, 175-183. [details] 
 • Ronnes, H. (2013). Verdaagde schoonheid: een receptiegeschiedenis van De Haar als ruïne en als Cuyperscreatie. In J. Heijenbrok, G. Steenmeijer, & K. Timmers (Eds.), Tien eeuwen Kasteel de Haar: wat een weelde (pp. 578-591, 629-631). Zwolle: WBooks. [details] 
 • Ronnes, H., & van der Voort, L. (2013). Wij zagen hier aan 't strand twee Zeeuwsche meisjes: reisverslag van het achttiende-eeuwse Amsterdamse gezelschap Semper Idem. Zeeland : Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 22(4), 133-140. [details] 

2012

 • Ronnes, H. (2012). 15e- en 16e-eeuwse wooncultuur in de Lage Landen: de boedelinventaris en ruimtespecialisatie in kastelen. In B. Aarts, W. Landewé, B. Olde Meierink, & F. Vogelzang (Eds.), Ambitie in steen: bijdragen tot de kastelenkunde in Nederland (pp. 207-227). (Academic studies series; No. 3). Wijk bij Duurstede: Nederlandse Kastelenstichting. [details] 

2011

 • Ronnes, H. (2011). Zoelen: Symbool van macht en weelde. Utrecht: Matrijs.

2010

 • Ronnes, H. (2010). Eyckenstein: op de grens van zand en veen. Utrecht: Matrijs.

2009

 • Ronnes, H. (2009). Royals, nobles and confidants: case-studies chronicling the courts of France, England and the Low Countries (1649-1718) [Review of: D. Onnekink (2007) The Anglo-Dutch favourite: the career of Hans Willem Bentinck, 1st Earl of Portland (1649-1709); G.J. Cowart (2008) The triumph of pleasure: Louis XIV & politics of spectacle]. Virtus, 16, 212-217. [details] 
 • Ronnes, H., & Vanderhoeven, T. (2009). Architectonische en cultuurhistorische betekenissen van datum- en naamstenen op 16e-eeuwse buitenplaatsen. In H. L. Janssen, & W. Landewé (Eds.), Middeleeuwse kastelen in veelvoud: nieuwe studies over oud erfgoed (pp. 297-307). (Academic studies series; No. 2). Wijk bij Duurstede: Nederlandse Kastelenstichting. [details] 
 • Kerver, L., Leijen, N., Lenferink, M., van der Meulen, F., de Regt, C., Sweijen, S., ... Westra, A. (2009). ’t Bekoorlyk Groeneveld: een cultuurhistorisch onderzoek naar Kasteel Groeneveld. Amsterdam: MA Erfgoedstudies, Universiteit van Amsterdam. [details] 

2008

 • Ronnes, H. (2008). Palaces of the privileged [Review of: D.R. Coffin, V.B. Sellers (2008) Magnificent buildings, splendid gardens; J. Dunne, P. Janssens (2008) Living in the city: elites and their residences, 1500-1900]. Virtus, 15, 202-209. [details] 

2007

 • Ronnes, H. (2007). Egodocumenten als onderdeel van het achttiende-eeuwse adellijke instrumentarium. Virtus, 14, 176-182. [details] 
 • Ronnes, H., & Bijsterveld, K. (2007). Een manifestatie van status en ambitie. In T. J. Hoekstra, R. H. M. van Immerseel, H. L. Janssen, H. Ronnes, J. M. M. Wielinga, & H. M. J. Tromp (Eds.), Zwijnsbergen (pp. 41-60). Utrecht: Matrijs. [details] 
 • Gevers, A., Rietman, C., Kuiper, Y., & Ronnes, H. (2007). Mensen van adel: beelden, manifestaties, representaties : opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van Albert Mensema als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle 14 september 2007. (Adelsgeschiedenis; No. 4). Hilversum: Verloren. [details] 
 • Hoekstra, T. J., van Immerseel, R. H. M., Janssen, H. L., Ronnes, H., Wielinga, J. M. M., & Tromp, H. M. J. (2007). Zwijnsbergen: herrezen uit de as. (Nederlandse kastelen). Utrecht: Matrijs. [details] 

2006

 • Ronnes, H. (2006). Architecture and élite culture in the United Provinces, England and Ireland, 1500-1700. (Academic studies series / Dutch Castle Foundation; No. 1). Amsterdam: Amsterdam University Press/Pallas Publications. [details] 
 • Ronnes, H. (2006). Rademakers kastelen: een beknopt historisch compendium. In W. Beelaerts van Blokland, & C. Dumas (Eds.), De kasteeltekeningen van Abraham Rademaker (pp. 429-462). Zwolle: Waanders.
 • Cruysheer, A. T. E., Ennen, E., Ronnes, H., van de Werk, L., Wielinga, J. M. M., & Kocken, M. H. J. M. (2006). Kansen door kennis: ontsluiting van kastelen en borgterreinen in een hedendaags cultuurlandschap. Amersfoort: ADC Heritage [etc.]. [details] 

2005

 • Ronnes, H. (2005). Fogelsanghstate: Een groninger schat in een Friese state. (Nederlandse Kastelen; No. 3). Utrecht: Matrijs. [details] 
 • Ronnes, H. (2005). De architectuur van Willem III in het licht van zijn vriendschapsbanden. Virtus, 12, 75-89.

2018

 • Ronnes, H., Stissi, V. V., Brouwer, P. A., & van Elburg, W. M. Hoed u voor de slopers en hun hamer: De Volkskrant

2017

 • Ronnes, H., van Doornmalen, S., Henkes, T., van Houtum, B., Kamphorst, A., Knegtel, J., ... Zonneveld, M. (Accepted/In press). ‘Amsterdam Castle’: Een Amsterdams kasteel in Muiden. Amstelodamun, 104(1).

2016

 • Ronnes, H. (2016). Nieuwe vragen over oude huizen: protomuseaal bezoek aan kastelen en buitenplaatsen, zestiende tot negentiende eeuw. Kasteel & Buitenplaats, 18(53), 27-29. [details] 

2015

 • Ronnes, H. (2015). [Bespreking van: M. Grever, C. van Boxtel (2014) Verlangen naar tastbaar verleden: erfgoed, onderwijs en historisch besef]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 130(4), [review 79]. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.10158  [details] 

2014

 • Ronnes, H., & Lammers, E. (2014). Audrey Hepburn en Nederland: vergeten geschiedenis. Gen., 20(2), 52-56. [details] 

2012

 • Ronnes, H., & Lammers, E. (2012). 'Op de Grote Markt van Brussel ben ik bekeerd ': Coen Temminck Groll zestig jaar bevlogen monumentenzorger. Heemschut, 89(2), 13-15. [details] 

2011

 • Ronnes, H. (2011). Reactie van Hanneke Ronnes. In B. van Bommel, & T. Manderszoon (Eds.), Signalementen 14 (pp. 58-61). (Praktijkreeks cultureel erfgoed; No. 14). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details] 
 • Ronnes, H. (2011). Vier nieuwe boeken over prominente Nederlandse kastelen en buitenplaatsen [Bespreking van: C.L. van Groningen (2009) Slot Zeist: een vorstelyk stuk goet; J. Jas, J. Haagen (2009) Kasteel Waardenburg: weerbaar en veelzijdig; P. Rem, et al. (2009) Paleis Soestdijk: drie eeuwen huis van Oranje; A. de Vries (2010) Duivenvoorde: bewoners, landgoed, kasteel, interieur en collectie]. Virtus, 18, 187-191. [details] 

2009

2007

 • Ronnes, H. (2007). Het romantisch erfgoed van Het Loo. Kasteelkatern, 9(20), 2. [details] 

2006

 • Ronnes, H. (2006). Ik gedenk mij van soo een gecke graaf. Kasteelkatern, 8(17), 4-5.

Mediaoptreden

 • Ronnes, H. & van der Laarse, R. (03-11-2012). Rustplaats Duitse keizer in gevaar: reportage: Huis Doorn: interview door Sterre Lindhout [Print] De Volkskrant. Rustplaats Duitse keizer in gevaar: reportage: Huis Doorn: interview door Sterre Lindhout.

Tijdschriftredactie

 • Ronnes, H. (editor in chief) (2018). Virtus (Journal).
 • Ronnes, H. (editor in chief) (2017). Virtus (Journal).
 • Ronnes, H. (editor in chief) (2016). Virtus (Journal).
 • Ronnes, H. (editor in chief) (2015). Virtus (Journal).
 • Ronnes, H. (editor) (2014). Medieval and Modern Matters (Journal).
 • Ronnes, H. (editor in chief) (2014). Virtus (Journal).
 • Ronnes, H. (editor) (2013). Medieval and Modern Matters (Journal).
 • Ronnes, H. (editor) (2013). Virtus (Journal).
 • Ronnes, H. (editor) (2012). Medieval and Modern Matters (Journal).
 • Ronnes, H. (editor) (2012). Virtus (Journal).
 • Ronnes, H. (editor) (2011). Nederlandse kastelen (Journal).
 • Ronnes, H. (editor) (2011). Virtus (Journal).
 • Ronnes, H. (editor) (2011). Medieval and Modern Matters (Journal).
 • Ronnes, H. (editor) (2010). Virtus (Journal).
 • Ronnes, H. (editor) (2010). Medieval and Modern Matters (Journal).
 • Ronnes, H. (editor) (2010). Nederlandse kastelen (Journal).
 • Ronnes, H. (editor) (2009). Virtus (Journal).
 • Ronnes, H. (editor) (2008). Virtus (Journal).
 • Ronnes, H. (editor) (2007). Virtus (Journal).
 • Ronnes, H. (editor) (2006). Virtus (Journal).

Spreker

 • Ronnes, H. (speaker) (22-3-2018). Een kniebuiging voor het publiek? Presentaties van paleis, kasteel- en buitenplaatsmusea, Beleving en historische realiteit: gaat dat samen? , Utrecht.
 • Ronnes, H. (speaker) (15-12-2017). De kat in de negentiende eeuw, Mens en dier. De omgang met dieren in de Lage Landen (1780-1940), Amsterdam.
 • Ronnes, H. (speaker) (19-10-2017). Pro domo: De boedelinventaris en ruimtegebruik, Van kelder tot kap.
 • Ronnes, H. (speaker) (21-6-2017). De gevelsteen van Hernen in Europese context, Kasteel Hernen in 1544, Hernen, Netherlands.
 • Ronnes, H. (speaker) (16-12-2016). Wetenschapsagenda's: Kastelen, buitenplaatsen en de bouwhistorie, Studiedag Stichting Bouwhistorie, Amersfoort, Netherlands.
 • Ronnes, H. (speaker) (3-7-2015). Het kasteel herinnerd en herbestemd: Adellijk erfgoed in internationaal perspectief, Conference: Tussen feit en fictie: Adel in Europa en Nederland in de twintigste eeuw, Groningen.
 • Ronnes, H. (speaker) (15-9-2014). The English country house as (proto) museum: Dutch early modern travel accounts explored, Travel and the Country House Conference, Northampton.
 • Ronnes, H. (speaker) (2013). New Directions in Cultural Heritage Research and Education: A Symposium with Laurajane Smith, Amsterdam, New Directions in Cultural Heritage Research and Education: A Symposium with Laurajane Smith, Amsterdam.
 • Ronnes, H. (speaker) & Meulen, Van der, F. (speaker) (5-10-2012). Workshop: Het Engelse period drama, Englishness en elites, Conference "Wie zijn de elite?", Groningen.
 • Ronnes, H. (speaker) (18-4-2012). A sense of heritage: renewal versus preservation in 17th- and 18th-century Dutch country houses, Conference Consuming the country house: from acquisition to presentation, Northampton.
 • Ronnes, H. (speaker) (4-9-2010). The early modern elite house growing old. An archaeological and anthropological perspective on domestic space, status and memory, Conference: European Association of Archaeologists, Den Haag.
 • Ronnes, H. (speaker) (23-8-2010). The quiet authors of an early modern palatial landscape: Transformation without reconstruction, Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape, Riga, Latvia.
 • Ronnes, H. (speaker) (16-4-2010). The memory of the noble house: Conflicting memories in the late 19th century, European Social Science History Conference, Ghent, Belgium.
 • Ronnes, H. (speaker) (25-2-2010). Antiquarianism and authorship: 16th century house inscriptions on temporality and identity, Department of Archaeology, UCD, Dublin, Ireland, Dublin, Ireland.
 • Ronnes, H. (speaker) (23-2-2009). Dagboeken als bron voor de architectuurgeschiedenis, Lezing Werkgroep (Auto)biografie Huizinga Instituut, Amsterdam.
 • Ronnes, H. (speaker) (24-1-2009). Een achttiende-eeuwse anti-biografie van een buiten: elitearchitectuur en egodocumenten, Conferentie: Smaak en Distinctie: Elites in de Nederlanden in de 18e eeuw, Werkgroep 18e eeuw, Amsterdam.
 • Ronnes, H. (speaker) (5-10-2007). Authenticiteit: presentatie en receptie. Het Loo, Conferentie: Twee eeuwen koninklijke paleizen, Den Haag.
 • Ronnes, H. (speaker) (14-9-2007). De malle graaf. Retrospectie en (zelf)perceptie, Conferentie: Beeld en zelfbeeld van de adel, Zwolle.
 • Ronnes, H. (speaker) (10-3-2007). A Fashion for Dates and Names: A Study of 16th-Century Inscriptions Incorporated into Dutch, Irish and English Elite Architecture, South-Central Renaissance conference, San Antonio, Texas, United States.
 • Ronnes, H. (speaker) (9-3-2007). Chair of the session: "Images of Elizabeth I", South-Central Renaissance conference, San Antonio, Texas, United States.
 • Ronnes, H. (speaker) (18-11-2006). Lezing: Identities set in Stone: a study into the proliferation of architectural references to ownership in northwest Europe in the 16th and 17th centuries, Kastelenstudiegroep Nederland, Utrecht.
 • Ronnes, H. (speaker) (8-4-2005). Carrick-on-Suir and the Northern Renaissance Context, Renaissance Society of America conference, Cambridge.
 • Ronnes, H. (speaker) (9-1-2004). A growing need for private space? Irish architecture in the post-medieval period and the privacy debate, Society for Historical Archaeology conference, St. Louis, United States.
 • Ronnes, H. (speaker) (23-11-2003). Building around William of Orange. On Architecture, Power and Friendship, Contemporary and Historical Archaeology in Theory conference, Bristol, England.
 • Ronnes, H. (speaker) (15-12-2001). Pallas castle: who owns its past?, Theoretical Archaeology Group conference, Dublin, Ireland.

Andere

 • Ronnes, H. (organiser), Dibbits, H. (organiser), Boers, T. (organiser) & de Haan, E. (organiser) (19-10-2017). Van kelder tot kap (organising a conference, workshop, ...).
 • Ronnes, H. (chair) (7-9-2017). Don’t fence me in. Vakgrenzen overstijgen bij recent onderzoek naar buitenplaats en landgoed, Groningen, Netherlands (organising a conference, workshop, ...).
 • Ronnes, H. (organiser) (8-4-2016). Allard Pierson Lecture. 'When Winckelmann met Rousseau: conjuring time, space and emotions in the Musée des Monuments français', Allard Pierson Lecture by Cecilia Hurley (participating in a conference, workshop, ...).
 • Ronnes, H. (participant) (2015). Lecture organised by Museum Studies, University of Amsterdam and the Jewish Historical Museum in Amsterdam on POLIN, Museum of the History of Polish Jews by Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Amsterdam. Discussant (participating in a conference, workshop, ...).
 • Ronnes, H. (chair) (27-11-2015). Conference: Heritage, Tourism and Hospitality, Amsterdam. Chair of the session: Research focus Attitudes, Emotions and Memories (participating in a conference, workshop, ...).
 • Ronnes, H. (organiser) (2-4-2015). Allard Pierson Lecture. 'Marine Cultural Heritage in Sicily and its contribution to a peaceful sea', by Sebastian Tusa (participating in a conference, workshop, ...).
 • Ronnes, H. (chair) & Kolen, J. C. A. (chair) (28-5-2010). Archaeology and Theory Conference, Amsterdam. Chair of the session "Heritage Studies: A Serious Field of Academic Studies or a Temporary Fashion?". (participating in a conference, workshop, ...).
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen