Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

dhr. prof. dr. G. (Gabri) van Tussenbroek

Stedelijke identiteit en monumenten, in het bijzonder van de stad Amsterdam (leerstoel in samenwerking met het Bureau Monumenten en Archeologie van de Gemeente Amsterdam)
Faculteit der Geesteswetenschappen
Capaciteitsgroep Kunstgeschiedenis
Fotograaf: Onbekend

Bezoekadres
 • Turfdraagsterpad 15
 • Kamernummer:
Postadres
 • Turfdraagsterpad 9
  1012 XT Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

  Prof.dr. Gabri van Tussenbroek is hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten, in het bijzonder van de stad Amsterdam, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld in samenwerking met Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam.

  Van Tussenbroek houdt zich bezig met de vraag wat we van de historische stad zouden moeten behouden en transformeren, om zo bij te kunnen dragen aan een evenwichtige groei van de stad, aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Hij doet onderzoek naar de materiële verschijningsvorm van het bouwen in het verleden, als uitdrukking van demografische ontwikkelingen, ambitie, conjunctuur, rampen, technische innovaties en slijtage. De identiteit van dit gebouwde verleden is voor gebruikers, bewoners, bestuurders en bezoekers van de stad een dynamisch gegeven. In een tijd waarin toenemende verstedelijking, ontwikkelingen in bouwtechniek, rationalisatie en globalisering een hoofdrol spelen, heeft de erfgoedsector een belangrijke taak om de kwaliteit van de gebouwde historische omgeving te waarderen met objectieve en transparante criteria. Zo kunnen keuzes voor behoud of transformatie worden gelegitimeerd. In het onderwijs zal Van Tussenbroek een verbinding maken tussen de actuele vraagstukken waarmee de erfgoedsector wordt geconfronteerd en de stadsontwikkeling die Amsterdam sinds de dertiende eeuw heeft doorgemaakt.

  Sinds 2005 is Van Tussenbroek stedelijk bouwhistoricus bij Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam. Daarnaast is hij redactielid van het peer reviewed Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Tussen 2011 en 2015 was hij deeltijddocent in de master Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, in het zwaartepunt Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg. Van Tussenbroek was eerder als postdoc-onderzoeker verbonden aan de Technische Universität Berlin, waar hij onder andere onderzoek deed naar de Berlijnse Muur.

  https://www.amsterdam.nl/kunstencultuur/monumenten/

 • Publicaties

  1. BOEKEN

  1. In het voorbijgaan. Zeven eeuwen bouwen langs de Noord/ Zuidlijn, Uitgeverij THOTH, Bussum 2014, isbn 978 90 6868 664 7.

  2. ‘Alzo zult gijlieden dat maken’. Gebruik en ontwikkeling van bouwcontracten en bestekken in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot 1650. Uitgeverij Primavera Pers, Leiden 2013. isbn 978-90-599-7159-2.

  3. Historisch hout in Amsterdamse monumenten. Dendrochronologie – houthandel – toepassing. Publicatiereeks Amsterdamse Monumenten 3, Amsterdam 2012. issn: 1875-7839.

  4. Amsterdam in 1597. Kroniek van een cruciaal jaar, L.J. Veen, Amsterdam 2009. 350 p., isbn 978-90-204-1697-8 (2 e druk 2010).

  5. Grachten in Berlijn. Hollandse bouwers in de Gouden Eeuw. Uitgeverij L.J. Veen, Amsterdam 2006. isbn 90 204 0548 9.

  6. The architectural network of the Van Neurenberg family in the Low Countries (1480-1640). Brepols Publishers, Turnhout 2006. isbn 2-503-51847-8. [= herziene vertaling van [8].

  7. Onder de daken van Zaltbommel. Bouwen en wonen in de historische binnenstad (1350-1650). Uitgeverij Matrijs, Utrecht 2003. isbn 90-5345 227 3.

  8. Bouwen voor Stad en Land: overzicht van het handelsnetwerk van de aannemersfamilie Van Neurenberg in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (1480-1640). Dissertatie Universiteit Utrecht, 8 mei 2001, isbn 90-76912-14-9.

   

  2. STUDIEBOEK

  1. [i.s.m. Ronald Stenvert], Inleiding in de bouwhistorie. Opmeten en onderzoeken van oude gebouwen. Uitgeverij Matrijs, Utrecht 2007. isbn 978 90 5345 316 2. (2 e druk 2009, 3 e dr druk 2015).

   

  3. GEREDIGEERDE BOEKEN en BUNDELS

  1. [i.s.m. Annemiek te Stroete] (red.), De Amsterdamse grachtengordel. Werelderfgoed sinds de Gouden Eeuw, Utrecht 2014, isbn: 978-90-5345-475-6.

  2. [i.s.m. Vincent van Rossem en Jørgen Veerkamp] (red.), Amsterdam. Monumenten & Archeologie 10. Uitgeverij Bas Lubberhuizen Amsterdam 2011. isbn 978 90 593 7296-2.

  3. [i.s.m. Johannes Cramer, Tobias Rütenik, Philipp Speiser], Die Baugeschichte der Berliner Mauer. Berliner Beiträge zur Bauforschung und Denkmalpflege 8, Petersberg 2011, isbn 978 3 86568 498 1.

  4. [red. i.s.m. Barbara Perlich], Mittelalterliche Architektur. Bau und Umbau, Reparatur und Transformation. Festschrift für Johannes Cramer zum 60. Geburtstag. Michael Imhof Verlag Petersberg, 2010. isbn 978-3-86568-594-0.

  5. [i.s.m. Ulrich Klein en Thomas Spohn] (eindredactie en vertaling.), Arbeitskreis für Hausforschung, Hausbau in Holland. Baugeschichte und Stadtentwicklung. Jahrbuch für Hausforschung Band 61 (2010). isbn 978 3 89445 445 6.

  6. [i.s.m. Vincent van Rossem en Jørgen Veerkamp] (red.), Amsterdam. Monumenten & Archeologie 9. Uitgeverij Bas Lubberhuizen Amsterdam 2010. isbn 978 90 5937 2597.

  7. [i.s.m. Vincent van Rossem en Jørgen Veerkamp] (red.), Amsterdam. Monumenten & Archeologie 8. Uitgeverij Bas Lubberhuizen Amsterdam 2009. isbn 978 90 5937 2276.

  8. [i.s.m. Vincent van Rossem en Jørgen Veerkamp] (red.), Amsterdam. Monumenten & Archeologie 7. Uitgeverij Bas Lubberhuizen Amsterdam 2008. isbn 978 90 5937 183-5.

  9. [i.s.m. Vincent van Rossem en Jørgen Veerkamp] (red.), Amsterdam. Monumenten & Archeologie 6. Uitgeverij Bas Lubberhuizen Amsterdam 2007. isbn 978 90 5937 1484.

  10. [i.s.m. Barbara Perlich] (red.), Forschungen zum Erfurter Dom. Arbeitsheft des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege . Neue Folge 20, herausgegeben von Johannes Cramer, Manfred Schuller, Stefan Winghart. Erfurt 2005. isbn 3-937940-10-3.

  11. [i.s.m. Barbara Perlich] (red.), Technik des Backsteinbaus im Europa des Mittelalters. Berliner Beiträge zur Bauforschung und Denkmalpflege 2. Herausgegeben von Johannes Cramer und Dorothée Sack. Petersberg 2004. isbn 3-937251-99-5.

  12. [i.s.m. Martin Gaier, Claudia Mohn, Michael Zajonz], Mies van der Rohe. Frühe Bauten. Probleme der Erhaltung – Probleme der Bewertung. Berliner Beiträge zur Bauforschung und Denkmalpflege 1. Herausgegeben von Johannes Cramer und Dorothée Sack. Petersberg 2004. isbn 3-935590-96-2.

  13. [i.s.m. Hans Willems, Rob Gruben en Ronald Glaudemans] (red.), De onderste steen boven: 25 jaar bouwhistorie in 's-Hertogenbosch, Uitgeverij Matrijs, Utrecht 2000. isbn 90 5345 168 4.

  14. Bouwhistorie in Nederland: kennis en bescherming van gebouwen. Uitgeverij Matrijs, Utrecht 2000. isbn 90 5345 163 3.

   

  4. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN EN BIJDRAGEN

  1. ‘Voor de grote uitleg. Stedelijke transformatie en huisbouw in Amsterdam, 1452-1578’, in: Stadsgeschiedenis 10 (2015) 1, 1-23.

  2. De mythe van de onveranderlijkheid. Veranderende opvattingen over Amsterdamse monumenten. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten, in het bijzonder van de stad Amsterdam aan de Universiteit van Amsterdam op woensdag 9 december 2015, Amsterdam 2015.

  3. ‘Historische houtconstructies als producten van internationale bouwmaterialenhandel’, in: Bulletin KNOB 114 (2015), 129-131.

  4. ‘‘De droechste waegescotten, die ghij weet te becomen’. De gedifferentieerde houtmarkt voor 1800 en de wisselwerking tussen aanbod, vraag en toepassing’, in: Bulletin KNOB 114 (2015), 170-185.

  5. ‘Classicism in Berlin and Brandenburg: Architects, Entrepreneurs and the Restoration after the Thirty Years´ War (1648-1688)’, in: Konrad Ottenheym, Krista De Jonge (eds.), The Low Countries at the Crossroads. Netherlandish Architecture as an Export Product in Early Modern Europe (1480-1680), Architectura Moderna 8, Turnhout 2013, 311-331.

  6. ‘Amsterdam and the International Trade in Stone, Brick and Wood’, in: Konrad Ottenheym, Krista De Jonge (eds.), The Low Countries at the Crossroads. Netherlandish Architecture as an Export Product in Early Modern Europe (1480-1680), Architectura Moderna 8, Turnhout 2013, 194-208.

  7. ‘Die Anfänge des Festungsbaus in Amsterdam, Erneuerungsversuche im 16. Jh.’, in: Festungsjournal 43 (2013), 12-18.

  8. i.s.m. Ad van Drunen en Edwin Orsel, ‘Bouwhistorische waardenkaarten. Een gebiedsgerichte benadering van bouwhistorisch erfgoed’, in: Bulletin KNOB 111 (2012), 1, 40-53.

  9. ‘De datering van het Houten Huys op het Begijnhof. Nieuwe gegevens over het ‘oudste’ huis van Amsterdam’, in: Maandblad Amstelodamum 97 (2010) 4, 150-154.

  10. ‘´Um das Umfallen des Turms zu verhindern´. Reparaturen spätmittelalterlicher Türme in Amsterdam’, in: Mittelalterliche Architektur. Bau und Umbau, Reparatur und Transformation. Festschrift für Johannes Cramer zum 60. Geburtstag. Michael Imhof Verlag Petersberg, 2010, 263-283.

  11. ‘Hausbau in Holland. Eine Einführung’, in: Arbeitskreis für Hausforschung hrsg. Hausbau in Holland. Baugeschichte und Stadtentwicklung. Jahrbuch für Hausforschung Band 61 (2010), 9-23.

  12. ‘Natuursteen in Amsterdam: historisch gebruik, documentaire waarde en hedendaags behoud’, in: Harry van Royen (red.), Jaarboek Abdijmuseum Ten Duinen 1138. Architecturale natuursteenfragmenten. De bouwhistorische problematiek rond afbraak, opgraving, consolidering en presentatie in lapidaria. Nova Monasterii 9 (2010), 371-390.

  13. ‘Dendrochronologisch onderzoek in Amsterdam (1490-1790). Bouwhout als materiële bron’, in: Stadsgeschiedenis 4 (2009) 2, 135-165.

  14. ‘Dachkonstruktionen des 17. und 18. Jahrhunderts in Amsterdam. Tradition und Erneuerung’, in: Paul Zalewski (Hg.), Dachkonstruktionen der Barockzeit in Norddeutschland und im benachbarten Ausland, Petersberg 2009, 105-123.

  15. ‘“alzo zult gijlieden dat maken”. Gebruik en ontwikkeling van contracten en bestekken in de Amsterdamse bouworganisatie tot 1654’, in: Bulletin KNOB 108 (2009) 1, 19-31.

  16. [i.s.m. Dik de Roon], ‘De Munttoren te Amsterdam. Bewogen geschiedenis van een stedenbouwkundige wees’, in: Maandblad Amstelodamum 95 (2008) 6, 3-23.

  17. ‘Baksteen in Holland voor 1300’, in: Novi Monasterii. Medieval Brick Architecture in Flanders and Northern Europe: The Question of the Cistercian Origin. Jaarboek Abdijmuseum Ten Duinen 1138, ed. Thomas Coomans en Harry van Royen, Koksijde 2008, 115-132.

  18. [i.s.m. Barbara Perlich], ‘De Valkhofkapel te Nijmegen. Nieuwe gegevens over de middeleeuwse bouwgeschiedenis’, in: Bulletin KNOB 107 (2008) 3, 90-100.

  19. [i.s.m. Barbara Perlich], ‘Valkhofkapelle Nimwegen (Nijmegen). Neue Erkenntnisse zur mittelalterlichen Baugeschichte’, in: Architectura. Zeitschrift für Geschichte der Baukunst/ Journal of the History of Architecture. 38 (2008) I, 35-48.

  20. ‘Joost Janszoon Bilhamer (1521-1590). Landmeter en ingenieur, aannemer en beeldhouwer’, in: Jaarboek Amstelodamum 99 (2007), p. 42-79.

  21. ‘Der namurer Blausteinhandel an Hand des Beispiels der Familie Van Neurenberg (1480‑1640)‘. In: Arbeitskreis für Hausforschung (Hrsg.), Naturstein als Baumaterial. Jahrbuch für Hausforschung Band 52. Marburg 2007, 35-56.

  22. ‘De Schreierstoren van binnen en van buiten. Een van de laatste restanten van de Amsterdamse stadsommuring bouwhistorisch onderzocht’, in: Bulletin KNOB 106 (2007) 4/5´, 201-214.

  23. ‘Building materials and trade: changes in the building organisation between North and South (1500-1650)’, in: Krista De Jonge & Konrad Ottenheym (eds.), Unity and Discontinuity. Architectural Relations between the Southern and Northern Low Countries (1530-1700), Brepols Publishers Turnhout 2007. isbn 978 2 503 51 366 9, 299-327.

  24. [m.m.v. Dik de Roon] ‘Amsterdam – Scheepvaartmuseum. Een onorthodoxe reparatie in de achttiende eeuw’, in: Maandblad Amstelodamum 94 (2007) 2, 3-13.

  25. ‘Architectuur- en bouwhistorisch onderzoek ten behoeve van monumentenzorg’, in: Bulletin KNOB 105 (2006) 6, 229-234.

  26. ‘De Schreierstoren bouwhistorisch onderzocht’, in: Maandblad Amstelodamum 93 (2006) 6, 13-21.

  27. ‘Bauforschung an der Berliner Mauer’, in: Koldewey-Gesellschaft (Hrsg.), Bericht über die 43. Tagung für Ausgrabungswissenschaft und Bauforschung. Stuttgart 2006, 72-79.

  28. ‘De familie Van Neurenberg: bouwpraktijk en vormexport naar Brabants voorbeeld (1500-1565)’, in: Bijdragen tot de geschiedenis. De Brabantse stad. XIII. Colloquium, Leuven, 18-19 oktober 2002, 86 (2003) 3-4, 373-407.

  29. ‘Architecture on the way. Dutch Influences in 17th Century Brandenburg’, in: Edinburgh Architecture Research 29 (2004), 39-45.

  30. ‘2.4. Herstellingen aan en rond de toren’, in: H. Janse, De Oude Kerk te Amsterdam. Bouwgeschiedenis en restauratie. Cultuurhistorische Studies 7. Waanders Uitgeverij Zwolle/Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist 2004. isbn 90 400 8680X, 266-280, 428-429 en 464. In gewijzigde vorm verschenen als: ‘To provide the Old Church with Good Foundations to Prevent Subsidence’. Builders’ specifications in Amsterdam’. In: Malcolm Dunkeld et al. (ed.), Proceedings of The Second International Congress on Construction History. Cambridge 2006, 3155-3170.

  31. ‘Michiel Matthijsz Smids (Rotterdam 1626 - Berlijn 1696. Keurvorstelijk bouwmeester in Brandenburg’, in: Bulletin KNOB 103 (2004) 1/2, 23-49. Ook verschenen als: ´Michiel Matthijsz Smids (1626-1692). Kurfürstlicher Baumeister in Brandenburg’, in: Architectura. Zeitschrift für Geschichte der Baukunst/ Journal of the History of Architecture. 36 (2006) I, 60-83.

  32. ‘Alle Wege führen nach Brandenburg. Niederländisches Bauen in Brandenburg in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts’, in: Brandenburgische Denkmalpflege 12 (2003) 1, 4-17.

  33. ‘Brood uit stenen. De veranderende sociaal-economische positie van steenhouwers in de Vroegmoderne Tijd: werken voor de kerk en werken voor de stad. Het voorbeeld van Jan Darkennes (1487-1572)’, in: Bijdragen tot de geschiedenis. De Brabantse stad. Twaalfde colloquium, Nijvel 23-25 september 1999, 84 (2001) 4, 467-496.

  34. ‘Belgisch marmer in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden (1500-1700)’, in: Bulletin KNOB 100 (2001) 2, 49-71.

  35. ‘Geschiedenis van bouwhistorisch onderzoek. Een overzicht’, in: G. van Tussenbroek (red.), Bouwhistorie in Nederland: kennis en bescherming van gebouwen. Utrecht 2000, 28-49.

   

  5. VAKPUBLICATIES EN RECENSIES

  1. ‘Überblick: Neu erschienene niederländische Literatur zur Bau- und Hausforschung (2010-2015)‘, in: AHF-Mitteilungen, nr. 85, April 2015, 15-19.

  2. ‘ Koen Kleijn, Ernest Kurpershoek, Shinji Otani (eds.). De grachten van Amsterdam. 400 jaar bouwen, wonen, werken en leven. Bussum, Thoth/ Kunsthistorisch Bureau D’ARTS , 2013. 464 pp. ISBN 978-90-6868-635-7. € 119,50.’, in: De Zeventiende Eeuw 30 (2014) 1, 119-121.

  3. [i.s.m. Jan Vredenberg], ‘Wonen achter de stadsmuur. Onderzoek naar een historisch pand aan de Zuidwal’, in: Toine Maas, Jan Vredenberg (red.), Beschermd door steen. De stadsmuren van Rhenen, Utrecht 2014, 98-103.

  4. ‘Een arbeidscontract uit 1545. Stadsmetselaar Willem Dircxz in dienst van de stad’, in: Binnenstad. Uitgave van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad 48 (2014), 38-39.

  5. Recensie Wim Weve, Huizen in Delft in de 16 de en 17 de eeuw. Zwolle 2013, 264 p., ills. in zwartwit en kleur. isbn 978 90 663 03386, € 24,95´, in: Bulletin KNOB 113 (2014), 1, 54-56.

  6. ‘Van nederzetting in het veen tot handelsmetropool’, in: Annemiek te Stroete, Gabri van Tussenbroek (red.), De Amsterdamse grachtengordel. Werelderfgoed sinds de Gouden Eeuw, Utrecht 2014, 20-41.

  7. ‘Blokbouw rond Irkoetsk. Een universele bouwwijze aan de oevers van het Baikalmeer’, in: Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland nr. 55, december 2013, 69-83.

  8. ‘Het oog van de voorbijganger/ The Passing Eye’, in: Grachtenhuizen/ Amsterdam Canal Houses. Vier eeuwen Amsterdamse grachtenhuizen en hun bewoners/ Four Centuries of Amsterdam Canal Houses and their Residents, gefotografeerd door Arjan Bronkhorst. Amsterdam 2013, 12-27.

  9. ‘Werelds bouwen. Internationale bouwmaterialenhandel in Amsterdam (1613-1795)’, in: P. Vlaardingerbroek (red.), De wereld aan de Amsterdamse grachten, Amsterdam 2013, 108-147.

  10. Recensie: ‘Het Roermondse kartuizerklooster bouwhistorisch belicht’, in: Signum, internetpublicatie 19 september 2013, www.contactgroepsignum.eu/node/3269.

  11. ‘De hoofdstad van de wereld’, in: Open Monumenten Dag/ Amsterdam Heritage Days, uitgave ter gelegenheid van OMD op 24 maart 2013. Oplage 20.000.

  12. ‘Kapitein Rob in Amsterdam. Feit en fictie in het werk van Pieter Kuhn (1910-1966), schepper van een populaire stripheld’, in: Jaarboek Amstelodamum 104 (2012), 60-87.

  13. ‘Signalement. Christel Theunissen, Paul Maas, Jos Koldeweij (red.). De koorbanken van Oirschot en Aarschot gezien door de lens van Hans Sibbelee en Jan Verspaandonk. (Nijmeegse Kunsthistorische Studies vol. xx.) Met dvd met 3D-reconstructie. Nijmegen, Vantilt, 2011. isbn 978-94-6004-085-6. 178 pp. €24,95’ in: De Zeventiende Eeuw 28 (2012) 2, 205-206.

  14. ‘Het Amsterdam van Gabri van Tussenbroek. Monumenten verspillen’, in: Maandblad Amstelodamum 99 (2012), 145-146.

  15. [i.s.m. David Derksen], ‘Oudste huis van Amsterdam ontdekt. Meer dan vijf eeuwen in de Warmoesstraat’, in: Ons Amsterdam 64 (2012) 10, 452-457.

  16. ‘Masteropleiding Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg aan de Universiteit Utrecht’, in: Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, nr. 53, november 2012, 50-51.

  17. ‘Recensie Duizend jaar Amsterdam. Fred Feddes, 1000 jaar Amsterdam. Ruimtelijke geschiedenis van een wonderbaarlijke stad, Uitgeverij Thoth, Bussum 2012, isbn 978 90 6868 530 5, ill., 368p., prijs € 29,50’, in: Maandblad Amstelodamum 99 (2012), 144.

  18. Recensie: ‘Een eeuw inzet voor erfgoedbescherming. Willem Heijbroek (ed.), Het gelijk van Heemschut. Een eeuw inzet voor erfgoedbescherming, Uitgeverij Heemschut, Amsterdam 2011, isbn 978 90 8171 821 9, ill., 160 p., prijs € 24,95’, in: Maandblad Amstelodamum 98 (2011) 4, 189-190.

  19. ‘De bouw- en bewoningsgeschiedenis van Herengracht 493’, in: Herengracht 493, gelegenheidsuitgave van Wijs & Van Oostveen Vermogensbeheer, Amsterdam 2011, 4-19.

  20. Recensie ‘Wido Quist, Vervanging van witte Belgische steen. Materiaalkeuze bij restauratie, Proefschrift Technische Universiteit Delft [Delft 2011], 362 p., ill. in kl en zw/w, isbn 978-90-5335-371-4, te downloaden als pdf van: http://repository.tudelft.nl/view/ir/uuid%3Acebc18ff-af1d-4493-aed4-adcdf2bccfc0/’, in: Bulletin KNOB 110 (2011) 5, 193-194.

  21. ‘De middeleeuwse bouwgeschiedenis van de Nieuwe Kerk’, in: Amsterdam. Monumenten & Archeologie 10, 22-37.

  22. Recensie ‘Ben Speet, Historische atlas van Amsterdam. Van veendorp tot hoofdstad, uitgeverij sun/ Stadsarchief, Amsterdam 2010, isbn 978 90 8506 5586, ill., 80p., prijs € 29,90’, in: Maandblad Amstelodamum (2011) 2, 92-93.

  23. Recensie ‘Arie Schellingerhout, Dakpannen. 2600 jaar terracotta of keramische dakpan, Primavera pers, Leiden 2009 en Huub Mombers, Mombers´ Dakpannengids, 2 e druk, Mandate Publishers, Akersloot 2010’, in: Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland nr. 50, mei 2011, 39-42.

  24. Recensie ‘Koos Bosma, Jan Kolen (red.), Geschiedenis en ontwerp. Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2010, isbn 978-94-6004-0504’, in: Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland nr. 50, mei 2011, 36-39.

  25. i.s.m. Koen Ottenheym, ‘’t Opbouwen van een nyewe kercke’. Bouwgeschiedenis en architectuur’, in: Anneke Landheer-Roelants (red.), Uit Padmoes verrezen. De Nieuwe Kerk in Den Haag, Utrecht 2011, 28-59.

  26. Recensie ‘E. Koldewey (eindred.), Stuc. Kunst en techniek, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort/ Waanders Uitgevers Zwolle 2010, 536 p., rijk geillustreerd in kleur en zwart/wit, isbn 978 90 400 8650 2, € 34,95’, in: Bulletin KNOB 109 (2010) 5, 201-202.

  27. ‘Waar komen de toognagels vandaan? Een greep uit de tolregisters van Königsberg (1589-1602)’, in: Nieuwbrief Stichting Bouwhistorie Nederland 48, mei 2010, 22-23.

  28. ´Boekrecensies. ‘Jan Raue, Architekturfarbigkeit des Backsteinbaus. Eine vergleichende Studie an Stadt- und Klosterkirchen in der Mark Brandenburg, Forschungen und Beiträge zur Denkmalpflege im land Brandenburg 9, hrsg. Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Worms 2008. isbn 978-3-88462-269-8.’, in: Nieuwbrief Stichting Bouwhistorie Nederland 48, mei 2010, 32-33.

  29. ‘De optimale stad. Opmerkingen bij Jaap Evert Abrahamse, De grote uitleg van Amsterdam. Stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw (Bussum 2010). isbn 978 90 6868 491 9, € 39,90, gebonden uitgave, 21 x 26 cm, 432 pagina´s met 167 illustraties in kleur.’, in: Maandblad Amstelodamum 97 (2010) 1, 43-46.

  30. Recensie: ‘Albert Reinstra, Menno Baron van Coehoorn. Een veldheer in Wijckel, Franeker 2009, isbn 978 90 5194 366 5. € 17,95’, in: Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland 47, november 2009, 51-52.

  31. i.s.m. Barbara Perlich, ‘De middeleeuwse bouwgeschiedenis van de Valkhofkapel’, in: Valkhofnieuws 31 (2009) 3, 3-23.

  32. ‘Hollands Erfgoed in Brandenburg. Bezoeken van bouwplaatsen vorm van ramptoerisme’, in: Heemschut 86 (2009), december, 20-23.

  33. i.s.m. Pieter Vlaardingerbroek, ‘Bouwgeschiedenis van het Korenmetershuis’, in: Heemschut 86 (2009), oktober, 24-27.

  34. Recensie: ‘Het oude en het nieuwe bouwen in Amsterdam. Jaap Evert Abrahamse, Rogier Noyon, Het oude en het nieuwe bouwen. Amsterdam, de markt en de woningbouw. Uitgeverij Thoth, Bussum 2008, isbn 978 90 6868 469 8, 176 p., ill., prijs € 17,50’, in: Maandblad Amstelodamum 96 (2009) 3, 136-138.

  35. i.s.m. Pieter Vlaardingerbroek, Nieuwezijds Kolk 28 (Korenmetershuis). Bouwhistorische opname. Publicatiereeks Amsterdamse Monumenten 2, Amsterdam 12 september 2009. ISSN: 1875-7839. 50 gedrukte exemplaren en publicatie op www.heemschut.nl en www.bma.amsterdam.nl

  36. ‘Recensie: E. Koldeweij (eindred.), Over de vloer. Met voeten getreden erfgoed, Zwolle etc. 2008, isbn 978 90 400 8561 1’, in: Bulletin KNOB 108 (2009) 2, 84.

  37. ‘Geheimschrift in oude constructies. Amsterdam en de internationale houthandel in de zeventiende en achttiende eeuw’, in: Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland nr. 45, December 2008, 37-52.

  38. ‘De verdwenen muurtoren Swych Utrecht. Een virtuele reconstructie van de bouwgeschiedenis’, in: J.E. Abrahamse, M. Carasso-Kok en E. Schmitz (red.), De verbeelde wereld. Liber amicorum voor Boudewijn Bakker, Bussum 2008, 159-166.

  39. ‘Hogesluis over de Amstel. Brug met 19de-eeuwse vormen rust op 17de-eeuwse pijlers’, in: Ons Amsterdam 60 (2008) 7/8, 306-309.

  40. ‘Hout voor de Derde Uitleg. De bouw van de grachtengordel’. In: Vincent van Rossem, Gabri van Tussenbroek, Jørgen Veerkamp (red.), Amsterdam. Monumenten & Archeologie 7. Uitgeverij Bas Lubberhuizen Amsterdam 2008, p. 119-129.

  41. Recensie C. Boschma-Aarnoudse, Edam, behouden stad. Houten en stenen huizen 1500-1800. Uitgeverij Matrijs, Utrecht 2007, isbn 978 90 5345 330 8, 327 p., € 39,95’, in: Bulletin KNOB 107 (2008) 1, p. 35.

  42. Recensie: ‘Freek Schmidt, Paleizen voor prinsen en burgers. Architectuur in Nederland in de achttiende eeuw. Uitgeverij Waanders Zwolle 2006, isbn 978 9040 08 24 12, gebonden.’, in: Binnenstad. Uitgave van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad 41 (2007), 72.

  43. Recensie: ‘Wim Dubelaar (eindred.), Utrecht in steen. Historische bouwstenen in de binnenstad. Uitgeverij Matrijs, Utrecht 2007, 192 p. isbn 978 90 5345 319 3’, in: Bulletin KNOB 106 (2007), 157-158.

  44. ‘Rezensionen. Ad van Drunen: ’s-Hertogenbosch van straet tot stroom. Cultuurhistorische studies. Zwolle etc. 2006’. in: Mitteilungen. Arbeitskreis für Hausforschung e.V. (2006) 69, 12-13.

  45. ‘Vlotverbindingen. Het wisgat als bouwhistorische mythe? Sporen van houtvlotten in Amsterdamse kappen (en elders)’, in: Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland 41 (december 2006), 7-15.

  46. ‘Recensie Bauforschung. Johannes Cramer, Peter Goralczyk, Dirk Schumann (Hg.), Bauforschung – eine kritische Revision. Historische Bauforschung zwischen Marketing und öffentlichem Abseits. Lukas Verlag, Berlin 2005. 384 p., afbeeldingen in kleur en zwart wit. isbn 3-936872-09-0, 36,- Euro’, in: Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland (2005), 38/39, 48-50.

  47. Recensie: “Herbert May, Kilian Kreilinger (Hg.), Alles unter einem Dach. Häuser – Menschen – Dinge. Festschrift für Konrad Bedal. Petersberg 2004, 512 p, illustraties in kleur en zwart/wit, isbn 3-86568-007-0, EUR 59,- en Achim Hubel, Kunstgeschichte und Denkmalpflege. Ausgewählte Aufsätze. Petersberg 2005, 364 p, illustraties in kleur en zwart/wit, isbn 3-86568-018-6, EUR 48.80’, in: Bulletin KNOB 104 (2005) 2/3, 86-87.

  48. Recensie: ‘Elisabeth den Hartog, De oudste kerken van Holland. Van kerstening tot 1300. Utrecht 2002, 288 p., illustraties in kleur en zwart-wit. isbn 90 5345 2184, 29.95 Euro’, in: Bulletin KNOB 103 (2004) 1/2, 48-49.

  49. Recensie: ‘Ernst Badstübner, Dirk Schumann (Hg.), Backsteintechnologien in Mittelalter und Neuzeit. Studien zur Backsteinarchitektur, Band 4. Lukas Verlag, Berlin, 2003, 408 p, isbn 3-931836-27-4, EUR 36,-.’, in: Bulletin KNOB 102 (2003) 6, 234-235.

  50. ‘Rezensionen. R. Meischke, H.J. Zantkuijl, W. Raue, P.T.E.E. Rosenberg, Huizen in Nederland. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de vereniging Hendrick de Keyser etc’. In: Mitteilungen. Arbeitskreis für Hausforschung e.V. (2002) 59, 8-9.

  51. ‘Dendrochronologisch onderzoek in de binnenstad van Zaltbommel’, in: Tussen de Voorn en Loevestein XXXVIII (2002) 117, 8-20.

  52. ‘Bommelse Baksteen. De geschiedenis en ontwikkeling van de baksteen in Zaltbommel in het verleden’. Verschenen als Sint Maarten Bulletin 32. Uitgave van de Stichting Sint Maarten voor de leden van het Sint Maartensgilde, issn 1384-9336, December 2001. 20 p.

  53. ‘Monumenten in de stad en op het platteland. Enkele gedachten naar aanleiding van het verschijnen van Huizen in Nederland, Monumenten in Gelderland en Geldersche Kasteelen’, in: Tussen de Voorn en Loevestein XXXVII (2001) 112, 38-47.

  54. ‘Recensie L. van der Meule, Het Rijnlandshuis teruggevolgd in de tijd’, in: Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland (2001) 27, 12-15.

 • Onderwijs

  Reparatie en imitatie. Over de plaats van het verleden in het 'eigentijdse' Amsterdam

  Leerdoelen

  Inzicht verwerven in het spanningsveld tussen de wens om cultureel erfgoed te behouden enerzijds en de noodzaak om steden te moderniseren anderzijds; inzicht verwerven in de belangrijkste benaderingswijzen in de omgang met de historische stad.

  Na het afronden van de module heeft de student kennis van de stedenbouwkundige geschiedenis van Amsterdam, de wetenschappelijke aspecten die verbonden zijn aan de historische bouwsubstantie van de stad en het belang hiervan voor de stadsgeschiedenis.

  Inhoud

  Ontwikkeling en transformatie van steden vormen continue processen, die worden gestuurd door demografische ontwikkelingen, conjunctuur, rampen, technische innovaties en slijtage. De stadsontwikkeling van Amsterdam is daarom – in vergelijking met steden als Berlijn of Parijs – niet hetzelfde. Voor elk van deze steden geldt echter dat de stad voor gebruikers, bewoners, bestuurders en bezoekers een dynamisch gegeven is, waarbij het steeds het doel is de stad ‘eigentijds’ te houden.

  Ons besef van de historische stad is een relatief recente constructie, die in heel Europa is omgezet in beschermingsbeleid en bepalingen over de omgang met de stad. Dit beleid stond en staat in die steden regelmatig op gespannen voet met functieveranderingen, cityvorming, doorbraken en eisen van duurzaamheid. Met als uitgangspunt Amsterdam zal in deze module worden gekeken naar transformatiemomenten in de geschiedenis en naar de keuzes die hierbij zijn gemaakt. Door inzichtelijk te maken welke factoren voor deze transformatie hebben gezorgd en hoe de gebouwde omgeving daarop heeft gereageerd, raakt de student vertrouwd met de dynamiek van de stedelijke ontwikkeling.

  Hoe worden keuzes voor behoud of transformatie gelegitimeerd? En hoe dragen zij bij aan de dynamiek van de stedelijke identiteit? En niet in de laatste plaats: wat is onze eigen rol bij het bepalen van het geschiedbeeld? Ook de identiteit van de stad is immers een dynamisch gegeven. In deze module zullen studenten zelf onderzoeken hoe de verschuivende waardering van de gebouwde omgeving in het verleden tot andere beslissingen heeft geleid in de omgang met de stad. Het doel hiervan is op interdisciplinaire wijze inzichtelijk te maken welke onderdelen daarbij kwetsbaar zijn en welke minder beïnvloed worden door verschuivende visies. Hiermee moet tevens duidelijk worden gemaakt welke criteria van doorslaggevende betekenis zijn in het waarderen van erfgoed.

  Werkvorm

  Hoor- en werkcollege.

  Onderwijstijden

  2,5 uur per week.

  Studiemateriaal

  Wordt nog bekend gemaakt.

  Toetsvorm

  • Participatie (20%);
  • referaat, 20 minuten (40%);
  • werkstuk (40%).
 • Nevenwerkzaamheden

  - bouwhistoricus Monumenten en Archeologie, gemeente Amsterdam

  - redactielid Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond

  - bestuurslid van Convent gemeentelijke bouwhistorici

  - lid van de 'Arbeitsausschuss' van de Arbeitskreis für Hausforschung

 • Publicaties

  2018

  • van Tussenbroek, G. (2018). Linde Egberts. Chosen Legacies. Heritage in Regional Identity. London/New York (Routledge) 2017, 234 pp., ills. in kleur en z/w, isbn 978 1 4724 81702, € 120,- (hardcover). Bulletin (KNOB), 117, 247-248. DOI: 10.7480/knob.117.2018.4.3137 
  • van Tussenbroek, G. (2018). The Great Rebuilding of Amsterdam (1521-1578). Urban History. DOI: 10.1017/S0963926818000561 
  • van Tussenbroek, G. (2018). The foundations of the Nieuwe Kerk Tower in Amsterdam (1645-52). In I. Wouters, S. Van de Voorde, I. Bertels, B. Espion, K. De Jonge, & D. Zastavni (Eds.), Building Knowledge, Constructing Histories: Proceedings of the Sixth International Congress on Construction History (6ICCH), Brussels, Belgium, 9-13 July 2018 (pp. 1313-1320). London: CRC Press.

  2017

  • van Tussenbroek, G. (2017). Building contracts in the Low Countries: Provisions concerning form and quality control in the construction industry (1350-1650). Construction history : International Journal of the Construction History Society, 32(1), 1-20.
  • van Tussenbroek, G. (2017). Timber-framed Town Houses in the Northern Netherlands Before 1600: Construction and Geographical Distribution. Vernacular Architecture, 48(1), 44-62. DOI: 10.1080/03055477.2017.1375843  [details] 

  2016

  • van Tussenbroek, G. (2016). Functie en indeling van het Amsterdamse woonhuis aan de hand van een aantal zestiende-eeuwse boedelinventarissen. Bulletin (KNOB), 115(3), 113-131. [details] 

  2015

  • van Tussenbroek, G. (2015). Historische houtconstructies als producten van internationale bouwmaterialenhandel. Bulletin (KNOB), 114(3), 129-131. DOI: 10.7480/knob.113.2014.3  [details] 
  • van Tussenbroek, G. (2015). The Politics of Attraction. About Competing Heritage Experiences. Pharos: journal of the Netherlands Institute in Athens, 21(1), 125-132.
  • van Tussenbroek, G. (2015). Voor de grote uitleg: stedelijke transformatie en huisbouw in Amsterdam, 1452-1578. Stadsgeschiedenis, 10(1), 1-23. [details] 
  • van Tussenbroek, G. (2015). ‘De droechste waegescotten, die ghij weet te becomen': de gedifferentieerde houtmarkt voor 1800 en de wisselwerking tussen aanbod, vraag en toepassing. Bulletin (KNOB), 114(3), 170-185. DOI: 10.7480/knob.114.2015.3  [details] 

  2013

  • van Tussenbroek, G. (2013). Amsterdam and the International Trade in Stone, Brick and Wood. In K. Ottenheym, & K. De Jonge (Eds.), The Low Countries at the crossroads: Netherlandish architecture as an export product in early modern Europe (1480-1680) (pp. 194-208). (Architectura Moderna; No. 8). Turnhout: Brepols.
  • van Tussenbroek, G. (2013). Classicism in Berlin and Brandenburg: Architects, Entrepreneurs and the Restoration af the Thirty Years' War (1648-1688). In K. Ottenheym, & K. De Jonge (Eds.), The Low Countries at the crossroads: Netherlandish architecture as an export product in early modern Europe (1480-1680) (pp. 311-331). (Architectura Moderna; No. 8). Turnhout: Brepols.

  2012

  • van Tussenbroek, G., van Drunen, A., & Orsel, E. (2012). Bouwhistorische waardenkaarten. Een gebiedgerichte benadering van bouwhistorisch erfgoed. Bulletin (KNOB), 111(1), 40-53.

  2010

  • van Tussenbroek, G. (2010). Natuursteen in Amsterdam: historisch gebruik, documentaire waarde en hedendaags behoud. In H. Royen (Ed.), Architecturale natuursteenfragmenten. De bouwhistorische problematiek rond afbraak, opgraving, consolidering en presentatie in lapidaria (Vol. 9, pp. 371-390). Gent: Academia Press.

  2009

  • van Tussenbroek, G. (2009). 'alzo zult gijlieden dat maken'. Gebruik en ontwikkeling van contracten en bestekken in de Amsterdamse bouworganisatie tot 1654. Bulletin (KNOB), 108(1), 19-31.
  • van Tussenbroek, G. (2009). Dachkonstruktionen des 17. und 18. Jahrhunderts in Amsterdam. Tradition und Erneuerung. In P. Zalewski (Ed.), Dachkonstruktionen der Barockzeit in Norddeutschland und im benachbarten Ausland (pp. 105-123). (Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte; Vol. 66). Petersberg: Michael Imhof Verlag.
  • van Tussenbroek, G. (2009). Dendrochronologisch onderzoek in Amsterdam (1490-1790). Bouwhout als materiële bron. Stadsgeschiedenis, 4(2), 135-165.

  2008

  • van Tussenbroek, G. (2008). Baksteen in Holland voor 1300. Novi Monasterii, 7, 115-132.
  • Perlich, B., & van Tussenbroek, G. (2008). De Valkhofkapel te Nijmegen. Nieuwe gegevens over de middeleeuwse bouwgeschiedenis. Bulletin (KNOB), 107(3), 90-100.
  • Perlich, B., & van Tussenbroek, G. (2008). Valkhofkapelle Nimwegen (Nijmegen). Neue Erkenntnisse zur mittelalterlichen Baugeschichte. Architectura, 38(1), 35-48.

  2007

  • van Tussenbroek, G. (2007). Building materials and trade: changes in the building organisation between North and South (1500-1650). In K. De Jonge, & K. Ottenheym (Eds.), Unity and discontinuity: architectural relations between the Southern and Northern Low Countries, 1530-1700 (pp. 299-327). (Architectura Moderna; No. 5). Turnhout: Brepols.
  • van Tussenbroek, G. (2007). De Schreierstoren van binnen en van buiten. Een van de laatste restanten van de Amsterdamse stadsommuring bouwhistorisch onderzocht. Bulletin (KNOB), 106(4/5), 201-214.

  2006

  • van Tussenbroek, G. (2006). 'To provide the Old Church with Good Foundations to Prevent Subsidence'. Builders' specifications in Amsterdam. In M. Dunkeld (Ed.), Proceedings of The Second International Congress on Construction History: Queens' College, Cambridge University, 29th March-2nd April 2006 (pp. 3155-3170). Cambridge: Construction History Society.
  • van Tussenbroek, G. (2006). The architectural network of the Van Neurenberg family in the Low Countries (1480-1640). (Architectura Moderna; No. 4). Turnhout: Brepols Publishers.
  • van Tussenbroek, G. (2006). Architectuur- en bouwhistorisch onderzoek ten behoeve van monumentenzorg. Bulletin (KNOB), 105(6), 229-234.
  • van Tussenbroek, G. (2006). Bauforschung an der Berliner Mauer. In K. Tragbar (Ed.), Bericht über die 43. Tagung für Ausgrabungswissenschaft und Bauforschung: vom 19. bis 23. Mai 2004 in Dresden (pp. 72-79). Stuttgart: Koldewey-Gesellschaft.
  • van Tussenbroek, G. (2006). Michiel Matthijsz Smids (1626-1692). Kurfürstlicher Baumeister in Brandenburg. Architectura, 36(1), 60-83.

  2018

  • van Tussenbroek, G. (2018). Geografie van arm en rijk: Het kohier van de tiende penning van Amsterdam (1562) in GIS. Tijdschrift voor Historische Geografie, 3(4), 242-255. [details] 
  • van Tussenbroek, G. (2018). Overzicht van het onderzoek naar huizenbouw en percelering in 10 Nederlandse steden. I.J. Cleijne, A.M.J.H. Huijbers, A.D. Brand, R.J.W.M. Gruben, Huizenbouw en percelering in de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Van hout(skelet)bouw naar baksteenbouw. Nederlandse Archeologische Rapporten 59. Amersfoort 2017. ISBN/EAN: 9789057992865/ https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/104577 _nar59_huizenbouw_web.pdf. Tijdschrift voor Historische Geografie, 3(2), 157-159.
  • van Tussenbroek, G. (2018). Wasser und Bier: Amsterdam im 16. und 17. Jahrhundert, seine Brauereien und deren Wechselwirkung mit dem holländischen Umland. In C. S. Prinzhorn, & T. Spohn (Eds.), Keltern, Brauen, Brennen: Baulichkeiten der Produktion und der Lagerung (pp. 167-176). (Jahrbuch für Hausforschung; Vol. 67). Petersberg: Michael Imhof Verlag.
  • van Tussenbroek, G., & Schmitz, E. (2018). De charterkast en de IJzeren Kapel. In De Oude Kerk van Amsterdam (pp. 124-143). (Jaarboek Amstelodamum; Vol. 110).
  • Hurx, M., & van Tussenbroek, G. (2018). De Oude Kerk van Amsterdam: Architectuur en bouwgeschiedenis. In De Oude Kerk van Amsterdam (pp. 26-53). (Jaarboek Amstelodamum; Vol. 110).

  2017

  • van Tussenbroek, G. (2017). Bouwregelgeving en toezicht in de Amsterdamse bouwpraktijk volgens het register van de rooimeesters (1532-1578). Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum, 108(108), 138-163.

  2016

  • van Tussenbroek, G. (2016). Assembling the World: The International Building Materials Trade in Amsterdam (1613-1795). In P. Vlaardingerbroek (Ed.), The Amsterdam Canals: World Heritage (pp. 108-147). Amsterdam: Bas Lubberhuizen. [details] 
  • van Tussenbroek, G. (2016). Inleiding. In H. Kooijman (Ed.), Bibliografie: Architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening, tuin- en landschapsarchitectuur, monumentenzorg en bouwhisotire door de eeuwen heen (2011-2015) (pp. 4-5). Den Haag: Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici. [details] 
  • van Tussenbroek, G. (2016). Was wiegt ein Haus? Wechselwirkungen zwischen Untergrund und Hausbau im Amsterdam des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit. In N. Hennig, & M. Schimek (Eds.), Nah am Wasser, auf schwankendem Grund: der Bauplatz und sein Haus: 27. Jahrestagung des Arbeitskreises für Ländliche Hausforschung in Nordwestdeutschland und der Interessengemeinschaft Bauernhaus e.V. vom Freitag, 13. bis Sonntag, 15. März 2015 in Aurich/Ostfriesland (pp. 209-228). (Kataloge und Schriften des Museumsdorfs Cloppenburg; Vol. 32). Aurich: Ostfriesische Landschaft. [details] 
  • Stenvert, R., & van Tussenbroek, G. (2016). Het gebouw als bewijs: het bouwhistorische verhaal achter erfgoed. Utrecht: Uitgeverij Matrijs. [details] 

  2015

  • van Tussenbroek, G. (2015). Uitvoerige geschiedenis van de Onze-Lieve-Vrouw-Basiliek van Tongeren [Bespreking van: A. Ervynck (2014) De Onze-Lieve-Vrouwbasiliek van Tongeren: een ontzettend lang verleden]. Signum. [details] 

  2014

  • te Stroete, A., & van Tussenbroek, G. (2014). De Amsterdamse grachtengordel. Werelderfgoed sinds de Gouden Eeuw. (Cultuurhistorische reeks werelderfgoed in Nederland; No. 6). Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

  2013

  • van Tussenbroek, G. (2013). 'Alzo zult gijlieden dat maken': gebruik en ontwikkeling van bouwcontracten en bestekken in de Noordeljke en Zuidelijke Nederlanden tot 1650. Leiden: Primavera Pers.
  • van Tussenbroek, G. (2013). Werelds bouwen. Internationale bouwmaterialenhandel in Amsterdam (1613-1795). In P. Vlaardingerbroek (Ed.), De wereld aan de grachten (pp. 108-147). Amsterdam: Bas Lubberhuizen.

  2012

  • van Tussenbroek, G. (2012). Historisch hout in Amsterdamse monumenten: dendrochronologie, houthandel, toepassing. (Publicatiereeks Amsterdamse Monumenten; No. 3). Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & Archeologie.
  • van Tussenbroek, G. (2012). Kapitein Rob in Amsterdam. Feit en fictie in het werk van Pieter Kuhn (1910-1966). Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum, 104, 60-87.

  2010

  • van Tussenbroek, G. (2010). 'Um das Umfallen des Turms zu verhindern'. Reparaturen spätmittelalterlicher Türme in Amsterdam. In B. Perlich, & G. van Tussenbroek (Eds.), Mittelalterliche Architektur. Bau und Umbau, Reparatur und Transformation. Festschrift für Johannes Cramer zum 60. Geburtstag (pp. 263-283). Petersberg: Michael Imhof Verlag.
  • van Tussenbroek, G. (2010). De datering van het Houten Huys op het Begijnhof. Nieuwe gegevens over het 'oudste' huis van Amsterdam. Amstelodamum, 97(4), 150-154.
  • van Tussenbroek, G. (2010). Hausbau in Holland. Eine Einführung. Jahrbuch für Hausforschung, 61, 9-23.
  • Perlich, B., & van Tussenbroek, G. (2010). Mittelalterliche Architektur. Bau und Umbau, Reparatur und Transformation. Festschrift für Johannes Cramer zum 60. Geburtstag. Petersberg: Michael Imhof Verlag.

  2008

  • van Tussenbroek, G. (2008). De verdwenen muurtoren Swych Utrecht. Een virtuele reconstructie van de bouwgeschiedenis. In J. E. Abrahamse, M. Carasso-Kok, & E. Schmitz (Eds.), De verbeelde wereld: liber amicorum voor Boudewijn Bakker (pp. 159-166). Bussum: Thoth.
  • van Tussenbroek, G., & de Roon, D. (2008). De Munttoren te Amsterdam. Bewogen geschiedenis van een stedenbouwkundige wees. Amstelodamum, 95(6), 3-23.

  2007

  • van Tussenbroek, G. (2007). Der namurer Blausteinhandel an Hand des Beispiels der Familie Van Neurenberg (1480-1640). Jahrbuch für Hausforschung, 52, 35-56.
  • van Tussenbroek, G. (2007). Joost Janszoon Bilhamer (1521-1590). Landmeter en ingenieur, aannemer en beeldhouwer. Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum, 99, 42-79.
  • van Tussenbroek, G., & de Roon, D. (2007). Amsterdam - Scheepvaartmuseum. Een onorthodoxe reparatie in de achttiende eeuw. Amstelodamum, 94(2), 3-13.

  2006

  • van Tussenbroek, G. (2006). De Schreierstoren bouwhistorisch onderzocht. Amstelodamum, 93(6), 13-21.

  2018

  • van Tussenbroek, G. (2018). Aktuelle Diskussionen in der praktischen Denkmalpflege am Beispiel der jüngeren Kulturdenkmale Amsterdams. In Denkmalpflege als kulturelle Praxis. Zwischen Wirklichkeit und Anspruch. : Dokumentation VDL-Jahrestagung, Oldenburg 2017 (Vol. 48, pp. 166-177). Hannover.
  • van Tussenbroek, G. (2018). Rezensionen: Coert Peter Krabbe, Dolf Broekhuizen, Niek Smit: Huizen in Nederland. De negentiende en twintigste eeuw. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van Vereniging Hendrick de Keyser. Zwolle-Amsterdam 2018, 456 Seiten, zahlreiche Farb- und S/W-Abbildungen. ISBN 978-94-6262-174-9; € 49,95 Euro. Mitteilungen Arbeitskreis für Hausforschung, (92), 9-11.

  2017

  • Gawronski, J. H. G., & van Tussenbroek, G. (Eds.) (2017). De Waag op de Nieuwmarkt: De middeleeuwse oostpoort van Amsterdam. Archeologische en bouwhistorische begeleiding, De Waag, Nieuwmarkt 4, Amsterdam (2013‐2014). Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & Archeologie.
  • van Tussenbroek, G. (2017). De toren van de Gouden Eeuw: Een Hollandse strijd tussen gulden en God. Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. [details] 

  2016

  • van Tussenbroek, G. (2016). Felix Schönrock, Greifswalder Bürgerhäuser in der Schwedenzeit, 1648 bis 1815. Wandel und Kontinuität, Beiträge zur Architekturgeschichte und Denkmalpflege in Mecklenburg und Vorpommern 11, Schwerin 2016. ISBN 978-3-944033-06-8, Illustraties in kleur en zwart/wit, 576 pagina’s, E 74,-. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, (61), 102-105.
  • van Tussenbroek, G. (2016). Felix Schönrock: Greifswalder Bürgerhäuser in der Schwedenzeit, 1648 bis 1815. Wandel und Kontinuität (Beiträge zur Architekturgeschichte und Denkmalpflege in Mecklenburg und Vorpommern 11). Schwerin (Thomas Helms Verlag) 2016. Festeinband, 576 S., zahl. Farb. und S/W-Abb., ISBN 978-3-944033-06-8, 74,- Euro. AHF-Mitteilungen, (89), 18-20.
  • van Tussenbroek, G. (2016). Het eerste internationale symposium over Chinees-Europese bouwhistorie in Beijing, 13-15 mei 2016. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, (61), 81-84.
  • van Tussenbroek, G., Orsel, E., & Enderman, M. (2016). Jaarcongres van de Arbeitskreis für Hausforschung in Neustadt an der Weinstrasse, van 3 tot 6 oktober 2016. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 93-97.
  • van Tussenbroek, G. (2016). Bouwstenen van het verleden: Wat materialen en constructies ons vertellen. In R. Stenvert, & G. van Tussenbroek (Eds.), Het gebouw als bewijs: Het bouwhistorische verhaal achter erfgoed (pp. 105-144). Utrecht: Uitgeverij Matrijs. [details] 
  • van Tussenbroek, G. (2016). Houthandelsmerken revisited: een vondst in de kelder van Haringpakkerssteeg 8 te Amsterdam. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 60, 48-53. [details] 
  • van Tussenbroek, G. (2016). [Bespreking van: R.H. Alma, W.P. Dijkstra, J.E. van Gangelen, C.J. van Haaften, K. Helfrich, J.P. de Roever, F.A. Veenman (2015) Hervonden stad 2015 : jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen; D.J. Vries, H. Kranenborg (2015) OnZichtbaar Zwolle: archeologie en bouwhistorie van de stad]. Bulletin (KNOB), 115(3), 170-172. DOI: 10.7480/knob.115.2016.3.1407  [details] 
  • van Tussenbroek, G. (2016). [Bespreking van: T. Schöfbeck (2014) Mittelalterliche Kirchen zwischen Trave und Peene: Studien zur Entwicklung einer norddeutschen Architekturlandschaft]. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 60, 107-110. [details] 
  • van Tussenbroek, G. (2016). [Bespreking van: T.H. von der Dunk (2015) Toren versus traditie: de worsteling van classistische architecten met een middeleeuws fenomeen]. Bulletin (KNOB), 115(1), 51-53. DOI: 10.7480/knob.115.2016.1.1179  [details] 

  2015

  • van Tussenbroek, G. (2015). De mythe van de onveranderlijkheid: veranderende opvattingen over Amsterdamse monumenten. (Oratiereeks). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details] 
  • van Tussenbroek, G. (2015). [Bespreking van: R. de Kam, F. Kipp (2014) De Utrechtse Domtoren: Trots van de stad]. Bulletin (KNOB), 114(3), 206-208. DOI: 10.7480/knob.114.2015.3  [details] 
  • van Tussenbroek, G. (2015). Überblick: Neu erschienene niederländische Literatur zur Bau- und Hausforschung (2010-2015). AHF-Mitteilungen, 85, 15-19. [details] 
  • Stenvert, R., & van Tussenbroek, G. (2015). Inleiding in de bouwhistorie: opmeten en onderzoeken van oude gebouwen. Utrecht: Uitgeverij Matrijs. [details] 

  2014

  • van Tussenbroek, G. (2014). Een arbeidscontract uit 1545. Stadsmetselaar Willem Dircxz in dienst van de stad. Binnenstad, 48, 38-39.
  • van Tussenbroek, G. (2014). [Bespreking van: W. Weve (2013) Huizen in Delft in de 16de en 17de eeuw]. Bulletin (KNOB), 113, 54-56.
  • van Tussenbroek, G., & Vredenberg, J. (2014). Wonen achter de stadsmuur. In T. Maas, & J. Vredenberg (Eds.), Beschermd door steen. De stadsmuren van Rhenen (pp. 98-103). Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

  2013

  • van Tussenbroek, G. (2013). Blokbouw rond Irkoetsk. Een universele bouwwijze aan de oevers van het Baikalmeer. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 55, 69-83.

  2011

  • van Tussenbroek, G. (2011). De middeleeuwse bouwgeschiedenis van de Nieuwe Kerk. Amsterdam: monumenten & archeologie: jaarboek, 10, 22-37.
  • van Tussenbroek, G. (2011). [Bespreking van: B. Speet (2010) Historische atlas van Amsterdam. Van veendorp tot hoofdstad.]. Amstelodamum, 98(2), 92-93.
  • van Tussenbroek, G. (2011). [Bespreking van: W. Quist (2011) Vervanging van witte Belgische steen. Materiaalkeuze bij restauraties]. Bulletin (KNOB), 110, 193-194.
  • Ottenheym, K. A., & van Tussenbroek, G. (2011). ''t Opbouwen van een nyewe kercke'. Bouwgeschiedenis en architectuur. In A. Landheer-Roelants (Ed.), Uit Padmoes verrezen: de Nieuwe Kerk in Den Haag (pp. 28-59). Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

  2010

  • van Tussenbroek, G. (2010). Naargeestige schuilkelders met een nachtmerrie van oranje afvalbakken. Gesloopte monumenten bij de metroaanleg in de jaren zeventig. Amsterdam: monumenten & archeologie: jaarboek, 9, 110-121.
  • van Tussenbroek, G. (2010). Waar komen de toognagels vandaan? Een greep uit de tolregisters van Königsberg (1589-1602). Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 48, 22-23.
  • van Tussenbroek, G. (2010). [Bespreking van: E. Koldewey (2010) Stuc: kunst en techniek]. Bulletin (KNOB), 109, 201-202.

  2009

  • van Tussenbroek, G. (2009). 'Met een geweldig gedruisch ingestort.' Verzakte en ingestorte gebouwen in Amsterdam. Amsterdam: monumenten & archeologie: jaarboek, 8, 64-77.
  • van Tussenbroek, G., & Vlaardingerbroek, P. (2009). Bouwgeschiedenis van het Korenmetershuis. Heemschut, 86(oktober), 24-27.

  2008

  • van Tussenbroek, G. (2008). Geheimschrift in oude constructies. Amsterdam en de internationale houthandel in de zeventiende en achttiende eeuw. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 45, 37-52.
  • van Tussenbroek, G. (2008). Hout voor de Derde Uitleg. De bouw van de grachtengordel. Amsterdam: monumenten & archeologie: jaarboek, 7, 118-129.

  2007

  • van Tussenbroek, G. (2007). Lotgevallen van Malle Jaap. De restauratiegeschiedenis van de Montelbaanstoren. Amsterdam: monumenten & archeologie: jaarboek, 6, 10-23.

  2006

  • van Tussenbroek, G. (2006). Eigen haard is goud waard. De schouw van het Huis met de Hoofden en de zeventiende-eeuwse marmerhandel. Amsterdam: monumenten & archeologie: jaarboek, 5, 70-77.
  • van Tussenbroek, G. (2006). Vlotverbindingen. Het wisgat als bouwhistorische mythe? Sporen van houtvlotten in Amsterdamse kappen (en elders). Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 41, 7-15.

  Mediaoptreden

  • van Tussenbroek, G. (03-01-2019). Ook in de 16e eeuw was Amsterdam overvol Het Financieele Dagblad. Ook in de 16e eeuw was Amsterdam overvol.
  • van Tussenbroek, G. (01-03-2017). Heemschut. Onderzoeken, waarderen, transformeren.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Gemeente Amsterdam
   Bouwhistoricus bij Monumenten en Archeologie
  • Koninklijke Ned. Oudheidkundige Bond
   Redactielid Bulletin Koninklijke Ned. Oudheidkundige Bond
  • Convent van Gemeentelijke Bouwhistorici
   Bestuurslid
  • Arbeitskreis für Hausforschung e.V.
   Lid van de Arbeitsausschuss van het bestuur
  • Vereniging Hendrick de Keyser
   Commissariaat