Fotograaf: onbekend

dhr. dr. J.J.B. (Jouke) Turpijn

Nederlandse geschiedenis
 • Faculteit der Geesteswetenschappen
  Capaciteitsgroep Geschiedenis
 • Bezoekadres
  Oost-Indisch Huis
  Kloveniersburgwal 48  Kamernummer: D1.04B
 • Postadres:
  Kloveniersburgwal  48
  1012 CX  Amsterdam
 • J.J.B.Turpijn@uva.nl
  T: 0205252094
  T: 0205254464

Jouke Turpijn (1976) is Universitair Docent Nederlandse Geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in publieksgeschiedenis en de politieke en sociale geschiedenis van Nederland in de laatste twee eeuwen. Hij doet onder andere onderzoek naar politici en bestuurders, engagement en idealisme, jongeren, de jaren 1980, populaire historische cultuur, publieke opinie en publiek onbehagen. Zijn proefschrift Mannen van Gezag. De uitvinding van de Tweede Kamer 1848-1888 (Amsterdam 2008) beleefde diverse herdrukken. In 2011 verscheen 80s Dilemma. Nederland in de jaren tachtig (Amsterdam 2011). Turpijn heeft regelmatig in dagbladen en blogs gepubliceerd en organiseert verscheidene evenementen over publieke geschiedenis. Binnen de Capaciteitsgroep Geschiedenis verzorgt en organiseert hij veel onderwijs in de master en bachelor geschiedenis. Hij is tevens juryvoorzitter van de Volkskrant IISG Scriptieprijs.

2015

 • Knevel, P., & Turpijn, J. (2015). ‘Dat is wel eens anders geweest!’ Geschiedenis op de Nederlandse televisie. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 130(1), 87-106. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.9964  [details] 

2011

 • Turpijn, J. (2011). Onder ministers: de opkomst van ambtelijke en ministeriële cultuur in Nederland (1795-1919). In H. te Velde, & D. Smit (Eds.), Van Torentje tot Trêveszaal: de geschiedenis van de noordzijde van het Binnenhof (pp. 185-207, 393-395, 434). Den Haag: De Nieuwe Haagsche. [details] 
 • Turpijn, J. (2011). The continuous reinvention of parliaments: a case study on political transformation in the Dutch Second Chamber (1848-1888). Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, 89, 285-294. [details] 

2009

 • Turpijn, J. (2009). De negentiende eeuw in het Nationaal Historisch Museum. De Negentiende Eeuw, 33(3), 132-136. [details] 

2014

 • van Dam, P., Mellink, B., & Turpijn, J. (2014). Onbehagen in de polder: Nederland in conflict sinds 1795. Amsterdam: Amsterdam University Press. [details] 
 • van Dam, P., Mellink, B., & Turpijn, J. (2014). Inleiding. In P. van Dam, B. Mellink, & J. Turpijn (Eds.), Onbehagen in de polder: Nederland in conflict sinds 1795 (pp. 7-19, 281-282). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details] 

2013

 • Turpijn, J. (2013). Herdenken in spiegelbeeld: de beleving van 50, 100 en 150 jaar Koninkrijk der Nederlanden. In C. van Baalen, H. Goslinga, A. van Kessel, J. Ramakers, H. Reiding, & J. Turpijn (Eds.), De Republiek van Oranje, 1813-2013 (pp. 23-33). (Jaarboek parlementaire geschiedenis; No. 2013). Amsterdam: Boom. [details] 

2012

 • van Baalen, C., Goslinga, H., van Kessel, A., van Merriënboer, J., Ramakers, J., & Turpijn, J. (2012). De Verenigde Staten van Europa. (Jaarboek parlementaire geschiedenis; No. 2012). Amsterdam: Boom. [details] 

2011

 • Turpijn, J. (2011). 80's dilemma: Nederland in de jaren tachtig. Amsterdam: Bert Bakker. [details] 
 • van Baalen, C., Goslinga, H., van Kessel, A., van Merriënboer, J., Ramakers, J., & Turpijn, J. (2011). Waar visie ontbreekt, komt het volk om. (Jaarboek parlementaire geschiedenis; No. 2011). Amsterdam: Boom. [details] 

2010

 • Oddens, J., & Turpijn, J. (2010). Waarheid en gezond verstand in het Nederlandse parlement rondom 1798 en 1848. In C. van Baalen, W. Breedveld, M. Leenders, J. van Merriënboer, J. Ramakers, & J. Turpijn (Eds.), Waarheidsvinding en waarheidsbeleving (pp. 23-35). (Jaarboek parlementaire geschiedenis; No. 2010). Amsterdam: Boom. [details] 
 • van Baalen, C., Breedveld, W., Leenders, M., van Merriënboer, J., Ramakers, J., & Turpijn, J. (2010). Waarheidsvinding en waarheidsbeleving. (Jaarboek parlementaire geschiedenis; No. 2010). Amsterdam: Boom. [details] 

2009

 • Turpijn, J., & van Zanten, J. (2009). De opvoeding van Willem en Wiwill. In I. Haan, W. ten Have, J. Kennedy, & P. J. Knegtmans (Eds.), Het eenzame gelijk: hervormers tussen droom en daad 1850-1950 (pp. 157-171, 322-325). Amsterdam: Boom. [details] 
 • Ramakers, J., & Turpijn, J. (2009). De crisiscanon. In C. C. van Baalen, W. Breedveld, M. H. C. H. Leenders, J. C. F. J. van Merriënboer, J. J. M. Ramakers, & Turpijn (Eds.), In tijden van crisis (pp. 73-83). (Jaarboek parlementaire geschiedenis; No. 2009). Amsterdam: Boom. [details] 
 • van Baalen, C. C., Breedveld, W., Leenders, M. H. C. H., van Merriënboer, J. C. F. J., Ramakers, J. J. M., & Turpijn, J. J. B. (2009). In tijden van crisis. (Jaarboek parlementaire geschiedenis; No. 2009). Amsterdam: Boom. [details] 

2008

 • Turpijn, J. (2008). Mannen van gezag: de uitvinding van de Tweede Kamer 1848-1888. Amsterdam: Wereldbibliotheek.

2018

 • Turpijn, J. J. B. (2018). Mannen van gezag. De uitvinding van de Tweede Kamer. Revised Edition. Wereldbibliotheek.

2015

 • Turpijn, J. J. B. (2015). Van een deftige Edelman tot een duidelijke tante. De voorzitters van de Eerste Kamer 1815-2015. In Jaarboek parlementaire geschiedenis 2015 Boom.
 • Turpijn, J. (2015). 1848-1888: Van herensociëteit tot centrum van de macht: hoe waardige oppositie en de vertrouwensregel gestalte kregen . In R. Aerts, C. van Baalen, J. Oddens, D. Smit, & H. te Velde (Eds.), In dit huis: Twee eeuwen Tweede Kamer (pp. 304-313, 315-30, 322-327, 484-485). [Amsterdam]: Boom. [details] 

2012

 • Goslinga, H., & Turpijn, J. (2012). Emile Roemer: ‘Mensen moeten weer het gevoel hebben dat ze over hun eigen omgeving gaan'. In C. van Balen, H. Goslinga, A. van Kessel, J. van Merriënboer, J. Ramakers, & J. Turpijn (Eds.), De Verenigde Staten van Europa (pp. 132-141). (Jaarboek parlementaire geschiedenis; No. 2012). Amsterdam: Boom. [details] 

2011

 • Turpijn, J. (2011). Goede politieke geschiedenis [Bespreking van: E. Tanja (2010) Goede politiek: de parlementaire cultuur van de Tweede Kamer, 1866-1940]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 124(4), 578-579. [details] 
 • Goslinga, H., & Turpijn, J. (2011). 'Te grote ongelijkheid is slecht voor een samenleving': PVDA-leider Cohen houdt vast aan middenkoers om tweedeling te voorkomen. In C. van Baalen, H. Goslinga, A. van Kessel, J. van Merriënboer, J. Ramakers, & J. Turpijn (Eds.), Waar visie ontbreekt, komt het volk om (pp. 123-129). (Jaarboek parlementaire geschiedenis; No. 2011). Amsterdam: Boom. [details] 

2009

 • Turpijn, J. (2009). [Bespreking van: K. van Berkel (2008) De stem van de wetenschap: geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. - Dl. 1: 1808-1914]. Studium, 2(4), 231-232. DOI: 10.18352/studium.1486  [details] 

Wetenschappelijke positie

 • Turpijn, J. (2013-2017). Secretary of the board, Royal Dutch Historical SOciety (KNHG).

Spreker

 • Turpijn, J. (keynote speaker) (10-3-2017). KNHG Kiest Geschiedenis in de politiek, KNHG Kiest!.

Andere

 • Turpijn, J. (participant) (1-8-2016 - 29-12-2017). Voorzitter IISG Volkskrant Scriptieprijs (other).
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen