dhr. prof. mr. E. (Evert) Verhulp

Arbeidsrecht
 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
 • Bezoekadres
  REC A
  Nieuwe Achtergracht 166  Kamernummer: A6.20
 • Postadres:
  Postbus  1030
  1000 BA  Amsterdam
 • E.Verhulp@uva.nl
  T: 0205253465
  T: 0205253400

Achtergrond

Verhulp is in 1987 begonnen als juridisch medewerker bij AbvaKabo en is in 1992 overgestapt naar de rechtskundige dienst van de FNV. In 1996 is hij beëdigd als advocaat. Ondertussen heeft hij zich gezet aan een proefschrift met als titel "De vrijheid van meningsuiting van werknemers en ambtenaren" (te downloaden via Dare, zie onder) waarop hij in 1997 promoveerde. Hij is aansluitend benoemd tot hoofddocent en vanaf 2002 tot hoogleraar arbeidsrecht. 

In 2008 en 2009 heeft Verhulp op verzoek van de Internationale arbeidsorganisatie onderzoek gedaan in Kirgizië en aanbevelingen gedaan om de samenwerking tussen werkgever en werknemers in dat land te verbeteren. Eerder deed hij onderzoek gedaan in Japan en Taiwan.In 2013 heeft hij gedurende twee maanden onderzoek gedaan aan de Washington University at St Louis, naar klokkenluiden en collectieve arbeidsverhoudingen. 

Overige activiteiten

Tot 2003 is Verhulp naast zijn wetenschappelijke activiteiten als advocaat werkzaam gebleven. Vanaf 2003 is Verhulp benoemd tot raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam. Verhulp is vanaf 1999 lid van de commissie integriteit rijksoverheid (de klokkenluiderscommissie), van de Locale Advies en Arbitragecommissie en tal van andere commissies. Van 2004 tot juli 2008 was Verhulp voorzitter van de Vereniging voor Arbeidsrecht. In 2006 is hij benoemd tot onafhankelijk lid van de commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap van de SER, tot hij in 2012 werd benoemd tot kroonlid. Hij was lid van de ad hoc SER commissie Tijden van de Samenleving, die in mei 2011 de minister adviseerde, en voorzitter van de SER commissie Ontslagrecht en Medezeggenschap. Thans is het lid van het dagelijks bestuur van de SER.

Verhulp was redactielid verschillende arbeidsrechtelijke bladen, zoals het Tijdschrift voor Recht en Arbeid (TRA) en ArbeidsRecht, is redacteur van Tekst en Commentaar Arbeidsrecht en Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) en medeoprichter van het open acces blad Academie voor Arbeidsrecht (arbac).

Verhulp is directeur van de UvA vennootschap Arbeidsmarktresearch BV. Deze vennootschap is opgericht om een wetenschappelijke methode van de berekening van de duur van werkloosheid beter onder de aandacht te brengen en houdt zich thans bezig met de digitalisering van het recht. Voor meer informatie of een eigen berekening kan op de link hieronder worden geklikt. 

Sinds 2014 is Verhulp voorzitter van de Commissie van Beroep Sociaal Plan Rabobank en lid van de cao ontslagadviescommissie ING.  Naast deze functies is hij nog voorzitter van de Academische Club en lid van de Raad van Toezicht van Kritertion. 

Publicaties

zie voor een lijst van publicaties en nadere informatie over publicaties de links. Een aanzienlijk aantal van de publicaties is gratis te downloaden van UvA DARE.

Lopend onderzoek

Zie het onderzoeksprogramma "From protection to arrangement" op de site van het HSi.

 

 • Statutair directeur van Arbeidsmarktresearch UvA BV (B/F)
 • Kroonlid van de SER (BA)
 • Voorzitter van de Commissie van Beroep Sociaal Plan Rabobank (BA)
 • Lid van de commissie van beroep cao ING (B)
 • Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam (BA)
 • Lid van de Locale Advies- en Arbitragecommissie en van de Advies- en Arbitragecommissie (B)
 • Voorzitter van de KNV Geschillencommissie besloten busvervoer (B)
 • Docent bij verschillende opleidingsinstituten, specialisatieverenigingen en advocatenkantoren (BA/B)
 • Auteur voor en redacteur van verschillende boeken en tijdschriften (BA/B)
 • Lid en/of voorzitter van verschillende ad-hoc bezwarencommissies (BA/B)
 • Lid van de Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (B)

2017

 • de Beer, P. T., & Verhulp, E. (2017). Is wettelijke regulering de oorzaak van de groei van flexible werk in Nederland? TRA, 9(10), 19-24.
 • Knegt, R., Verhulp, E., Ramos Martin, N. E., & Bennaars, J. H. (2017). Dialogue for Advancing Social Europe: the DIADSE project. Pécsi Munkajogi Közlemények, 2017(June), 7-57.
 • de Beer, P. T., & Verhulp, E. (2017). Dertig vragen en antwoorden over flexibel werk. Amsterdam: University of Amsterdam, Amsterdam Institute for Advanced labour Studies (AIAS).

2015

 • Hoekema, A., Verhulp, E., & Westerveld, M. (2015). Altijd dienstbaar, niemands Knegt: liber amicorum voor dr. Robert Knegt. Den Haag: Sdu Uitgevers. [details] 
 • Verhulp, E. (2015). Niet zonder mijn vakbond? Over de gebondenheid van de werknemer aan een cao die niet door de reguliere bonden is gesloten. In A. Hoekema, E. Verhulp, & M. Westerveld (Eds.), Altijd dienstbaar, niemands Knegt: liber amicorum voor dr. Robert Knegt (pp. 91-98). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details] 
 • van Slooten, J. M., Vegter, M. S. A., & Verhulp, E. (2015). Arbeidsovereenkomst: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsovereenkomstenrecht, voorzien van commentaar. - 3e druk. (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details] 

2013

 • Heerma van Voss, G., & Verhulp, E. (2013). De waarde(n) van het arbeidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. Paul F. van der Heijden. Den Haag: Sdu Uitgevers. [details] 

2012

 • Boonstra, K., Keune, M., & Verhulp, E. (2012). Trade union responses to precarious employment in the Netherlands. Amsterdam: Amsterdam Institute for Advanced labour Studies, University of Amsterdam. [details] 
 • van der Heijden, P. F., van Slooten, J. M., & Verhulp, E. (2012). Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 7e dr. (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 

2011

 • Verhulp, E. (2011). Dutch trade unions in a changing environment. In Chang Kai (Ed.), Conflict and Cooperation: The International Symposium of Collective Labor Dispute Resolution and Regulation (pp. 497-510). Beijing: Renmin University.
 • Verhulp, E. (2011). Identity-Bound Employers and Limitations of Employees' Fundamental Rights. European Labour Law Journal, 2(2), 166-172. [details] 

2010

 • Verhulp, E. (2010). De materiële rechtspositie van de ambtenaar. In E. Verhulp (Ed.), Inleiding Nederlands ambtenarenrecht. - 3e dr. (pp. 111-141). (Boom juridische studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 
 • Verhulp, E. (2010). Inleiding. In E. Verhulp (Ed.), Inleiding Nederlands ambtenarenrecht. - 3e dr. (pp. 13-26). (Boom juridische studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 
 • Verhulp, E., Beltzer, R. M., Lanting, B. B. B., Mulder, G. J., Riphagen, J., & Sprengers, L. J. C. (2010). Inleiding Nederlands ambtenarenrecht. - 3e dr. (Boom juridische studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 
 • van der Heijden, P. F., van Slooten, J. M., & Verhulp, E. (2010). Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. Deventer: Kluwer. [details] 
 • van den Berg, J. T. J., Verhulp, E., & Visser, R. K. (2010). Liber amicorum : "Zoals een goed ambtenaar betaamt". Den Haag: Ien Dales Leerstoel. [details] 

2009

 • Verhulp, E. (2009). De commercieel 'gekleurde' werkgever en beperking van grondrechten van de werknemer. In M. S. Houwerzijl, & S. S. M. Peters (Eds.), Exit: onderneming, werknemer en het einde van de dienstbetrekking (pp. 433-444). (Serie onderneming en recht; No. 50). Deventer: Kluwer. [details] 

2008

 • Verhulp, E. (2008). De dringende reden en het ontslag op staande voet. In E. Verhulp, & W. A. Zondag (Eds.), Disfunctioneren en wangedrag van werknemers. - 2e dr. (pp. 63-98). (Monografieën sociaal recht; No. 32). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). De ontbindingsvergoeding en de waarde van maatschappelijke belangen. Sociaal Recht, 3, 73-77. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). Komt de ongebonden werkgever een beroep toe op afwijking van driekwart dwingend recht? SMA, 63(2), 91-97. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). The employment contract as a source of concern. In R. Knegt (Ed.), The employment contract as an exclusionary device: An analysis on the basis of 25 years of developments in The Netherlands (pp. 47-73). (Social Europe series; No. 16). Antwerpen: Intersentia. [details] 
 • Verhulp, E., & Cuypers, D. (2008). Dismissal law proposals and the flexicurity strategy. In F. Pennings, Y. Konijn, & A. Veldman (Eds.), Social responsibility in labour relations: European and comparative perspectives (pp. 331-349). (Studies in employment and social policy; No. 38). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. [details] 
 • Verhulp, E., & Zondag, W. A. (2008). Inleiding. In E. Verhulp, & W. A. Zondag (Eds.), Disfunctioneren en wangedrag van werknemers. - 2e dr. (pp. 1-6). (Monografieën sociaal recht; No. 32). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E., & Beets, D. (2008). Art. 7:625 BW: wettelijke matiging? ArbeidsRecht, 15(3), 3-7. [details] 

2016

 • Bennaars, J. H., Diepenbach, M., Knegt, R., & Verhulp, E. (2016). Evaluatie ontslaggronden WWZ: rapport. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Hugo Sinzheimer Instituut. [details] 

2015

 • Hoekema, A., Verhulp, E., & Westerveld, M. (2015). Voorwoord. In A. Hoekema, E. Verhulp, & M. Westerveld (Eds.), Altijd dienstbaar, niemands Knegt: liber amicorum voor dr. Robert Knegt (pp. VII-VIII). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details] 
 • Verhulp, E. (2015). Ontslagregeling. Inleidende opmerkingen. In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsovereenkomst: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsovereenkomstenrecht, voorzien van commentaar. - 3e druk (pp. 331-333). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2015). Regeling UWV ontslagprocedure. Inleidende opmerkingen. In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsovereenkomst: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsovereenkomstenrecht, voorzien van commentaar. - 3e druk (pp. 377-378). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2015). Titel 10, afdeling 3-afdeling 7. In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsovereenkomst: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsovereenkomstenrecht, voorzien van commentaar. - 3e druk (pp. 90-171). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2015). Titel 10, afdeling 9-afdeling 10. In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsovereenkomst: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsovereenkomstenrecht, voorzien van commentaar. - 3e druk (pp. 185-306). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2015). Titel 10: Arbeidsovereenkomst-Titel 10, afdeling 1: Algemene bepalingen. In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsovereenkomst: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsovereenkomstenrecht, voorzien van commentaar. - 3e druk (pp. 1-27). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2015). Whistle-blowing in The Netherlands. In L. P. W. van Vliet (Ed.), Netherlands reports to the nineteenth International Congress of Comparative Law: Vienna 2014 (pp. 199-211). Cambridge: Intersentia. [details] 
 • Verhulp, E., & Herdé, E. (2015). Age Discrimination and Labour Law in the Netherlands. In A. Numhauser-Henning, & M. Rönnmar (Eds.), Age discrimination and labour law: comparative and conceptual perspectives in the EU and beyond (pp. 233-248). (Studies in employment and social policy; No. 47). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, Law & Business. [details] 
 • Verhulp, E., & Bennaars, J. H. (2015). Dismissal 2.0: How to promote work-to-work transitions and sustainable labour relations. Host Country Comments Paper - Netherlands. Brussels: European Commission. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion. [details] 

2014

 • Verhulp, E. (2014). De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als onbereikbaar statussymbool na inwerkingtreding Wetsvoorstel Werk en Zekerheid? TRA, 2014(3), 16-21. [24]. [details] 
 • van Slooten, J. M., Vegter, M. S. A., & Verhulp, E. (2014). Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 8e druk. (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Helmer, J. L. A., Sprengers, L. C. J., Jansen, N., Koot-van der Putte, E., & Verhulp, E. (2014). Caleidoscopische blik op het cao-recht 2012-2013. In L. C. J. Sprengers, & G. W. van der Voet (Eds.), Arbeidsrechtelijke reflecties 2014: bijdragen vanuit verschillende werkgroepen van de VvA (pp. 23-68). (Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht; No. 42). Deventer: Kluwer. [details] 

2013

 • Verhulp, E. (2013). Een perspectief op de balans in flexibiliteit. In D. Scheele (Ed.), Flexibiliteit en zekerheid op een dynamische arbeidsmarkt: de balans in beweging (pp. 33-48, 143-144). Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. [details] 
 • Verhulp, E., (2013). Case note: HR (zaaknr. 10/05466, LJN BV9603: overgang onderneming?), No. 171, May 11, 2012. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2013, No. 14). [details] 
 • Heerma van Voss, G., & Verhulp, E. (2013). Inleiding. In G. Heerma van Voss, & E. Verhulp (Eds.), De waarde(n) van het arbeidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. Paul F. van der Heijden (pp. v-vii). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details] 
 • Heerma van Voss, G., & Verhulp, E. (2013). Slotbeschouwing. In G. Heerma van Voss, & E. Verhulp (Eds.), De waarde(n) van het arbeidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. Paul F. van der Heijden (pp. 107-113). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details] 

2012

 • Beltzer, R., & Verhulp, E. (2012). Capita selecta cao-recht. (Boom juridische studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 
 • Verhulp, E. (2012). Trade union rights at the workplace in the Netherlands. In T. Klebe, M. Schmidt, & B. Waas (Eds.), Trade union rights at the workplace (pp. 37-44). (Bulletin of comparative labour relations; No. 79). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. [details] 

2011

 • Knegt, R., de Groot, J. A., van het Kaar, R. H., Mulder, G. J., Popma, J. R., Schaapman, M. H., & Verhulp, E. (2011). 'Het nieuwe werken' en de arbeidsrechtelijke regelgeving. Amsterdam: Hugo Sinzheimer Instituut, Universiteit van Amsterdam. [details] 
 • Verhulp, E. (2011). De 'eigenaardigheid' van het arbeidsrecht: DCW/Blakborn. In S. F. Sagel (Ed.), Vrienden door Duk en Dun: opstellen aangeboden aan Mr. R.A.A. Duk ter gelegenheid van zijn afscheid van De Brauw Blackstone Westbroek (pp. 223-235). Deventer: Kluwer. [details] 

2010

 • Verhulp, E. (2010). Boek 7, Titel 10, Afdeling 10: Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 209-212). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2010). Boek 7, Titel 10, Afdeling 1: Algemene bepalingen. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 5-21). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2010). Boek 7, Titel 10, Afdeling 3: Vakantie en verlof. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 63-81). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2010). Boek 7, Titel 10, Afdeling 4: Gelijke behandeling. In J. M. van Slooten, E. Verhulp, & P. F. van der Heijden (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 83-98). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2010). Boek 7, Titel 10, Afdeling 5: Enkele bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst. In J. M. van Slooten, E. Verhulp, & P. F. van der Heijden (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 99-110). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2010). Boek 7, Titel 10, Afdeling 6: Enkele bijzondere verplichtingen van de werkgever. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 111-130). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2010). Boek 7, Titel 10, Afdeling 7: Enkele bijzondere verplichtingen van de werknemer. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 131-136). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2010). Boek 7, Titel 10, Algemene opmerkingen. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 1-4). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2010). Geen één-tweetje: opzeggen en ontbinden. TRA, 2010(2), 12-16. [details] 
 • Verhulp, E. (2010). Wet arbeid en zorg. Hfdst. 5-hfdst. 8. In J. M. van Slooten, E. Verhulp, & P. F. van der Heijden (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 591-611). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E., (2010). Case note: HR (zaaknr. 09/02318, LJN BJ9069), No. 97, Dec 11, 2009. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2010, No. 9). [details] 
 • Heerma van Voss, G. J. J., de Laat, J. J. M., Sagel, S. F., & Verhulp, E. (2010). Begroot, schat, vergoed en bewonder: de begroting van de kennelijk onredelijk ontslagvergoeding na 12 februari 2010. TRA, 2(5), 18-24. [details] 

2009

 • Verhulp, E. (2009). Actie, harde actie? Over gijzelen, 'organizing' en 'flashmobs'... TRA, 1(6/7), 3-4. [details] 
 • Verhulp, E. (2009). De Hoge Raad en kennelijk onredelijk ontslag. JAR Verklaard, 11(5), 1-11. [details] 
 • Verhulp, E. (2009). Het Haagse vermoeden van kennelijk onredelijk ontslag. ArbeidsRecht, 16(1), 3-8. [details] 
 • Verhulp, E. (2009). Rekenen met de kantonrechter: de factor A. ArbeidsRecht, 16(2), 6-8. [details] 
 • Verhulp, E., (2009). Case note: HR (nr. C06/229HR: [Seminis/van Wielink]), No. 128, Jul 11, 2008. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2009, No. 12). [details] 
 • Verhulp, E., (2009). Case note: HR (nr. C06/232HR: [Snel/TNT]), No. 302, Jun 13, 2008. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2009, No. 29). [details] 
 • Verhulp, E., (2009). Case note: Hof Amsterdam (Handelskamer) (nr. 106.007.228/01), No. 467, Jul 07, 2009. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2009, No. 42). [details] 
 • van Slooten, J. M., & Verhulp, E. (2009). Het Besluit deeltijd WW: ook na wederopenstelling nog niet perfect. TRA, 1(10), 16-19. [details] 
 • Musabaeva, A., & Verhulp, E. (2009). Mission report on the social dialogue in Kyrgyzstan. [Tilburg]: [ReflecT]. [details] 

2008

 • Verhulp, E. (2008). Boek 7, Titel 10, Afdeling 10. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 197-200). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). Boek 7, Titel 10, Afdeling 1. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 4-21). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). Boek 7, Titel 10, Afdeling 3. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 59-76). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). Boek 7, Titel 10, Afdeling 4. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 77-92). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). Boek 7, Titel 10, Afdeling 5. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 92-102). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). Boek 7, Titel 10, Afdeling 6. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 103-122). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). Boek 7, Titel 10, Afdeling 7. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 122-127). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). Boek 7, Titel 10, Algemene opmerkingen. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 1-4). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). Commissie Bakker: koken met sterren? Sociaal Recht, 23(7/8), 207-208. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). De universitaire opleiding van de arbeidsjurist. ArbeidsRecht, 15(5), 3-7. [24]. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). Matiging van de loonvordering. JAR Verklaard, 2008(2), 5-7. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). Ontbinding van een voortgezet tijdelijke arbeidsovereenkomst in de sport, wielrenner. JAR Verklaard, 2008(2), 7-8. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). Ontslag op staande voet, de dringende reden. JAR Verklaard, 2008(2), 3-4. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). Ontslagvergoeding in beweging? In E. Verhulp, A. Baris, K. W. M. Bodewes, G. C. Boot, M. J. Fruytier, G. J. J. Heerma van Voss, & B. ter Haar (Eds.), De ontslagvergoeding in beweging (pp. 11-15). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). Onverwijld meedelen van de dringende reden. JAR Verklaard, 2008(2), 4-5. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). Stilzwijgende voortzetting van de tijdelijke arbeidsovereenkomst. JAR Verklaard, 2008(2), 10-11. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). Tijdelijke arbeidsovereenkomst en afwijking van art. 7:668a BW bij cao. JAR Verklaard, 2008(2), 8-10. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). Wet aanpassing arbeidsduur. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 521-531). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). Wet arbeid en zorg, Hoofdstuk 5: Kortdurend en langdurend zorgverlof. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 555-565). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). Wet arbeid en zorg, Hoofdstuk 6: Ouderschapsverlof. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 565-571). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). Wet arbeid en zorg, Hoofdstuk 7: Levensloopregeling. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 572-573). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E. (2008). Wet arbeid en zorg, Hoofdstuk 8: Slotbepalingen. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (pp. 574). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Verhulp, E., (2008). Case note: HR (nr. C02/176HR), No. 536, Jan 30, 2004. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2008, No. 44). [details] 
 • Verhulp, E., (2008). Case note: HR (nr. C05/257HR), No. 502, 503, Jan 05, 2007. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2008, No. 41). [details] 
 • Verhulp, E., (2008). Case note: HR (nr. C06/117HR), No. 504, Oct 26, 2007. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2008, No. 41). [details] 
 • Verhulp, E., (2008). Case note: HR (nr. C06/278HR), No. 567, Mar 14, 2008. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2008, No. 47). [details] 
 • Verhulp, E., (2008). Case note: HR (nr. R06/022HR), No. 334, Sep 14, 2007. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2008, No. 27). [details] 

2014

 • Verhulp, E. (2014). Terugwerkende kracht van cao’s.
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • ING
  Voorzitter ontslagcommissie ING
 • Rabobank
  voorzitter bezwarencommissie sociaal plan
 • Locale Advies en Arbitragecommissie
  Lid
 • Arbeidsmarktresearch UvA B.V.
  Directeur
 • SDU-opmaat
  Lid van de adviesraad
 • Kluwer
  Lid vd redactie v Tekst en Commentaar Arbeidsrecht
 • Gerechtshof Amsterdam
  Plv. raadsheer
 • Oogziekenhuis Rotterdam
  Lid van de Raad van Toezicht
 • Kluwer
  Lid vd redactie vd boekenreeks Sociale Monografieën
 • Kluwer
  Lid vd redactie vd losbladige Arbeidsovereenkomst
 • SDU Wettenedities
  Lid van de redactie
 • Ver. voor Arbeidsrecht-advocaten Nl
  Lid van het Curatorium
 • Nationale Nederlanden
  voorzitter CAO ontslagcommissie
 • Min van Justitie en Veiliigheid
  Voorzitter WODC onderzoekscommissie III
 • bestuur Stichting Grote Kerk Naarden
  voorzitter
 • SER
  Kroonlid en lid DB

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen