Griekse en Latijnse taal en cultuur

In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur bestudeer je de Oudheid vanuit de klassieke literatuur. Je leert de twee klassieke talen grondig kennen en je analyseert tijdens je opleiding originele Griekse en Latijnse teksten die al vele eeuwen tot de absolute top van de wereldliteratuur behoren. Daarnaast bestudeer je de cultuurgeschiedenis van de Oudheid en de doorwerking hiervan tot in onze tijd.Hippo_JPG-Bijzcoll 21

De bacheloropleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur wordt vanaf 1 september 2018 door UvA en VU gezamenlijk aangeboden.

ACASA 

De opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur wordt aangeboden in het kader van het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA). De specialismen van de UvA en de VU zijn hierin gebundeld, waardoor het centrum een breed scala aan opleidingen kan aanbieden in de Oudheidwetenschappen, Klassieke talen, Oude geschiedenis en Archeologie. De combinatie van specialisten in al deze academische richtingen zorgt voor een stimulerende, interdisciplinaire omgeving om samen te werken en te studeren. Het onderwijs vindt plaats op de binnenstadscampus rondom het Binnengasthuisterrein, naast het Allard Piersonmuseum.

Is Griekse en Latijnse taal en cultuur iets voor jou?

 • Ja, maar we vragen wel van je dat je ten minste een van de twee klassieke talen als eindexamenvak hebt gedaan. 
 • Daarnaast ben je geïnteresseerd in talen en literatuur, en in het gedachtengoed van de klassieke literatuur. Je bijt je graag vast in weerbarstige teksten.
 • Je verdiept je graag in de plaats die de Klassieken innemen in de Europese cultuur.

Waarom Griekse en Latijnse taal en cultuur in Amsterdam?

 • De studie van taal en literatuur is ingebed in een historische, archeologische en filosofische context.
 • De bachelor steunt op een sterk team docenten en onderzoekers in de oudheidwetenschappen. Ze maken deel uit van ACASA, het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology, waarin de UvA en de VU sinds 2012 hun krachten bundelen op het terrein van archeologie en talen en culturen van de Oudheid.
 • De opleidingen van ACASA hebben een internationale oriëntatie. Dit betekent dat er ook enkele Engelstalige vakken aangeboden worden om studenten voor te bereiden op een uitwisseling of studieverblijf in het buitenland en op Engelstalige  masteropleidingen
 • Er wordt veel gewerkt in kleine groepen, waarbij de docenten inspelen op de wensen en behoeften van de individuele studenten.
 • Docenten laten zich in hun onderwijs inspireren door hun (internationale) onderzoekspraktijk. Je leert hierdoor wat het inhoudt om onderzoek te doen en je kunt er ook zelf aan deelnemen.
 • Schrijven is een belangrijk onderdeel van je studie. Je wordt getraind in het schrijven van papers en een scriptie, en er is ruimte voor creatief schrijven (essays en recensies).
 • Er is aandacht voor de doorwerking van de Klassieke Oudheid en voor teksten uit de Late Oudheid, de Byzantijnse tijd, de Middeleeuwen en de Renaissance.
 • Amsterdam biedt uitstekende faciliteiten op het gebied van de Oudheid, zoals een grote vakbibliotheek en het Allard Piersonmuseum.

Studeren in deeltijd 

Je kunt Griekse en Latijnse taal en cultuur ook in deeltijd studeren. De deeltijdopleiding is een dagopleiding en duurt vierenhalfjaar. Deeltijdstudenten volgen de colleges samen met de voltijdstudenten, maar doen per jaar vakken met een studielast van 40 in plaats van 60 studiepunten.

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de brochure.

Kerngegevens


Diploma
BA Griekse en Latijnse taal en cultuur
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
56003

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen