Bachelor Media en cultuur

Televisie, film en internet zijn belangrijke bronnen van informatie en plezier. De bachelor Media en cultuur leidt studenten op voor toekomstig werk op het gebied van film, televisie, nieuwe media, archieven, documentatie en journalistiek.Wat houdt de studie in?

Video wordt geladen..

Het hart van onze cultuur

In de bachelor Media en cultuur bestudeer je dit brede, snel groeiende terrein vanuit een culturele invalshoek. Je richt je vooral op de betekenis, de geschiedenis en de artistieke vormen van films, programma's, clips, games en andere bewegende beelden en geluiden.

Je bestudeert ook de media die ze beschikbaar stellen. Deze media zijn voortdurend in ontwikkeling. Film, video, tekst en muziek worden verspreid via bioscoop, televisie en radio, maar ook via internet en mobiele telefoons. De iPod, iTunes en YouTube veranderen bovendien de functies en het gebruik van media als film, fotografie, muziek en video ingrijpend.

In je studie richt je je hoofdzakelijk op de ontvanger/gebruiker, maar je maakt in de praktijkvakken ook kennis met de andere kant, die van de makers.

Media en cultuur iets voor jou?

  • Je hebt een vwo-diploma (alle profielen geven toegang tot de opleiding) en je combineert een belangstelling voor creativiteit met een kritische en onderzoekende houding.
  • Wil je later onderzoeker worden of leiding geven aan mediamakers? Wil je werken op een mediaonderzoeksbureau, een reclamebureau, een omroep, een krant, een videoproductiebedrijf of bij een ontwikkelaar van nieuwe media? Dan ben je bij Media en cultuur aan het juiste adres.
  • Het is belangrijk dat je niet slechts geïnteresseerd bent in één aspect of onderdeel van de media. Media en cultuurstudenten hebben belangstelling voor cultuur in de breedste zin van het woord.
  • In het eerste jaar moet je veel literatuur bestuderen. Een goede beheersing van het Engels werkt in je voordeel. Het grootste deel van de vakliteratuur is in deze taal geschreven.
  • Je moet zelfstandig kunnen werken en een goede teamspeler zijn. Je studeert namelijk vaak alleen, maar werkt ook samen met medestudenten aan onderzoeksprojecten. Je gaat zelfstandig of gezamenlijk op zoek naar informatie, je probeert problemen helder te definiëren en deze methodisch en systematisch op te lossen. Het komt daarbij goed van pas als je initiatiefrijk en nieuwsgierig bent.

Waarom Media en cultuur aan de UvA?

  • De UvA is de enige universiteit in Nederland waar je je in de bachelor volledig op media en cultuur kunt richten.
  • De opleiding is verweven met de mediahoofdstad Amsterdam: het verzamelpunt van bioscopen, televisiestudio’s, nieuwe media en culturele instellingen.
  • Media en cultuur werkt nauw samen met het Filmmuseum, het Internationale Documentary Festival Amsterdam (IDFA), het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, en met omroepen en productiemaatschappijen van televisie. De opleiding heeft ook intensieve contacten met nieuwemedia-instellingen als Waag Society, het Nederlands Instituut voor Mediakunst/Montevideo, Mediamatic, het Virtueel Platform en andere instellingen op het gebied van nieuwe media, zoals Paradiso, De Balie en De Melkweg.
  • Een stageplek is dan ook niet moeilijk te vinden, en ook met het oog op een toekomstige baan zit je in Amsterdam goed.
  • Na de bachelor Media en cultuur kun je aan de UvA blijven en kiezen voor een (Engelstalig) masterprogramma in je vakgebied (zie: Masters)

Studeren in deeltijd

Media en cultuur kun je niet in deeltijd studeren.

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de brochure.


Diploma
BA Media en cultuur
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
50906

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen