Studieprogramma

Russische en Slavische studies

De bachelor Russische en Slavische studies duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

Het eerste jaar

 • In het eerste studiejaar oriënteer je je op het vakgebied. Je legt een goede basis van talige, culturele en maatschappelijke kennis.
 • Je kiest één taal: het Russisch, Pools, Servisch/Kroatisch of Tsjechisch. Als je het aankunt mag je ook twee talen tegelijk studeren. Je volgt elke week intensief taalverwervingsonderwijs zodat je de taal van je keuze snel oppakt.
 • Ook volg je colleges Russische en Oost-Europese cultuurgeschiedenis, literatuur, politiek en taal. Je krijgt inzicht in actuele problemen en hun historische achtergrond.
 • Daarnaast sta je stil bij belangrijke vragen als ‘wat is wetenschap?’ of ‘waar komt mijn vakgebied eigenlijk vandaan?’ en ‘wat maakt een onderzoeksvraag maatschappelijk relevant?’ Dit doe je in grotere hoorcolleges.
 • In praktijkgerichte colleges leer je de vaardigheden die horen bij het doen van literatuur-, regio- en taalkundig onderzoek.
 • Na het eerste jaar beheers je de basis van het Russisch, Pools, Servisch/Kroatisch of Tsjechisch en ben je een aanstormend geesteswetenschapper met gedegen talige en culturele kennis van Rusland en Oost-Europa.

Het tweede en derde jaar

Na je eerste jaar zet je de volgende stap met een major:

 • Russisch
 • Pools
 • Servisch/Kroatisch
 • Tsjechisch

In de major verdiep je je kennis van de cultuur, literatuur, taal en regio van jouw keuze. Dit doe je aan de UvA én tijdens een studiestage in Rusland of Oost-Europa.

 • Je brengt je taalkennis tot een hoog niveau.
 • Je leert de bredere talige en culturele verbanden zien en krijgt inzicht in het functioneren van Rusland en Oost-Europa.
 • Je leert actuele ontwikkelingen historisch duiden en je gebruikt bronnen in de doeltaal om complexe vragen over de regio te beantwoorden.
 • Je sluit de bachelor af met een afstudeertraject van 18 studiepunten, waarvan 12 punten bestemd zijn voor je afstudeeronderzoek naar een thema van jouw keuze.

Een overzicht van de vakken van Russische en Slavische studies vind je in de digitale UvA Studiegids:

Tijdsbesteding en toetsvormen

Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt ongeveer 12 uur per week aan colleges. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

 • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
 • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
 • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.

 

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

29 mei 2018