Minor Italië studies

In deze minor volg je vijf kernvakken van de opleiding Italië studies. Centraal staan het moderne Italië en de Italiaanse culturele, maatschappelijke en politieke identiteit.Je start deze minor met een inleiding tot het vakgebied Italië studies. In het vak 'Good Italy, Bad Italy' ga je vervolgens dieper in op een aantal boeiende tegenstrijdigheden van Italië’s nationale identiteit en bestudeer je het moderne Italië vanuit migratie-perspectief in het vak 'De grenzen van het Zuiden'. In het vak 'Nationale identiteiten in Europa' leer je het Italiaanse verhaal ook in een breder Europees kader te plaatsen. Je sluit de minor af met de 'Cinema italiano': een onderdompeling in de Italiaanse cultuur, waarbij je onderzoekt hoe de Italiaanse film het moderne Italië en zijn inwoners verbeeldt.

In september beginnen met deze minor?

Kijk dan begin juni (nogmaals) in de UvA Studiegids. Het aanbod voor studiejaar 2019-2020 is dan definitief bekend. 

Toelating

De minor Italië studies is bijzonder geschikt voor studenten Europese studies die al een of meer vakken Italiaanse taalvaardigheid hebben gevolgd. Aangezien deze minor ook gevolgd kan worden zonder voorkennis van het Italiaans is hij tevens interessant voor bijvoorbeeld studenten van andere moderne vreemde talen, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Mediastudies.


Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
30 EC EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands, Taal van de opleiding
Start
September

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen