Der katastrophisch-messianische Gesichtsraum bei W.G. Sebald | Anna Seidl

5 april 2016

Het werk van W.G. Sebald schept één groot poëtisch beeld van de van de 20ste eeuwse geschiedenis.

Het is weliswaar een katastrofe-geschiedenis, maar dan wel - zo blijkt uit mijn onderzoek - tegen de achtergrond van dromen en fantasieën van verlossing. Door de complexe verstrengeling van tijd en ruimte doet Sebald altijd weer een katastofisch-messiaanse ruimte ontstaan die de mogelijkheid biedt tot een reddend eerherstel van die geschiedenis. Het zijn de diverse vormen van beweging en stilstand die het in Sebalds dialoog met het verleden mogelijk maken die katastrofische verleden tijd en ruimte toch een denkbeeldige telos te verlenen.

Der katastrophisch-messianische Gesichtsraum bei W.G. Sebald

  • Anna Seild
  • Synchron: Heidelberg, 2014
  • ISBN: 978 39 393 8164 8

 

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen