Frans Blom | Op reis voor vrede

1 maart 2016

Op reis voor vrede is na Nova Zembla het tweede grote zeventiende-eeuwse reisverhaal naar het koude Noorden.

In de winter van 1615 trekken drie Nederlandse gezanten de wildernis van noordwest Rusland in. Het doel van hun missie is om te bemiddelen in de oorlog tussen Zweden en Rusland. Hun expeditie is een van de eerste internationale vredesmissies uit naam van de Nederlandse regering. Het verhaal van de reis zelf wordt verteld door Anthonis Goeteeris. Als ooggetuige hield hij een ‘journael’ bij en maakte meer dan twintig tekeningen, die Rusland en de Russen voor het eerst in Nederland in beeld brachten.

Op reis voor vrede. Met het Journael over de Nederlandse vredesmissie naar Zweden en Rusland, 1615-1616

  • Frans R.E. Blom en Peter W.A. Bas Backer
  • Zutphen: Walburg Pers 2014
  • ISBN 978 90 5730 983 0

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen