Embattled Territory | Sven Dupré, Bert De Munck, Werner Thomas & Geert Vanpaemel (eds.)

The circulation of knowledge in the Spanish Netherlands

15 september 2016

De traditionele visie op de Spaanse Nederlanden houdt niet stand in het licht van de hedendaagse geschiedschrijving. Vooral vanuit het perspectief van de wetenschapsgeschiedenis worden traditionele veronderstellingen in vraag gesteld.

De auteurs gaan onder meer in op de rol van de steden in de productie en verspreiding van kennis in de zuidelijke Nederlanden. Daarnaast bekijkt deze studie hoe de sterk verstedelijkte gebieden, als onderdeel van het Spaanse imperium, verbonden waren met de rest van de Atlantische wereld. Tot slot wordt de algemene visie op kennis herbekeken in het licht van de politieke en religieuze veranderingen in die tijd.

Embattled Territory: The Circulation of Knowledge in the Spanish Netherlands.

  • Sven Dupré, Bert De Munck, Werner Thomas & Geert Vanpaemel (eds.)
  • Academia Press. Ghent 2016
  • ISBN 978 90 3822 568 5

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen