Latijns Amerika. Een regio in beweging | Christien Klaufus en Paul van Lindert (red.)

29 augustus 2016

Latijns-Amerika is als reisbestemming steeds meer in trek. De historische steden, bergketens en regenwouden trekken jaarlijks veel reizigers.

De toename van het toerisme gaat gepaard met een verbeterde infrastructuur en meer politieke stabiliteit, mede in dienst van de wereldhandel. Maar de natuurlijke, culturele en economische rijkdom van de regio staat in schril contrast met de sociale ongelijkheid en het aanhoudende racisme. Sinds de twintigste eeuw is er in Latijns-Amerika veel veranderd; toch zijn sommige patronen hardnekkig.

Dit boek behandelt de belangrijkste sociaalgeografische aspecten van Latijns-Amerika en gaat in op de huidige sociaaleconomische dynamiek. Het is thematisch opgezet en biedt aanknopingspunten voor verkenning van, en verdieping in deze veelzijdige en dynamische regio.  

Latijns Amerika. Een region in beweging

  • Christien Klaufus & Paul van Lindert (red.)
  • LM Publishers, Volendam 2016
  • ISBN: 9789460224188

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen