Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Organisatie

Onderwijsinterventies voor kansarme leerlingen (SEPP)

Het eerste gereedschap in de SEPP-kist: ‘High Dosage Tutoring’

SEPP (the Scalable Education Programs Partnership) brengt de expertise van academische onderzoekers, onderwijsbeleidsmakers en mensen uit de onderwijspraktijk bij elkaar met als doel om een ‘gereedschapskist’ van bewezen effectieve, schaalbare en potentieel complementaire onderwijsinterventies voor kansarme leerlingen (en hun verzorgers) te onderzoeken, verder te ontwikkelen en onder de aandacht te brengen. SEPP is in het leven geroepen door de Universiteit van Amsterdam.

High Dosage Tutoring-SEPP (3)
© Stichting The Bridge Learning Interventions

Documentatie over SEPP en eerste resultaten

Via de onderstaande links is meer informatie te vinden over de eerste resultaten van onderzoek naar onderwijsinterventies door SEPP en de missie statement van SEPP zelf.

Resultaten High Dosage Tutoring Amsterdam Position Paper SEPP

Toenemende ongelijkheid en huidige interventies

Wel of niet gemotiveerd door zorgen over toenemende ongelijkheid, zoeken beleidsmakers en bestuurders van onderwijsinstellingen in Nederland voortdurend naar interventies die de meest kwetsbare jongeren in onze samenleving vooruit kunnen helpen. Echter, de overgrote meerderheid van interventies voor kansarme leerlingen levert geen positieve en statistisch significante resultaten op. Ondanks de beste bedoelingen, leiden dit soort interventies soms zelfs tot negatieve resultaten.

SEPP onderzoekt de bijdrages die interventies kunnen leveren

SEPP bevordert ‘mixed method’ (ontwikkelings-, proces- en effect-gebaseerd) evaluatieonderzoek naar verschillende onderwijsprogramma’s die een meetbare bijdrage kunnen leveren aan doorbraken voor kwetsbare leerlingen en hun verzorgers. Naast de meer conventionele rol van onderzoek doen, staat SEPP ook voor advisering gebaseerd op directe observaties bij de implementatie en duurzame samenwerking met alle stakeholders.  

High Dosage Tutoring-SEPP (2)
© Stichting The Bridge Learning Interventions

De eerste effectieve onderwijsinterventie binnen SEPP: High Dosage Tutoring

Het eerst bewezen effectieve ‘gereedschap’ in de ‘kist’ van SEPP is dus High Dosage Tutoring (HDT). Uit onderzoek blijkt dat HDT succesvol is door de integrale aanpak van de leerling, het schoolpersoneel, de tutoren en de ouders/verzorgers. De HDT methode houdt kortgezegd in dat een team van vaste tutoren dagelijks onder schooltijd één lesuur lang maatwerk levert aan twee leerlingen tegelijkertijd. Daarnaast onderhouden ze wekelijks (telefonisch) contact met de verzorgers. Wat betreft wetenschappelijk bewezen successen gaat het tot nu toe om lessen op het gebied van rekenen-wiskunde. Onlangs zijn bij pilots ook successen geboekt met HDT op het gebied van taalvaardigheden.

De oorsprong van High Dosage Tutoring in de VS

High Dosage Tutoring wordt al jaren in de VS grootschalig geïmplementeerd door SAGA Innovations. Deze benadering haalt ongehoord hoge resultaten in steden als Boston, New York, Houston en Chicago. HDT-leerlingen in Chicago hebben bijvoorbeeld één tot twee jaar achterstand in rekenen-wiskunde binnen één schooljaar ingehaald. De kans dat zij hun middelbareschooldiploma halen, werd met meer dan vijftig procent vergroot. De leerlingen waren niet alleen beter voorbereid op toetsen, maar ook meer gemotiveerd om op school hun best te doen en vaardigheden te ontwikkelen die breder inzetbaar zijn.

High Dosage Tutoring-SEPP (1)
© Stichting The Bridge Learning Interventions

De introductie van High Dosage Tutoring in Nederland

In de Verenigde Staten laten de resultaten dus al jaren zien dat HDT een doorbraak kan betekenen. Dr. Bowen Paulle heeft vanaf 1999 de ontwikkelingen in de VS gevolgd en relaties met uitvoerders opgebouwd. Hij heeft als docent sociologie aan de UvA vanaf 2008 ook gepleit voor het opzetten van en rigoureus onderzoeken van HDT-pilots met consulting van SAGA Innovations in Nederland. Nu is door evaluatieonderzoek van een team van de UvA onder leiding van Bowen Paulle inderdaad aangetoond dat ook in Nederland HDT opzienbarende resultaten kan genereren.

High Dosage Tutoring in Rotterdam

Op dit moment lopen de eerste HDT-projecten in Nederland in het primair onderwijs. Eén van de twee PO projecten vindt vanaf 2015 plaats in Rotterdam en wordt uitgevoerd door Stichting Vitaal Pendrecht als onderdeel van het bredere project ‘De Kinderfaculteit’.

Het HDT-project vindt op vier basisscholen plaats onder de naam ‘De Rekenfaculteit’ en wordt even als de Kinderfaculteit gefinancierd door Stichting de Verre Bergen. In 2018 heeft deze Rotterdamse filantropische organisatie besloten om de Kinderfaculteit en het HDT-project voor minstens vijf jaar te continueren.

High Dosage Tutoring in Haarlem

Het andere HDT-project in het Primair Onderwijs vindt plaats op vier basisscholen van drie verschillende schoolbesturen in Haarlem en heet ‘The Bridge Skills Lab-Haarlem’ . Dit project wordt uitgevoerd door Stichting The Bridge Learning Interventions (TBLI). The Bridge Skills Lab-Haarlem heeft een looptijd van minimaal 3 jaar, met een tussentijdse evaluatie na 2 jaar. In het geval van een positieve evaluatie zal HDT als structurele onderwijsinterventie worden aangeboden aan kansarme kinderen in de betrokken wijken en scholen.

High Dosage Tutoring in Amsterdam

Het eerste project buiten de VS in het voorgezet onderwijs is al voltooid en liep van september 2017 tot en met januari 2018. Dit project heeft plaatsgevonden in Amsterdam (Mundus More Math) en werd ook door Stichting The Bridge Learning Interventions (TBLI) geïmplementeerd.

TBLI is opgericht om schaalbare interventies zoals HDT te implementeren en wordt gefinancierd door externe partijen. Het project in Amsterdam kon plaatsvinden dankzij de financiële steun en betrokkenheid van filantropische organisaties, onder andere IMC Charitable Foundation. In Haarlem wordt het project gefinancierd door de Gemeente Haarlem en de deelnemende schoolbesturen die allemaal vallen onder het samenwerkingsverband passend onderwijs Zuid-Kennemerland.

Onderzoek door de Universiteit van Amsterdam

Momenteel worden alle lopende High Dosage Tutoring projecten door de Universiteit van Amsterdam onderzocht. De financiering van het onderzoek staat los van de implementatie van de verschillende High Dosage Tutoring-projecten. Het onderzoek in Rotterdam wordt gefinancierd door Stichting de Verre Bergen. Het onderzoek in Amsterdam is mogelijk gemaakt met financiële steun van IMC Charitable Foundation en het Amsterdams Universiteitsfonds. In Haarlem berust de financiering op bijdragen van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (gerealiseerd mede dankzij stichting Salomo), Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en NordForsk.

De eerste positieve resultaten in Nederland

In Rotterdam, net als bij het voltooide project in Amsterdam, is het kwantitatieve onderzoeksgedeelte gebaseerd op een Randomized Controlled Trial (RCT). Kort gezegd houdt dit in dat er willekeurig een groep leerlingen wordt geselecteerd die de tutoring ontvangt (de interventiegroep) en de overige leerlingen vormen de controlegroep (zij ontvangen geen tutoring). De leerprestaties (op het gebied van rekenen-wiskunde en taal) en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen wordt vervolgens vergeleken zodat het effect van HDT kan worden vastgesteld.

Deze manier van onderzoek geldt als de meest betrouwbare onderzoeksmethode binnen de wetenschap. De voorlopige bevindingen van HDT in Rotterdam wijzen steeds op positieve en statistisch significante resultaten. Ondanks dat High Dosage Tutoring in Amsterdam relatief kort liep, namelijk 5 maanden, (16 effectieve lesweken) zijn de bevindingen zeer positief en statistisch significant (zie ook de link bovenaan dit bericht voor meer informatie over de eerste resultaten).

Over de organisatie SEPP: wie zijn wij?

Met het Scalable Educational Programs Partnership wordt beoogd organisaties samen te brengen die een bijdrage willen leveren aan wetenschappelijk onderzoek op het terrein van (schaalbare) onderwijsprogramma’s voor kwetsbare leerlingen (en hun verzorgers). Daarnaast streeft SEPP naar het vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk.

Meer informatie en contact

  • Wilt u meer weten over de onderzoeksresultaten naar het eerste afgeronde HDT-project in Nederland? Ga naar: Resultaten HDT Amsterdam 
  • Wilt u meer weten over onderzoeksresultaten van HDT in de Verenigde Staten? Ga naar de site van SAGA Innovations.
  • Wilt u meer weten over de inhoud of het opzetten van HDT-projecten in Regio Rotterdam? Ga dan naar de site van Stichting De Verre Bergen of Kinderfaculteit Pendrecht.
  • Wilt u meer weten over de inhoud van of het opzetten van HDT-projecten in samenwerking met Stichting The Bridge Learning Interventions? Ga naar de website TBLI
  • Heeft u overige vragen over het lopende onderzoek of SEPP in het algemeen? Stuur een mail naar dr. Bowen Paulle via b.paulle@uva.nl of bellen naar +31 20 525 2435.
dhr. dr. B. (Bo) Paulle

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Cultural Sociology