Theoretisch en praktisch

De bacheloropleiding is chronologisch en thematisch gestructureerd, breed georiënteerd in het eerste jaar en daarna meer gespecialiseerd. De opleiding kent theoretische en praktische vakken: studenten doen bijvoorbeeld mee aan opgravingen.
De masteropleidingen zijn Engelstalig en wordt samen de Vrije Universiteit aangeboden. Onder het label Archaeology worden drie programma’s aangeboden: Archaeology of North Western Europe; Landscape and Heritage; en Mediterranean Archaeology. Daarnaast wordt een onderzoeksmaster Archaeology aangeboden. Het masteronderwijs is ondergebracht in the Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA), waarin de UvA en VU de krachten bundelen op het gebied van Oudheidstudies, Klassieke talen en Archeologie.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

12 april 2016