Cognition, Language and Communication

Ben je ambitieus en heb je een fascinatie voor menselijke cognitie en taal? Ben je geboeid door vraagstukken die gaan over taal en denken, en de invloed die ze hebben op intermenselijke communicatie? Wil je begrijpen hoe taal geleerd, verwerkt en geproduceerd wordt? Dan is de bachelor Cognition, Language and Communication echt iets voor jou!Cognitive science: een breed vakgebied

Cognitive science is een interdisciplinair vakgebied; taalwetenschappers en filosofen werken samen met psychologen, neurowetenschappers en computerwetenschappers aan allerlei vraagstukken. Die vraagstukken gaan over cognitie en het brein, de relatie tussen beide, en hun inbedding in communicatieve, sociale en culturele contexten. Deze interdisciplinaire opleiding geeft je een stevige basis in de taalwetenschap en in de onderzoeksmethoden die erbij horen.

Je komt in aanraking met verschillende observationele en experimentele methoden om menselijke cognitie te onderzoeken. Je leert nadenken over de relatie tussen het menselijke taalvermogen en de andere cognitieve functies, zoals het geheugen, het vermogen om te rekenen, het vermogen om te liegen (meestal ‘Theory of Mind’ genoemd), en (andere) communicatieve vaardigheden.

Centraal in de opleiding staat de bestudering van taal en communicatie als typische producten van de menselijke geest. Je wordt ingevoerd in het vakgebied van de cognitiewetenschappen met een sterke nadruk op taal en communicatie. Taal staat niet alleen aan de wieg van communicatie maar maakt ook wiskunde, muziek, abstract denken en logica mogelijk. In de opleiding onderzoek je, afhankelijk van je belangstelling, ook die andere typisch menselijke cognitieve vaardigheden.

Tweetalig

De opleiding is tweetalig, dat wil zeggen dat je van het begin af aan ook college krijgt in het Engels. Veel studiemateriaal is in het Engels. Tegelijkertijd leer je ook om je op een academisch niveau uitstekend uit te drukken in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk. Een goede beheersing van het Nederlands is daarom óók een voorwaarde om de opleiding succesvol te kunnen volgen.

Is deze bachelor iets voor jou?

  • Je hebt een vwo-diploma en je wilt later gaan werken in een functie waarin je te maken hebt met cognitie, taal en communicatie. 
  • Je beschikt over een uitstekende taalvaardigheid in het Engels. De bacheloropleiding Cognition, Language and Communication heeft een internationale oriëntatie en sluit graag aan bij internationale wetenschappelijke discussies op het vakgebied.
  • Je bent ambitieus en nieuwsgierig en je werkt graag zelfstandig. 
  • Het lijkt je leuk om mee te werken aan onderzoek naar taalverwerking en -productie of sociale verschillen in communicatie. 
  • Je vindt het geen probleem om veel te lezen in het eerste jaar, zodat je een gedegen (theoretische) basis hebt voor je verdere studie. 

Waarom Cognition, Language and Communication aan de UvA?

  • Verdieping en specialisatie: na het propedeutische jaar maak je een keuze uit de major Cognition and Communication of de major Cognition and Language. De major Cognition and Communication focust op vragen die gaan over de relatie tussen de taalgebruiker en wat die moet weten om efficiënt een boodschap over te brengen of te begrijpen. De major Cognition and Language gaat meer over de code (nl. menselijke taal) waarin de boodschap is geformuleerd. In het eerste jaar krijg je voldoende zicht op de inhoud van beide majores waardoor je een gefundeerde keuze kunt maken.
  • Verbreding: je leert andere onderzoeksperspectieven kennen op het terrein van de cognitiewetenschappen, bijvoorbeeld in samenwerking met de opleiding communicatiewetenschap of psychologie, hoe die zich tot elkaar verhouden en wat die van elkaar zouden kunnen leren.​
  • Reflectie: je leert te reflecteren over de wetenschappelijke en maatschappelijke positie van de cognitiewetenschappen: wat is cognitiewetenschap eigenlijk en hoe verhoudt die zich tot de andere wetenschappen? Wat kunnen we met de methoden van onderzoek die we gebruiken te weten komen en wat niet? En welke maatschappelijke bijdrage kan dit vakgebied leveren, voor welke (ethische) dilemma’s komen onderzoekers te staan?

Deeltijdopleiding

Je kunt Cognition, Language and Communication niet in deeltijd studeren.

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de brochure.

Kerngegevens


Diploma
BSc Cognition, Language and Communication
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
59330

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen