Europese studies

In de bachelor Europese studies bestudeer je de geschiedenis, cultuur en literatuur van Europa. Je maakt kennis met instellingen van de Europese Unie.Hippo_JPG-Bijzcoll 15

Een veelzijdige studie

In de bachelor Europese studies bestudeer je uiteenlopende aspecten van Europa, zoals de politiek en cultuur van de Europese landen in het verleden en het heden, de Europese natie- en staatsvorming, cultuur- en ideeëngeschiedenis, de vorming van de Europese Unie, maar ook de Europese talen, economie en recht.
De opleiding koppelt wetenschap aan praktijk. Als afgestudeerde in Europese studies heb je een academisch werk- en denkniveau en een goed inzicht in de ideeën en structuren van het hedendaagse Europa.

Europese studies iets voor jou?

  • Wel als je een vwo-diploma hebt, bij voorkeur met het profiel Cultuur en maatschappij, en je later wilt gaan werken bij Europese instellingen of nationale overheden.
  • Als je een brede interesse hebt in geschiedenis, politiek, economie, maatschappij of cultuur, en daarnaast goed bent in talen, zul je het in deze studie naar je zin hebben.
  • Een redelijke tot goede kennis van de moderne vreemde talen – met name Engels – werkt in je voordeel: het grootste deel van de vakliteratuur is in het Engels geschreven. Andere nuttige vakken zijn economie, aardrijkskunde, geschiedenis en staatsinrichting.

Waarom Europese Studies aan de UvA?

  • In de bachelor Europese studies aan de UvA bestudeer je Europa vanuit verschillende invalshoeken. Je verwerft inzicht in historische processen, ideeën en ideologieën, en de manier waarop deze het hedendaagse Europa hebben vormgegeven.
  • De opleiding heeft een multidisciplinaire benadering en concentreert zich op het Europa van de afgelopen twee eeuwen. Onderwerpen als de Europese Unie, het Europees integratieproces en de ontwikkelingen in de internationale politiek nemen een belangrijke plaats in. De bestudering van Midden- en Oost-Europa en Rusland helpen je de politieke situatie te duiden die na het einde van de Koude Oorlog in Europa onstond.
  • Kenmerkend voor de opleiding in Amsterdam is de ruime aandacht voor cultuur, geschiedenis en vreemde talen. Ook is er veel aandacht voor de beeldvorming over Europa.
  • Een wezenlijk onderdeel van de opleiding is het verwerven en beheersen van één andere moderne Europese taal.
  • Binnen de opleiding kun je je specialiseren in een of meer van de volgende hoofdrichtingen: Europese geschiedenis, Europese literatuur en cultuur, Oost-Europese studies, Europese economie, of Europees recht.

Engelstalig traject

Vanaf september 2015 is het mogelijk om Europese studies ook volledig in het Engels te studeren. Het Engelstalige traject van Europese studies kent dezelfde vakken en specialisaties als de Nederlandstalige bachelor. Zo leer je in het Engelstalige traject ook een moderne Europese taal, anders dan het Nederlands of het Engels, erbij. Alle vakken worden in het Engels gedoceerd. Je maakt je tentamens en werkstukken in het Engels, en schrijft ook je bachelorscriptie in het Engels. Voor het Engelstalige traject gelden aanvullende toelatingseisen en een aparte aanmeldprocedure (zie:  European Studies).

Deeltijdopleiding

Je kunt Europese studies niet in deeltijd studeren.

Kerngegevens


Diploma
BA Europese studies
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
56051

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen