Europese studies

Wat is Europa en wat maakt je een Europeaan? Bestaat de Europeaan überhaupt? In de bachelor Europese studies denk je dieper na over onder andere deze vraagstukken. Je bestudeert de geschiedenis, cultuur en literatuur van Europa. Ook maak je kennis met de instellingen van de Europese Unie.Een veelzijdige studie

Politiek en cultuur, natie- en staatvorming, cultuur- en ideeëngeschiedenis, de vorming van de Europese Unie. Al deze aspecten komen in Europees context aan bod. Ook Europese talen, economie en recht worden bestudeerd. 

De opleiding koppelt wetenschap aan praktijk. Als afgestudeerde in Europese studies heb je een academisch werk- en denkniveau en een goed inzicht in de ideeën en structuren van het hedendaagse Europa.

Europese studies iets voor jou?

  • Je wilt later gaan werken bij Europese instellingen of nationale overheden.
  • Je hebt een brede interesse in geschiedenis, politiek, economie, maatschappij of cultuur.
  • Je kent je talen – met name Engels. Het grootste deel van de vakliteratuur is in het Engels geschreven.
  • Andere nuttige vakken zijn economie, aardrijkskunde, geschiedenis en staatsinrichting.
Hippo_JPG-Bijzcoll 15

Waarom Europese Studies aan de UvA?

  • Je verwerft inzicht in historische processen, ideeën en ideologieën, en de manier waarop deze het hedendaagse Europa hebben vormgegeven.
  • Je verdiept je in de culturele wortels van het nationalisme, de oorzaken van de economische crisis, de Europese dimensies van het recht, en in de politieke invloed die historische ervaringen en herinneringen kunnen uitoefenen.
  • Onderwerpen als de Europese Unie, het Europees integratieproces en de ontwikkelingen in de internationale politiek nemen een belangrijke plaats in. 
  • Een wezenlijk onderdeel van de opleiding is het verwerven en beheersen van één andere moderne Europese taal.
  • Binnen de opleiding kun je je specialiseren in: Europese geschiedenis, Europese cultuur, Oost-Europese studies, Europese economie, of Europees recht.

Engelstalig traject

Het is ook mogelijk om Europese studies volledig in het Engels te studeren. Het Engelstalige traject van Europese studies kent dezelfde vakken en specialisaties als de Nederlandstalige bachelor. Alle vakken worden in het Engels gedoceerd. Je maakt je tentamens en werkstukken in het Engels, en schrijft ook je bachelorscriptie in het Engels. Voor het Engelstalige traject gelden aanvullende toelatingseisen en een aparte aanmeldprocedure.

Deeltijdopleiding

Je kunt Europese studies niet in deeltijd studeren.

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de brochure.

Kerngegevens


Diploma
BA Europese studies
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
56051

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen