Nieuws & Agenda

Onderwijs/opvoeding

Hier vind je een selectie van onze vele experts op het gebied van onderwijs en opvoeding.

Heb je een specifieke vraag of wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 – 525 2695 of via persvoorlichting@uva.nl.

Frank Cornelissen

Foto: Simone de Blouw

Dr. Frank Cornelissen

Frank Cornelissen doet onderzoek naar onderwijsvernieuwing, netwerkleren, professionaliteit van leraren, en het leren van volwassenen. Hij is tevens lector Onderwijskunde binnen de Rechtspraak.

T: +31 (0)20 525 1201
E: L.J.F.Cornelissen@uva.nl

Dhr. prof. dr. Fukkink

Foto: Jeroen Oerlemans

Prof. dr. Ruben Fukkink

Ruben Fukkink is bijzonder hoogleraar Kinderopvang en Educatieve voorzieningen voor het jonge kind. Zijn expertisegebieden zijn kinderopvang (kinderdagverblijf, dagopvang, buitenschoolse opvang), de pedagogische kwaliteit van kinderopvang en de opleiding van pedagogisch medewerkers. Daarnaast heeft hij expertise op het terrain van onderwijs en opvoeding in een grootstedelijke context ('urban education').

T: +31 (0)20 525 1351
E: R.G.Fukkink@uva.nl

Dhr. prof. dr. (Peter) de Jong

Foto: Jeroen Oerlemans

Prof. dr. Peter de Jong

Peter de Jong is hoogleraar Orthopedagogiek, in het bijzonder Onderwijsleerproblemen. Zijn expertisegebieden zijn dyslexie, leren lezen, begrijpend lezen en leerstoornissen.

T: +31 (0)20 525 1514
E: P.F.deJong@uva.nl

Helm, Peer van der, FMG Pedagogiek

Foto: Dirk Gillissen

Dr. Peer van der Helm

Peer van der Helm doet onderzoek naar speciaal onderwijs, jeugdcriminaliteit, jongeren met ernstige gedragsproblemen, gesloten jeugdzorg en jeugdgevangenissen.

E: G.H.P.vanderHelm@uva.nl

Ledoux, Guuske, FMG, Kohnstamm Instituut

Foto: Dirk Gillissen

Drs. Guuske Ledoux

Guuske Ledoux is wetenschappelijk directeur van het Kohnstamm Instituut. Haar expertisegebieden zijn het basis- en voortgezet onderwijs, achterstandsgroepen in het onderwijs, beleid, kwaliteit en vernieuwing in het onderwijs en witte en zwarte scholen, passend onderwijs, burgerschapsvorming.

T: +31 (0)20 525 1386 / 1201
E: G.Ledoux@uva.nl

Bowen Paulle

Foto: Bram Belloni

Dr. Bo Paulle 

Bo Paulle doet onderzoek naar onderwijs, integratie en achterstandswijken.

T: +31 (0)20 525 2435
E: B.Paulle@uva.nl

mw. prof. dr. Monique Volman, hoogleraar FMG

Foto: Jeroen Oerlemans

Prof. dr. Monique Volman

Monique Volman is hoogleraar Onderwijskunde. Haar expertisegebieden zijn onderwijsvernieuwing (o.a. ICT), betekenisvol leren voor een diverse groep leerlingen en burgerschapsvorming.

T: +31 (0)20 525 1526
E: M.L.L.Volman@uva.nl

H.G. van de Werfhorst

Foto: UvA

Prof. dr. Herman van de Werfhorst 

Herman van de Werfhorst is hoogleraar Sociologie. Zijn expertisegebieden zijn onderwijsongelijkheid en arbeidsmarktuitkomsten.

T: +31 (0)20 525 7376 / +316 291 00273
E: .G.vandeWerfhorst@uva.nl

  • dhr. prof. dr. H.G. (Herman) van de Werfhorst

    H.G.vandeWerfhorst@uva.nl | T: 0205257376

    Ga naar detailpagina

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

25 oktober 2018