Hebreeuwse taal en cultuur

In de bachelor Hebreeuwse taal en cultuur word je opgeleid tot hebraïst en deskundige op het gebied van Joodse Studies. Je leert de taal lezen en spreken en krijgt toegang tot bronnen uit de Hebreeuwse literatuur en daarmee tot 3000 jaar joodse cultuur, religie en geschiedenis.Moderne taal met een oude geschiedenis

In deze opleiding vorm je je tot een kritische denker met een gedegen greep op Joodse teksten en tradities en leert daarover actuele vragen te beantwoorden. De bachelors Hebreeuws en Arabisch bieden een gezamenlijk onderwijsprogramma aan. In het eerste studiejaar leg je een goede basis op het gebied van taal, cultuur en maatschappij met een propedeuse Hebreeuws of Arabisch. Hierna ga je verder in Joodse studies en Hebreeuws, Arabische studies of Middle Eastern Studies.

Wat maakt de studie van het Hebreeuws zo spannend?

 • Het Hebreeuws is een rijke taal met een literatuurgeschiedenis van 3000 jaar. 
 • Wat deze taal echt uniek maakt, is het verschijnsel van de techijah, de ‘herleving’. Eeuwenlang was het Hebreeuws voornamelijk een schrijftaal: van de Torah, de gebeden en de Joodse literatuur. Vanaf 1900 echter werd het Hebreeuws daarnaast ook weer een dagelijks gesproken omgangstaal. 
 • Tegenwoordig is het Hebreeuws de taal van de staat Israël en van tal van moderne joodse cultuuruitingen, van literatuur en film tot kranten en hiphop.
 • De Joodse cultuur en geschiedenis worden gekenmerkt door migratie. Joden vestigden zich in veel verschillende gebieden, wat leidde tot uiteenlopende processen van inburgering en acculturatie. Die intensieve wisselwerking tussen de joodse en de niet-joodse levenssfeer biedt een boeiend perspectief op hedendaagse vraagstukken rond de multiculturele samenleving.
 • Als gevolg van deze migratie heeft de Joodse cultuur heeft ook sporen nagelaten in de niet-Joodse omgeving. Het Duitse en Oost-Europese Jodendom leeft voort in de rijke Jiddisje literatuur. Talloze woorden zijn in het Nederlands terechtgekomen, zoals ‘tof’ en ‘mazzel’.

Is Hebreeuws iets voor jou?

 • Je wilt graag een nieuwe, uitdagende taal bestuderen.
 • Je hebt een brede belangstelling voor de joodse traditie.
 • Je zoekt een opleiding waarin jij je kennis op het gebied van de taal, cultuur en regio gaat toepassen in academisch onderzoek.
 • Je wilt later gaan werken in een functie waarin je actief bezig met de Hebreeuwse taal en cultuur.

Maak kennis met ons

We raden je aan om onze ronde op de UvA Bachelordag te bezoeken en om één of meerdere colleges met een huidige student mee te lopen, zodat je een goed beeld krijgt van onze opleiding.

Waarom Hebreeuwse taal en cultuur aan de UvA?

 • De opleiding Hebreeuws aan de UvA is een unicum binnen Nederland.
 • De opleiding biedt zowel het modern Hebreeuws als de oudere taalstadia, waardoor je een goed begrip krijgt van de joodse traditie als geheel.
 • De docenten doen onderzoek op het gebied van Hebreeuwse literatuur en Joodse cultuurgeschiedenis - ook in internationaal verband - en betrekken hun lopende onderzoek bij de colleges. 
 • Door de geïntegreerde aanpak van de taalverwerving krijg je een uitstekende beheersing van de taal en inzicht in de structuur van het Hebreeuws als Semitische taal.
 • De opleiding Hebreeuws bevindt zich in het centrum van Amsterdam, van oudsher het centrum van het Joodse leven in Nederland. Amsterdam bezit belangrijke bibliotheekcollecties, zoals die van het Joods Historisch Museum, de Ets Haim/Livraria Montezinos, de Bibliotheca Rosenthaliana en het Stadsarchief. Veel studenten vinden een stageplek in een van deze collecties. Ook is er in Amsterdam veel 'Hebreeuws op straat' te vinden.

Studeren in deeltijd

Je kunt Hebreeuws ook in deeltijd studeren. Je haalt dan 40 studiepunten per jaar in plaats van 60; de totale cursusduur is vierenhalf jaar. De inhoud en studielast van de deeltijdopleiding zijn gelijk aan die van de voltijdopleiding.

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de brochure.

Kerngegevens


Diploma
BA Hebreeuwse taal en cultuur
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands, Taal van de opleiding
Start
September
CROHO-code
50901

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen